လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ လႊတ္ေတာ္မွာ ဘာေမးခြန္းေတြ ေမးျမန္းေစခ်င္သလဲ

0
7738

(ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ စတင္ၿပီးလည္ပတ္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္အတူ အသစ္တက္လာ ေသာလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ ၀င္ေရာက္ေနရာယူခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ

လႊတ္ေတာ္စတင္ခဲ့သည့္ သက္တမ္းမွာလည္း ေျခာက္လရွိၿပီးျဖစ္သလုိ အေတာ္ေလး တည္ၿငိမ္မႈရွိ လာသည့္ အေျခအေနမ်ားရွိလာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ လက္ရွိအ
ခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္မ်ားတြင္ မြန္ျပည္နယ္(၁၀)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈမ်ား မေတြ႕ရ ေသးသလုိ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားမွသာ ေမးခြန္းေမးမႈရွိေနၿပီး ျပည္နယ္အဆင့္အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္သြားၾကသည့္ ေဒသမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကုိ ေမးျမန္းမႈမရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ သံလြင္တုိင္းမ္မွ ျပည္သူ႔အခ်ိဳ႕ထံေမးျမန္းၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ ေမးျမန္းေစလုိေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ စုစည္း ေဖာ္ျပလုိက္ရပါသည္။)

kka
ဦးေက်ာ္ေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး
ကဒုံစီးရပ္ကြက္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကိုေမးေပးေစခ်င္တဲ့ ေမးခြန္းအေနနဲ႔ ကဒိုင္ေခ်ာင္းေကာေနတဲ့တဲ့ကိစၥ ဘာလုပ္ေပးႏိုင္မလဲဆိုတဲ့ဟာရယ္၊ ကြၽဲျခံရြာက အက်ိဳးမရိွပဲျပဳလုပ္ထားတဲ့ ၿမိဳ႕ကိုေရႀကီးေစတဲ့အေၾကာင္း အဓိကလည္းျဖစ္ေနတဲ့ေရထိန္းတံခါးကို ဖ်က္သိမ္းေပးျခင္းလုပ္ေပးဖို႔ေမးခြန္းေမးေစခ်င္တယ္။ ေပါင္ၿမိဳ႕က ေျမမဲ့ယာမဲ့ေတြအတြက္လယ္ေျမေတြကို အျခားနည္းသုံးခြင့္ေလ်ာက္ေပးၿပီးၿမိဳ႕အိမ္ယာကြက္ခ်ေပးႏိုင္မႈရိွမရိွေမးခြန္းေမးေစခ်င္တယ္။

UMO
ဦးျမင့္ဦး အတြင္းေရးမႈး မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ
ေပါင္ၿမိဳ႕
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကိုေမးေပးေစခ်င္တာက ေတာင္တန္းေတာင္ေက်ာေတြေပၚက ေက်ာက္မိုင္းေတြေၾကာင့္ေရအရင္းအျမစ္ေတြပ်က္ဆီးေနၿပီးေႏြရာသီမွာ ေပါင္ၿမိဳ႕မွာ ေရ႐ွားတဲ့ျပသနာေတြျဖစ္ေနတယ္ဘယ္လိုစီမံေျဖ႐ွင္မလဲဆိုတဲ့ေမးခြန္းနဲ႔ ကုန္ေဈးႏႈန္းေတြျမင့္တက္ေနတဲ့ကိစၥကိုဘယ္လိုေျဖ႐ွင္းေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတဲ့ေမးခြန္းေမးေပးေစခ်င္တယ္။ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကိုေတာ့ မိုးရြာတာနဲ႔ေပါင္ၿမိဳ႕ေပၚ(၄)ရပ္ကြက္မွာေရစီးေရလာ ပ်က္ယြင္းေနလို႔ေရႀကီးတဲ့ဒုကၡျဖစ္ေနတယ္ မည္ကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ရိွေၾကာင္းေမးေပးေစခ်င္တယ္။

UCW
ဦးခ်ိဳဝင္း
ၿမိဳ႕မ(၂)ရပ္ကြက္၊ မုဒံုၿမိဳ႕
လက္ရွိအခ်ိန္ထိေတာ့၊မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ကအေ႐ြးခ်ယ္ခံရတဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕လႊတ္ေတာ္တြင္းအဆိုေတြ၊ေမးခြန္ေတြ၊ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းေတြတင္ျပမႈသိပ္မရွိေသးဘူး၊ထရန္စေဖာ္မွာလုံလုံေလာက္ေလာက္နဲ႔လ်ွပ္စစ္မီးမွန္ေစဖို႔အခ်က္၊ ၿမိဳ႕မ(၂)ရပ္ကြက္အတြင္းကခင္းၿပီးသားလမ္းေတြအျပင္အဓိက လမ္းေတြကိုအဆင့္ျမႇင္တင္ေပးဖို႔၊ ေနာက္ၿပီးအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိေစမဲ့ေရရွည္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းကိုေဒသတြင္းတည္ေဆာက္ေပးနိင္ဖို႔ကိစၥရပ္ေတြကိုဦးစားေပးၿပီးေမးသင့္၊ေျပာသင့္တယ္။

USN
ဦးစိုးႏုိင္ (ေလ/ၿငိမ္း)
ေအာင္ေမတၱာရပ္ကြက္၊ ေရးၿမိဳ႕
ျပည္သူေတြသိထားသင့္တဲ့ဥပေဒေတြကို သိရွိနားလည္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ေပးမလဲ၊ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ဥပေဒ ေတြက ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးကို ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ဖုိ႔ တာ၀န္ေပးမယ့္သူ တာ၀န္ယူမယ့္အဖြဲ႕အစည္းေတြထား ဖုိ႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ တင္ျပေစခ်င္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဥပေဒေတြကို အားလံုးေလးစားလိုက္နာေအာင္ လက္ရွိ အစိုးရက ျပင္သင့္တာေတြကိုျပင္၊ ေျပာင္းလဲသင့္တာေတြကို ေျပာင္းလဲေပးဖုိ႔ အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ တင္ျပေစခ်င္ပါတယ္။

NST
မင္းစိုးသိန္း (မြန္လူငယ္)
ေရးၿမိဳ႕
ဒီႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔က ေခါဇာၿမိဳ႕၊ မက်ီးေခ်ာင္း၀ေက်းရြာမွာ ခလရ(၂၈၀) တပ္ရင္းက ေဒသခံႏွစ္ဦးကို ေသနတ္နဲ႔ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ေသဆံုခဲ့ရတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ခုထိ ထူးျခားမႈတစ္စံုတစ္ရာမရွိေသးဘူး။ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခ်စ္တင္ကတင္ျပေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ မွတ္တမ္းအျဖစ္ထားမယ္လုိ႔ပဲသိရပါတယ္။ အဲဒါန႔ဲပတ္သက္ၿပီး အေျဖတစ္ခုထြက္ေပၚလာဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ေရး-ေခါဇာ လမ္းခ်ဲ႕တဲ့ေနရာမွာ နစ္နာခဲ့တဲ့သူေတြကို ေလ်ာ္ေၾကး ေပးရမယ္ဆုိတာရွိပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြကို သိေစခ်င္ပါတယ္။ တရား၀င္စာတင္မွ လုပ္ေပးတာမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ ႏႈတ္အားျဖင့္သတင္းေပးတာမ်ဳိးကို လည္း အသိအမွတ္ျပဳေစခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဖာလိန္ေဒသမွာ ဒီေရေတာစိုက္ပ်ဳိးဖုိ႔ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေတာ္ေလးၾကာေနပါၿပီ၊ တင္ျပေဆြးေႏြးေစခ်င္ပါတယ္။

UTA
ဦးထြန္းေအာင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
ေအာင္ကုသုိလ္ရပ္ကြက္၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕
ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရက အခမဲ့ပညာသင္ၾကားေရးစနစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေနေပမယ့္ မိဘမ်ားက ေန႔မအား ညမနား ေငြရွာ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေန႔မအား ညမနားစာသင္ေနရတဲ့ စိတ္ဒုကၡမ်ားၿပီး ၀န္ပိဒုကၡေရာက္ေနၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕က်ဴရွင္ဆုိတဲ့ စနစ္ ပေပ်ာက္ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ ရွိ/မရွိ။ ျမန္မာ့ေရႊျဖဴလုိ႔ တစ္ခ်ိန္က တင္စားၿပီးေခၚခဲ့ၾကတဲ့ ရာဘာကုိ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ရွိ/ မရွိ။

UST
ဦးစံေသာင္း၊ အၿငိမ္းစားေက်ာင္းဆရာ
သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕
သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္လံုးအတြက္ ေသာက္သံုးေရဖူလံုဖုိ႔၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အေရွ႕ဘက္ရွိ ဆံေတာ္ေတာင္ ေရေလွာင္တမံစီမံကိန္း ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္၊ န၀တေခတ္မွာ ျပန္လည္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖုိ႔ စီမံကိန္းခ်မွတ္ထားတာေတြဟာ ျပန္လည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ရွိ/မရွိ။ ပညာေရးနွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္မွာ KG အတန္းေတြကုိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားတဲ့အခါ သင္ၾကားမႈစနစ္အရ စာသင္ခုံေတြကုိ ဖယ္ရွားၿပီးေတာ့ ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ ထုိင္ၿပီးသင္ရတာ ေက်ာင္းအမ်ားစုက ၾကမ္းျပင္ဟာ အဂၤေတေတြျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ ကေလးေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးဟာ ၾကာရင္ထိခုိက္လာႏိုင္တယ္။ အဲ့ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္တဲ့အခင္းေတြ ျပင္ေပးဖုိ႔ရွိ/မရွိေမးေစခ်င္ပါတယ္။

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.