မြန္ပုံင္(ပိန္း)ခဍတ္

0
5281

သံလြင္တုိင္းမ္စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ အထူးက႑တစ္ရပ္အျဖစ္ မြန္ရုိးရာစားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား က႑ကို ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ယခုတစ္ပတ္အတြက္ အလွည့္က်လာတဲ့ မြန္ရုိးရာစားဖြယ္ကေတာ့ မြန္ပုံင္ခဍတ္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ပုံင္ခဍတ္သည္ မြန္ရုိးရာဆန္ျပဳတ္တမ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုပုံင္ခဍတ္ကို ခ်က္ရ သည့္ အေၾကာင္းမွာ ဇင္းက်ဳိက္၊ ေပါင္နယ္ဘက္မွ မြန္လူမ်ဴိးတို႕သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား မီးေနသည့္ ပထမဆုံးေန႔တြင္ ခ်က္ၾကသည့္ ဆန္ျပဳတ္ပင္ျဖစ္သည္။ ခ်က္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ မြန္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ကေလးမီးဖြားသည့္အခါ ပင္ပန္းေနသည့္ ကေလးမိခင္ကို နားနားေနေနျဖစ္ေစရန္ ေရွးအခါက ကေလးမိခင္ကို မိခင္ႏုိ ့ေပးမ တိုက္ပဲ နားေစသည္။ ကေလးကို ႏုိ႔တိုက္ရန္ ေက်းရြာအတြင္းရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ႏို႔ တိုက္ ကေလးမိခင္ရွိေသာ သားသည္မ်ားက စုကာေမြးကင္းစကေလးကို စုေပါင္း၍ တေယာက္တလွည့္ ႏို႔တိုက္ၾကေသာအေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုႏုိ႔လာ တိုက္ေသာ အမ်ဳိး သမီးမ်ားသည္ ထိုမီးေနသည့္ အိမ္တြင္အိပ္ၾကသည္။ လာအိပ္ေသာ သားသည္မ်ား အဆာေျပ စားသုံးၿပီး အာဟာရလည္းျဖစ္ေသာ ပုံင္ခဍတ္ကို ႀကိဳေကၽြးျခင္းျဖစ္သည္။

ဆန္ကို ဆန္ျပဳတ္ ျပဳတ္ၿပီး ေစးျပစ္လာေသာအခါ သၾကား၊ ဆား၊ အုန္းသီးျခစ္ အဆံမ်ားထည့္စားၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုပုံင္ခဍတ္ကို ေရွ႕ခုႏွစ္အိမ္ ေနာက္ခုႏွစ္ အိမ္ကို ပို႔ၾကရပါသည္။
mon-foods
ပါ၀င္ေသာပစၥည္းမ်ား။

၁။ ဆန္

၂။ သၾကား

၃။ ဆားအနည္းငယ္

၄။ အုန္းသီးတို ့ျဖစ္ပါသည္။

Please follow and like us:

LEAVE A REPLY