သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပငေက်းရြာ မဲရုံအမွတ္(၁) – သတင္းဓာတ္ပံု

0
3682

 

သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပငေက်းရြာ မဲရုံအမွတ္(၁) အထကအေဆာင္(၁)တြင္ မဲေပးရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကသည့္ မဲဆႏၵရွင္ႏိုင္ငံသားမ်ားကုိ ေတြ႔ရပါသည္။
ေန႔လည္ (၁း၀၀)နာရီ
သတင္းဓါတ္ပံု – KR

12193806_408614115929777_6853295924229682027_n

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.