ေမာ္လၿမိဳင္ ဂီတဧည့္ခန္း ၁

0
8779

ဂီတာကို အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ အျမန္ဆံုးစနစ္တက် တီးၾကည့္ရေအာင္၊ တူရိယာ တစ္ခုကို စနစ္တက် ေလ့လာေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဂီတ အေျခခံ တည္ေဆာက္ပံု မပါပဲ မည္သည့္နည္းႏွင့္ မ်ွ စနစ္က် မည္မဟုတ္ေပ

RHYTHM (ရစ္သမ္) ဂစ္တာတီးနည္း

သင္ခန္းစာ (၁)

ပံုစံ (၁) တြင္ ဂစ္တာမွာ ႀကိဳး ၆ ေခ်ာင္းရွိပါတယ္။

အေပၚဆံုးႀကိဳးက အလံုးႀကီးၿပီး နံပါတ္ ၆ ႀကိဳး ျဖစ္သည္။

ေအာက္ဆံုးႀကိဳးက ေသးျပီး နံပါတ္ ၁ ႀကိဳးပါ။

အကန္႕ေလးေတြ ပိုင္းျခားထားလို႔ ၁။ ပထမကြက္

      ၂။ ဒုတိယကြက္

      ၃။ တတိယကြက္   ဆိုၿပီး သိရမယ္။

ဘယ္ဖက္လက္ရဲ႕ နံပါတ္ေတြကို ၾကည့္ပါ။

ဂစ္တာကို စတင္ေလ့က်င့္ရေအာင္

ဂစ္တာကို ညာဖက္ေပါင္ေပၚတြင္ တင္ျပီး ဂစ္တာလက္တံကို ပံုစံ(၃) အေနအထား လိုေနပါ ဂစ္တာစတီးတဲ့သူဟာ ဘက္ဖက္လက္ထိပ္ေတြ အသားေပ်ာ့ေနေသးလို႕ အသားမာရန္ႏွင့္ CHORD(ေကာဒ့္) ကိုင္တြယ္မႈ တတ္ေျမာက္ရန္ တစ္ျပိဳင္နက္ ေလ့က်င့္ခန္းကို စရေအာင္

ပံုစံ(၄)တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း ၂ ႀကိဳး ပထမအကြက္တြင္ လက္ညိွဳးႏွင့္ဖိ ၊ ၄ႀကိဳး ဒုတိယအကြက္တြင္ လက္ခလယ္ႏွင့္ဖိ၊ ၅ႀကိဳးကို တတိယကြက္တြင္ လက္သူၾကြယ္ႏွင့္ ဖိ ထားပါ။ ကိုင္တြယ္ပံုကို ပံုစံ (၅) တြင္ ၾကည့္ပါ။

အဲဒီပံုစံကေတာ့ CCHORD လို႕မွတ္ရပါမယ္။
mawlamyine-music-50-years
ေလ့က်င့္မႈစနစ္ = ဖိထားေသာ လက္ ၃ ေခ်ာင္းကို တစ္ၿပိဳင္နက္ ျဖည္းျဖည္းျခင္း အနည္းငယ္ၾကြပါ၊ ၿပီးရင္ ျပန္ဖိပါ။ ၄င္းကို ၁၅မိနစ္ ခန္႔ အရင္ေလ့က်င့္ပါ။ လႊတ္လိုက္၊ ဖိလိုက္ ျပဳလုပ္သည့္ အခါတြင္ လက္၃ေခ်ာင္းသည္ တစ္ၿပိဳင္တည္း၊ တစ္ညီထဲ ျဖစ္ရန္ ေလ့က်င့္ပါ။ စတင္ေလ့က်င့္သည့္ရက္မွ ၅ ရက္အတြင္း လက္ထိပ္မ်ား နာက်င္ပါမယ္။ ဇြဲႏွင့္ ေလ့က်င့္ပါက အခ်ိန္တိုအတြင္း ဂစ္တာတီးတတ္လာမွာပါ။

ဂီတမွဴးဘဏ္စိုး(ေမာ္လၿမိဳင္)

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.