မြန္ျပည္နယ္တြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ ဦးစီးဌာနရံုး ၂ ခု ဖြင့္လွစ္မည္

0
7409

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ႏို၀င္ဘာ ၉

မြန္ျပည္နယ္တြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ဦးစီးဌာန ရံုးႏွစ္ခု ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရရံုးမွ သတင္းရရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနမွ အေၾကာင္းျပန္စာ က်ေရာက္သည့္ေန႔တြင္ တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဦးစီးဌာနရံုးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဦးစီးဌာနရံုး ႏွစ္ရံုးကို ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ရံုးဖြင့္ခဲ့ရင္ ဘတ္ဂ်က္ဘယ္ေလာက္သံုးမယ္။ ၀န္ထမ္းအင္အား ဘယ္ေလာက္သံုးမယ္ဆုိတာ အန္တီတုိ႔ အတိအက် မေျပာႏုိင္ေသးဘူး။ ရံုးဖြင့္မယ့္ ေနရာကို ရထားၿပီးၿပီ။ ျပည္ေထာင္စုက အမိန္႔စာ ေရာက္တာနဲ႔ ဖြင့္သြားမယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးေတြေတာ့ မထားေတာ့ဘူး။ ျပည္နယ္ရံုး ႏွစ္ခုပဲ ထားမယ္“ ဟု မြန္ျပည္နယ္ ပအို၀့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳး ေရးရာ၀န္ႀကီး ေဒၚနန္းစံ၀င့္ခိုင္က ေျပာသည္။

ထို႔ဦးစီးဌာနရံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ၿပီးပါက တုိင္းရင္းသားမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ျပသာနာမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားအမ်ားစု ေနထုိင္သည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ဖြံျဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚနန္းစံ၀င့္ခုိင္က ဆုိသည္။

ထုိ႔ရံုးႏွစ္ခု ဖြင့္လွစ္သြားမည့္ ကုန္က်စရိတ္သည္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ သီျခားဘတ္ဂ်က္ မရွိေသာေၾကာင့္ အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ပုိလွ်ံ ဘတ္ဂ်က္ကို အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနအတြက္ သီးသန္႔ ဘတ္ဂ်က္ ရရွိမည္ဟု ေဒၚနန္းစံ၀င့္ခုိင္က ထပ္မံေျပာသည္။

“ဒီလုိရံုး ဖြင့္သြားေပးမယ္ဆုိေတာ့ တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ ေကာင္းသြားတယ္။ ေနာက္မဟုတ္ရင္ ျပသာနာတစ္ခုျဖစ္တုိင္း ၀န္ႀကီးရံုးခန္းကို သြားၿပီ တုိင္ေနရတယ္။ ၀န္ႀကီးရံုးခန္းကုိ ခဏ ခဏ မသြားခ်င္ဘူး“ ဟု မြန္ျပည္နယ္ရွိ တုိင္းရင္းသား ကိစၥမ်ား ကူညီေျဖရွင္းေပးသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ကရင္တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန၊ ပအုိ၀့္တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဗမာတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာန စုစုေပါင္း တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန သံုးခုရွိသည္။

သတင္း – နဒီ

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.