အိမ္ေထာင္စုစာရင္းျပဳလုပ္ရာ၌ ပိုင္ဆိုင္မႈစာခ်ဳပ္ေတာင္းခံေန၍ ျပည္သူ႔အခ်ိဳ႕အခက္ေတြ႔ေနဟုဆုိ

ေပါင္၊ စက္တင္ဘာ၂၀

ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းျပဳလုပ္ရာ၌ ပုိင္ဆုိင္မႈစာခ်ဳပ္မ်ားေတာင္းခံေနျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းျပဳလုပ္သူ ျပည္သူအခ်ိဳ႕အခက္ေတြ႕ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ရက္တစ္ရာစီမံခ်က္အရ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနခဲ႔ေသာ္ လည္း အိမ္ႏွင့္ျခံေျမပိုင္ဆိုင္မႈ စာခ်ဳပ္ကို ၿမိဳ႕နယ္ လ၀က ဌာနက ေတာင္းခံေနမႈေႀကာင္႕ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ မွ ျပည္သူ အခ်ိဳ႕အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္းနွင္႔ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနက ၾကား၀င္ေျဖရွင္းေပးခဲ႔ေႀကာင္းသိရသည္။

“မိဘပိုင္ျခံထဲမွာအိမ္ခြဲေနတယ္။ အေမြမခြဲရေသးတဲ႔ အခါက်ေတာ႔ အေရာင္းစာခ်ဳပ္မရိွၾကဘူး။ လ၀ က ၀န္ထမ္းေတြက အေရာင္းအ၀ယ္ စာခ်ဳပ္ရိွမွရမယ္ဆိုျပီး ေတာင္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီက အိုးအိမ္ခြဲ ျဖစ္ ေၾကာင္းေထာက္ခံခ်က္ေပးထားတာေတာင္လက္မခံဘူး “ဟု က်ခတ္ငူေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ဦးေအာင္မိုး က ေျပာသည္။

ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင္႕ ျခံ၀င္းအတြင္း၌ပင္ မိမိတို႔၏ အိမ္ေထာင္ခြဲ သားသမီးမ်ားကိုအိမ္ေဆာက္ေနထိုင္ေစတတ္ေသာ ဓေလ႔အရ ျခံေျမအေရာင္းစာခ်ဳပ္ ျပဳလုပ္ထားႀကျခင္းမရွိ ေႀကာင္း သိရသည္။

လ၀ကဌာနမွ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သတိျပဳလိုက္နာရမည္႔ အခ်က္ (၆)ခ်က္သတ္မွတ္ ထုတ္ျပန္ထားျပီး သီးျခားအိမ္ေထာင္စုခြဲထြက္ျခင္းနွင္႔ ပတ္သက္၍ အခ်က္ (၅)ခ်က္ သတ္မွတ္ ထုတ္ျပန္ထားခဲ႔ ရာ “အိုးခြဲ ၊အခန္းခြဲ၊ ေခါင္ခြဲ၊ စီးပြားခြဲ” စသည့္ ခြဲ(၄)ခြဲ ႏွင့္ ညီညြတ္ရမည့္အခ်က္လည္းပါ၀င္ေနသည္။

အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမွခြဲထြက္ရန္ ေပါင္ျမိဳ႕နယ္ လ၀က ရုံးသို႔ လာေရာက္ျပဳလုပ္ၾကသူမ်ားထံမွ အိမ္ႏွင့္ ၿခံ ပိုင္ဆိုင္သည္႔ စာခ်ဳပ္ေတာင္းခံေနသျဖင္႔ အဆင္မေျပမႈမ်ား ျဖစ္ေနၾကသျဖင္႔ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈရုံးသို႔ လာေရာက္တင္ျပျခင္းမ်ားရွိေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထိုသို႔တင္ျပခ်က္မ်ားနွင္႔ပတ္သက္ၿပီး ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္နိုင္က စက္တင္ဘာ (၁၅) ရက္ေန႔လပတ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေျဖရွင္းေပးခ်က္အရ “ေက်းရြာအုပ္ေရးမႈးေထာက္ခံခ်က္အရ အိမ္ခြဲ ေနထိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ပါလွ်င္ ထုတ္ေပးပါ။ ပိုင္ဆိုင္မႈစာခ်ဳပ္ေတာင္းတဲ႔ ၀န္ထမ္းအမည္နဲ႔ ရာထူးကို မွတ္သားၿပီးလာတိုင္ၾက”ဟု ေျပာဆိုခဲ႔သည္။

“တစ္အိမ္ထဲမွာေနၿပီး အိမ္ေထာင္စု စာရင္းခြဲဖို႔ လာေလွ်ာက္တဲ႔ကိစၥေတြ ရွိလို႔ စီစစ္ရတဲ႔သေဘာပါ။ အခုေတာ႔ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးေထာက္ခံခ်က္ပါရင္လုပ္ေပးဖို႔ေျပာထားပါတယ္“ ဟု ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္လ၀ကမွ ဦးစိးအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

သတင္း – ၀ရဇိန္ (ေပါင္)

Please follow and like us:

LEAVE A REPLY