မြန္ျပည္နယ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီကုိ အဖြဲ႕၀င္ (၁၄)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း

ေမာ္လၿမိဳင္ ဇြန္ ၃၀

မြန္ျပည္နယ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(JMC-S)ဖြဲ႕စည္ေရး ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးကုိ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ရွိ ေအာင္ဆန္းခန္းမ၌ ဇြန္လ၃၀ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီတြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

Untitled-2

ယင္းဖြဲ႕စည္းေရးအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U)ဥကၠဌ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္၊ ဒု-ဥကၠဌ(၁)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုင္းဇက္ဖိုး၊ ဒု-ဥကၠဌ (၂) ဦးကိုကိုႀကီးနွင့္ ရုံးအဖြဲ႕မွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ABSDF၊ KNU၊ KNLAတပ္မဟာ(၁)၊ (၅)၊ (၆)၊ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ပ္မ်ိဳးဝင္းနွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား အရပ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ တာဝန္ရွိသူ စုစုေပါင္း(၅၀)ေက်ာ္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“ရန္ျဖစ္ေနတဲ့သူေတြ ဒီအခန္းတစ္ခန္းထဲမွာေဆြးေႏြးေနၾကၿပီး ဒီယဥ္ေက်းမႈကိုၾကည့္သုံးသြားျခင္း အားျဖင့္ ႀကိဳတင္သတိေပးမယ္၊ ျဖစ္ခဲ့ရင္လည္းဒါမ်ိဳးေနာက္မျဖစ္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ၊ ေအာက္ေျခအဆင့္ ရပ္ကြက္ထိ အရပ္ဖက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳကဒ္ျပားထုတ္ေပးမယ္”ဟုျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီJMC-U ဒုဥကၠဌ(၂)ဦးကိုကိုႀကီးမွ သတင္းေထာက္မ်ားေမးျမန္းမႈကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

မြန္ျပည္နယ္၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီအား အစိုးရနွင့္တိုင္း ရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကို္္ယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ နွစ္ဖက္လက္ခံေသာအမ်ားယုံၾကည္ေလးစား ရသည့္အရပ္သားကို္ယ္စားလွယ္မ်ားစုစုေပါင္း(၁၄)ဦးျဖင့္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

အဆုိပါေကာ္မတီတြင္ ဥကၠဌအျဖစ္ အေရွ႕ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္မ်ိဳး၀င္းက တာ၀န္ယူၿပီး ဒုဥကၠဌ(၁)အျဖစ္ KNU တပ္မဟာ(၁)မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာပေလ့ကလည္းေကာင္း၊ ဒုဥကၠဌ(၂) အျဖစ္ အရပ္ဘက္မွ ေဒါက္တာမင္းႏြယ္စုိးရလည္းေကာင္းပါ၀င္ၿပီး အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး၀င္းႏိုင္ဦး၊ ဦးေဇာ္လင္းထြန္း၊ ရဲမွဴးႀကီးဘုိဘုိဦးတုိ႔က အစုိးရဘက္မွ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဗဒုိေစာစုိးျမင့္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာဂ်ိဳးစြာ၊ ဗုိလ္မွဴး ေစာဆဲေနထူးတုိ႔က KNU ဘက္မွ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္လည္းေကာင္းပါ၀င္ သည္။ ယင္းအျပင္ အရပ္သားကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေစာဟုိေရွး၊ ေနာ္ဆာထူး၊ ေဒါက္တာမိယဥ္ခ်မ္းတုိ႔ကလည္း အရပ္ဘက္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ပါ၀င္ၿပီး ဗုိလ္ႀကီးေစာေက်ာ္ျမင့္ (KNU တပ္မဟာ ၁)မွ အတြင္းေရးမွဴး(၁) အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးရဲထြဋ္ (အစုိးရကုိယ္စားလွယ္)က အတြင္းေရးမွဴး(၂)အျဖစ္လည္း ေကာင္းပါ၀င္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

JMC၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မွာ တႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာႏွင့္ ပစ္ခတ္တုိ္က္ခုိ္က္မႈရပ္စဲေရးအေျခအေန၊ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊စစ္ဘက္ဆုိင္ရာက်င့္၀တ္မ်ား၊ ပစ္ခတ္တုိ္က္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းလုိက္နာ ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မတီကေနေလ့လာျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ စီစစ္ျခင္း၊ ပူးေပါင္း ညွိႏႈိင္းျခင္း၊ ေျဖရွင္းျခင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

သတင္း – မင္းဥဒါန္း
ဓါတ္ပံု – မင္းေဇာ္ဦး

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.