ေရြးခ်ယ္ရမည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္

0
649

အီးအမ္ရဲ့ အာနိသင္နဲ႔ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ၊ အီးအမ္ဖိုက္ (EM-5) ျပဳလုပ္နည္းနဲ႔ အသုံးျပဳနည္းေတြကို ေနာက္အပတ္မွာ ဆက္လက္တင္ျပသြားမယ္လို႔ သံလြင္တိုင္းမ္ အတြဲ (၅)၊ အမွတ္ (၃၃) မွာ ပဋိညာဥ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

အီအမ္ဖိုက္ ျပဳလုပ္နည္းေတြ၊ အီးအမ္အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို မေဖာ္ျပခင္ အရင္အပတ္က ကတိေပးထားတဲ့အတိုင္း ဦးစြာ အီးအမ္ရဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူး၊ အာနိသင္ေတြကို ေဖာ္ျပသြားပါ့မယ္။

အက်ဳိးျပဳအဏုဇီဝေဖ်ာ္ရည္လို႔ ေခၚတဲ့ (Effective Microorganisms – EM) ဆိုတာကေတာ့ သီးႏွံပင္ ၾကီးထြားျဖစ္ထြန္းတာကို အားေပးတဲ့ အက်ဳိးျပဳအဏုဇီဝ မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း (၈ဝ) ေက်ာ္ကို အဆင့္ျမင့္နည္းပညာနဲ႔ စနစ္တက် စုေပါင္းေမြးျမဴထားတဲ့ အရည္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

အဲအီအထဲမွာ သီးႏွံပင္အတြက္ ေလထဲကေန ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ကို ဖမ္းယူေပးတဲ့ အဏုဇီဝေတြ၊ အစာနဲ႔ ေရ စုပ္ယူတာကို အားေပးတဲ့ အဏုဇီဝေတြ၊ အပင္အစာခ်က္တာကို အားေပးတဲ့ အဏုဇီဝေတြ၊ ေျမႀကီးထဲက အပင္အရြက္ အႂကြင္းအက်န္ (ေအာ္ဂဲန္နစ္ပစၥည္း) ေတြကို ျမန္ျမန္ေဆြးေျမ့ေအာင္ ေခ်ဖ်က္ေပးၿပီးေတာ့ အပင္အတြက္ အသုံးဝင္တဲ့ အာဟာရဓါတ္ေတြကို ထုတ္ေပးတဲ့ အဏုဇီဝေတြ၊ ေျမထဲမွာ ရွိတဲ့ ေရာဂါပိုးေတြကို တန္ျပန္တိုက္ထုတ္ရွင္းလင္းေပးတဲ့ အဏုဇ႘ဝေတြ စတဲ့ အက်ိဳးျပဳအဏုဇီဝ မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း အမ်ားအျပား ပါဝင္ပါတယ္။

အီးအမ္ကို ေျမထဲမွာ ထည့္ေပးၿပီး၊ သင့္ေတာ္တဲ့ အစိုဓါတ္ရရိွေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ရင္ ဒီေဖ်ာ္ရည္ထဲက အဏုဇီဝေတြဟာ ေျမထဲမွာ ပြားလာၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို အေပၚမွာ ေျပာထားတဲ့အတိုင္း လုပ္ေပးတဲ့အတြက္ သီးႏွံေတြကို အထြက္တိုးေစပါတယ္။ အီးအမ္ဟာ သက္ရိွေတြ ျဖစ္ၿပီး၊ မ်ိဳးပြားႏိုင္တဲ့အတြက္ နည္းနည္းထည့္ရုံနဲ႔ ေရရွည္အက်ဳိးေက်းဇူး ရရိွႏိုင္ပါတယ္။

အီးအမ္မွာ ပါတဲ့ အဏုဇီ၀ပိုး တစ္မ်ိဳးခ်င္းစီမွာ မတူညီတဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ စြမ္းေဆာင္ၾကပါတယ္။ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းလည္း တစ္မ်ိဳးနဲ႔တစ္မ်ိဳး ညီၫြတ္မွ်တ (သဟဇာတ) ျဖစ္ၿပီး အျပန္အလွန္ (အညမည) အက်ဳိးျပဳေနတယ္ ဆိုတာကို ပညာရွင္ေတြက ေတြ႕ရွိထားပါတယ္။

အီးအမ္ကို စိုက္ခင္းေျမထဲမွာ ထည့္ေပးမယ္။ သီးႏွံပင္ေပၚ တိုက္ရိုက္ဖ်န္းေပးမယ္၊ ေျမေဆြး လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ထည့္သုံးေပးမယ္ဆိုရင္ သီးႏွံေတြရဲ့ အထြက္ႏႈန္းနဲ႔ အရည္အေသြးေတြကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။

အီးအမ္ (EM) ၏အာနိသင္ႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား


အီးအမ္ကို စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာဟီးဂါး နဲ႔ အီးအမ္ကို လက္ေတြ႕အသုံးခ်တဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေရး ပညာရွင္ေတြကေေတာ့ အီးအမ္ရဲ့ အာနိသင္နဲ႔ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို ဒီလိုေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

၁။ အီးအမ္မွာ ပါတဲ့ အက်ိဳးျပဳအဏုဇီဝပိုးေတြဟာ ေလာေလာဆယ္မွာ အပင္ေတြ စားလို႔ မရႏိုင္ေသးတဲ့ အပင္အရြက္ အႂကြင္းအက်န္ (ေအာ္ဂဲန္နစ္ပစၥည္း) စတာေတြကို ျမန္ျမန္ေဆြးေျမ့ေအာင္ ေခ်ဖ်က္ေပးၿပီး၊ အပင္ေတြ စားလို႔ရတဲ့ အစာအာဟာရေတြ ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ေပးပါတယ္။

၂။ ဓာတုစိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ကို အေျခမခံတဲ့အတြက္ ေျမဆီလႊာ၊ ေရထု၊ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈေတြကို အံ့မခန္းႏိုင္ေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါတယ္။

၃။ ေျမဆီလႊာရဲ့ ရုပ္ဂုဏ္သတိၲ၊ ဓါတ္ဂုဏ္သတၲိ၊ ဇီဝဂုဏ္သတၲိေတြကို တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစျပီး က်စ္လစ္တဲ့ ေျမေတြကို ပြရြေစတဲ့အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးဖို႔ ေျမျပင္ရာမွာ လြယ္ကူေစသလို၊ အပင္ေတြရဲ့ အျမစ္ေတြဟာလည္း ေျမဆီလႊာကို အလြယ္တကူ ထိုးေဖာက္ၿပီး၊ အစာအာဟာရကို အလြယ္တကူ စုပ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

၄။ ေျမႀကီးရဲ့ ေရထိန္းအားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစတဲ့အတြက္ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ခ်ိန္မွာ ေရခဏခဏ ေပးစရာမလိုေတာ့ပါဘူး။

၅။ ေျမဆီလႊာအတြင္းမွာ အရင္ကတည္းက ရွိေနတဲ့ အက်ိဳးျပဳအဏုဇီဝပိုးေတြကို ပိုမိုပြားမ်ားလာေစတဲ့အတြက္ သူတို႔ရဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။

၆။ အပင္ေတြကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစတဲ့ ေျမဆီလႊာထဲက ပိုးမႊားေတြနဲ႔ ေရာဂါပိုးေတြကို တိုက္ထုတ္ေပးပါတယ္။

၇။ အပင္ေတြကို ထိခိုက္ေစတဲ့ ေျမဆီလႊာထဲက ဓါတ္ေငြ႕ (အပုပ္နံ႕) ေတြနဲ႔ အပူဓါတ္ေတြကို ေခ်ဖ်က္ေပးပါတယ္။

၈။ အျမစ္ရဲ့ အဟာရဓါတ္ စုပ္ယူမႈကို ကူညီေပးပါတယ္။

၉။ အျမစ္ရဲ့ ေရစုပ္ယူမႈကို အားေပးတဲ့အတြက္ အပင္ေတြကို ေရငတ္ဒဏ္ ခံႏိုင္ေစပါတယ္။

၁ဝ။ ေျမခ်ဥ္ငံဓါတ္ကို ထိန္းညိွေပးပါတယ္။ ခ်ဥ္ငံဓါတ္မ်ားရင္ နည္းေအာင္ လုပ္ေပးၿပီး၊ နည္းရင္ မ်ားေအာင္ ညွိေပးပါတယ္။ ဓါတ္ေျမၾသဇာ အသုံးမ်ားလို႔ ျဖစ္လာတဲ့ ေျမအခ်ဥ္ေပါက္တာကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။

၁၁။ မ်ဳိးေစ့ေတြ အပင္ေပါက္ ျမန္ေစပါတယ္။ အပင္ေပါက္ ညီေစ၊ အပင္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေကာင္းေစ၊ အပြင့္ေစာေစ၊ အသီးတင္ေစ၊ အသီးမ်ားေစၿပီး၊ အသီးအႏွံရဲ့ အနံ႔အရသာေတြ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ က႑အစံုအတြက္ အသံုးခ်ႏိုင္တဲ့အတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူမ်ားစြာ ရရွိေစပါတယ္။

၁၂။ သီးႏွံပင္ေတြရဲ့ ေနေရာင္နဲ႔ အစာခ်က္ႏိုင္မႈစြမ္းအားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။

၁၃။ သီးႏွံတစ္မ်ိဳးတည္း ဆက္တိုက္စိုက္လို႔ ျဖစ္လာတဲ့ ေရာဂါနဲ႔ ပိုးမႊားအႏၲရာယ္ေတြကို ကာကြယ္ေပးတဲ့အတြက္ အထြက္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းတာကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။

၁၄။ မစိုက္မီ ေျမေတြမွာ အီးအမ္ထည့္ေပးတာဟာ ေပါင္း ျမက္ေတြရဲ့ အေစ့ေတြကို ျမန္ျမန္ေပါက္ေစ၊ တၿပိဳင္တည္း ေပါက္လာေစတဲ့အတြက္ ေပါင္းရွင္းတဲ့အခါ တစ္ခါတည္း ရွင္းႏိုင္ၿပီး၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ ရွင္းစရာ မလိုတဲ့အတြက္ အခ်ိန္အား ေငြအား လူအားေတြကို သက္သာေစပါတယ္။

၁၅။ ေျမၾသဇာေတြရဲ့ အစြမ္းကို ပိုမိုထိေရာက္ေစ၊ တာရွည္ခံေစတဲ့အတြက္ ေျမၾသဇာ ေလွ်ာ့ထည့္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒီအာနိသင္နဲ႔ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြေၾကာင့္ ေဒါက္တာဟီးဂါးက အီးအမ္နည္းပညာကို သုံးၿပီး ကမာၻ႕လူဦးေရ ၁၀ ဘီလီယံစာအတြက္ စားနပ္ရိကၡာကို သာသာေလး ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မယ္လို႔ အာမခံထားပါတယ္။ သူက သဲကႏၲာရလြင္ျပင္ စိမ္းလန္းစိုေျပေရးအထိပါ အာမခံၿပီး လုပ္ေပးခဲ့တာ အခုဆို အီဂ်စ္နဲ႔ ေဆာ္ဒီေဒသေတြမွာေတာင္ ေအာင္ျမင္တဲ့ ျပယုဂ္ေတြ ေပၚေပါက္လာပါျပီ။

အီးအမ္ဟာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ေတြမွာ သာမက ေမြးျမဴေရးက႑ေတြမွာလည္း အက်ိဳးေက်းဇူး အလြန္မ်ားျပားလွပါတယ္။

  • ကြၽဲ၊ ႏြား၊ ဆိတ္၊ ၀က္၊ ၾကက္ စတဲ့ တိရစာၦန္ေမြးျမဴေရးမွာ အီးအမ္ကို ေႂကြးျခင္းအားျဖင့္ က်န္းမာသန္စြမ္းျခင္း၊ အႀကီးျမန္ျခင္း၊ အသားတိုးျကင္း စတဲ့ အက်ိဳးေတြကို ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

  • ဒါ့အျပင္ ငါးေမြးျမဴေရးနဲ႔ ေရလုပ္ငန္း၊ ေရကူးကန္ စတာေတြမွာလည္း ဒီ EM နည္းပညာကို အသံုးခ်ႏိုင္ပါတယ္။

  • ေရဆိုးေရညစ္ မိလႅာစနစ္မ်ားရဲ႕ အနံ႔ဆိုးေတြ ပယ္ေဖ်ာက္တဲ့ေနရာမွာလဲ အသံုးဝင္ပါတယ္။

  • ဆူနာမီ၊ ငလ်င္၊ ေရေဘးသင့္ေဒသေတြမွာလည္း ဝမ္းေရာဂါ၊ ကပ္ေရာဂါမ်ား မျဖစ္ရေလေအာင္ ကာကြယ္တဲ့ေနရာမွာလည္း အီးအမ္နည္းပညာကို အသုံးျပဳၾကပါတယ္။

  • ဒါ့အျပင္ လူေတြရဲ့ တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ကိစၥရပ္ေတြမွာလည္း အသံုးခ်ႏိုင္ပါတယ္။

အီးအမ္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး


အီးအမ္ဆိုတဲ့ အက်ိဳးျပဳအဏုဇီဝမွာ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး ခြဲျခားထားတာ ရွိပါတယ္။

၁။ ပင္မ အီးအမ္ (Orginal EM – OEM)

၂။ အီးအမ္ အျပင္း (Concentrate EM – CEM)

၃။ အသင့္သံုး အီးအမ္ (Instent EM – IEM)

၄။ အီးအမ္-5 (EM5)

၅။ အီးအမ္-6 (EM6)

၆။ အီးအမ္ အက္ဖ္ပီအီး (Fermented Plant Extract – EM.FPE) စတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ပင္မ အီးအမ္ စတဲ့ အီးအမ္အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး ျပဳလုပ္နည္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္အပတ္ေတြမွာ ဆက္လက္တင္ျပသြားပါ့မယ္။ ။

(ႏိုင္အာကာ ေလ့လာစုစည္းတင္ျပသည္)
belta-nut

ကိုးကား
၁။ အီးအမ္ (အက်ဳိးျပဳ အဏုဇီဝ) နည္းပညာ – EM (Effective Microorganisms) Technology
၂။ ဆရာၾကီး ေစာငု၀ါ (ပ်ဥ္းမနား) ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ စာတမ္းမ်ား
၃။ ကိုေဝေအာင္ ၏ အီးအမ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆာင္းပါးမ်ား
၄။ ကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ သုံးစြဲမႈ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား

Please follow and like us:

LEAVE A REPLY