မြန္ျပည္နယ္တြင္မ်က္မျမင္မ်ားအားကူညီရန္ အရပ္ဘက္ေကာ္မတီတစ္ခုဖြဲ႔စည္း

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဇူလုိင္ ၂၇

မ်က္မျမင္မ်ားအေရး ကူညီမႈျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္ မြန္ျပည္နယ္အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ မ်က္မျမင္ေရးရာအရပ္ဘက္ေကာ္မတီတစ္ခုကို ဇူလိုင္၂၇ရက္ေန႔က လူပုဂၢိဳလ္(၅)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

n8

ျမန္မာႏိုင္ငံမ်က္မျမင္မ်ားအသင္းသည္ မြန္ျပည္နယ္႐ုံးခြဲအားေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ သီရိမဂၤလာ အိမ္ယာ အခန္းအမွတ္ N/003တြင္၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၅)ရက္ေန႔က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္၂၇ ရက္ေန႔ကေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕ရာမညဟိုတယ္တြင္ မြန္ျပည္နယ္ CSO အဖြဲ႔မ်ားကို ဖိတ္ၾကားေတြ႔ဆုံကာ အသင္း၏ ရပ္တည္မႈအေျခအေန မ်ားကို ႐ွင္းျပမိတ္ဆက္အပ္ႏွံခဲ့သည္။

ထိုအခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမ်က္မျမင္မ်ားအသင္းမွ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚခြန္ႏူးက႐ွင္းျပရာ၌ အသင္းအား ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢကိုခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရာမွ ကမ႓ာ ့မ်က္မျမင္မ်ားသမဂၢသို႔ဝင္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈရခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္အထိပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ မ်က္မျမင္မ်ား၏ဘဝ ရပ္တည္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဇူလိုင္(၂၇)ရက္ေန႔က ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ရာမညဟိုတယ္၌ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ မြန္ျပည္နယ္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားမွ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းၿပီး မ်က္မျမင္မ်ားကို ကူညီမႈျပဳလုပ္ေပးသြားရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီး အဖြဲ႕၀င္(၅)ဦးပါဝင္သည့္ “မ်က္မျမင္မ်ားေရးရာအရပ္ဘက္ေကာ္မတီ”အား ဖြဲ႔စည္းခဲ့ သည္။

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းစစ္တမ္းျဖင့္ လဝကဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည့္စာရင္းအရ မြန္ျပည္နယ္တြင္အျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕တဲ့သူ (၆)ေသာင္းေက်ာ္ရိွေသာ္လည္း မ်က္စိႏွစ္လုံးလုံးမျမင္သူစာရင္းအား အသင္းအစီအစဥ္ျဖင့္လိုက္လံေကာက္ယူရာ၌ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕တြင္ (၃၁)ဦး၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕တြင္ (၇၂)ဦး၊ ေပါင္ၿမိဳ႕တြင္ (၁၂)ဦး၊ သထုံ ၿမိဳ႕တြင္ (၄၈)ဦး၊ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕တြင္ (၄၅)ဦး၊ က်ိဳက္မေရာတြင္ (၃)ဦး၊ မုဒုံၿမိဳ႕တြင္ (၄)ဦး၊ သံျဖဴဇရပ္တြင္ (၃)ဦး၊ ေရးၿမိဳ႕တြင္ (၃)ဦး စသျဖင့္ စာရင္းေကာက္ယူရရိွထားေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္မွလူငယ္ (၂)ဦးကို မ်က္မျမင္ေက်ာင္းသို႔ပို႔ေဆာင္ကူညီထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မ်က္မျမင္အသင္းမြန္ျပည္နယ္႐ုံးခြဲမွ ဦးဂမ္ဖန္က ေျပာဆိုခဲ့ သည္။

သတင္း – ဝရဇိန္ (ေပါင္)

Please follow and like us:

LEAVE A REPLY