အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ LGBT (လိင္တူခ်စ္သူ) အခြင့္အေရးဆိုင္ရာသင္တန္း ေရးၿမိဳ႕တြင္ ၃ ရက္ၾကာဖြင့္လွစ္

0
7737

ရဲႏုိင္ဦး
ေရး ၊ ၾသဂုတ္ ၂၉

အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လိင္စိတ္ခံယူမႈအေပၚ ခဲြျခားခံရသည့္ LGBT (လိင္တူခ်စ္သူ)အခြင့္အေရးဆိုင္ရာသင္တန္းကို ေရးၿမိဳ႕၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးခန္းမတြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ ၃ ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္က်င္းပသည့္ ယင္းသင္တန္းသုိ႔ လူငယ္ ၂၅ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး LGBT မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ လႈပ္ရွားပညာေပးေနေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Colors Rainbow အဖြဲ႕က ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ လူတိုင္း လူ႔အခြင့္အေရးကိုနားလည္ၿပီး တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈမ်ားရွိလာေစဖို႔၊ လူထုအတြင္းလိင္စိတ္ခံယူမႈကြဲျပားသူမ်ားအေပၚ ခဲြျခားႏွိပ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားေလ်ာ့နည္းလာေစဖု႔ိနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေလ်ာ့နည္းလာေစဖို႔ ရည္ရြယ္က်င္းပတာပါ ” ဟု


Colors Rainbows အဖြဲ႕ ထား၀ယ္မွ Program Officer မျမသက္မူက သံလြင္တုိင္းမ္သို႔ ေျပာသည္။

ယင္းသင္တန္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာသမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းအပိုဒ္ ၃၀၊ အုပ္စုအလိုက္ အခြင့္အေရးေပၚေပါက္လာပံုတုိ႔အျပင္ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ရာေသာ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားကို ေဆြးေႏြးပို႔ခ်ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“ လိင္စိတ္ကိုင္းညြတ္မႈနဲ႔ လိင္၀ိေသသလကၡဏာ၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈအေပၚခဲြျခားဆက္ဆံခံရနဲ႔ LGBT အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဆြးေႏြးပို႔ခ်ပါတယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္မွာေတာ့ ခုလိုလာေရာက္ပို႔ခ်တာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ပါ ” ဟု မျမသက္မူက ေျပာသည္။

ယင္းသင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတရားမ်ားကို သိရွိနားလည္လာေစၿပီး မိမိတုိ႔ကိုုယ္တိုင္ လူ႔အခြင့္အေရးမခ်ဳိးေဖာက္ရန္ႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္တတ္လာေစရန္၊ ေရးၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာ LGBT မ်ားစုေပါင္းၿပီး

လူထုအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာတတ္ေစရန္၊ လူထုအတြင္း မွားယြင္းေသာ အယူအဆမ်ားပေပ်ာက္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈေလ်ာ့နည္းလာေစရန္ စသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိလာေၾကာင္း ၄င္းက သံလြင္တုိင္းမ္သို႔ ေျပာသည္။

“ ေရးနယ္မွာေတာ့ လိင္တူခ်စ္သူဆိုတာမ်ဳိးကရွိမွာပါ၊ ယူထားတဲ့သူေတြလဲ အခ်ဳိ႕ရွိၾကပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာသူေတြရဲ႕အျမင္မွာေတာ့ တစ္မ်ဳိးႀကီးျဖစ္ေနေပမယ့္ သူတုိ႔လဲ သူတုိ႔အခြင့္အေရးေတြရွိေနၾကတယ္၊ ဒီမွာေတာ့ အဲလိုမ်ဳိး ခဲြျခားဆက္ဆံတာမ်ဳိးေတာ့ မရွိသေလာက္ပါပဲ ” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာဆုိသည္။

အဆိုပါသင္တန္းကို Equality Myanmar လက္ေအာက္ရွိ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လိင္စိတ္ခံယူမႈကြဲျပားသူမ်ားအေပၚ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈျဖစ္ေစေသာအယူအဆမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာေစရန္အတြက္ လူထုအတြင္း လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတန္ဖိုးမ်ားကို

နားလည္လက္ခံလာေအာင္ အသိပညာေပးေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Colors Rainbow အဖြဲ႕က ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

သတင္းနဲ႔ ဓါတ္ပံု ရဲႏိုင္ဦး

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.