သစ္ေစ်းေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္းမ်ား အေခါင္း စရိတ္္ေထာင္းလာ

0
7446

Dawei Watch ၿမိတ္ ႏိုဝင္ဘာ ၉

သစ္ထုတ္ခြင့္ပိတ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း သစ္ရွားပါးကာ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူေသအေလာင္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည့္ အေခါင္းအၾကမ္း စရိတ္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ၿမိတ္အေျခစိုက္ နာေရးကူညီမႈအသင္းအသိုင္းအဝိုင္းမွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္္ေက်ာ္ခန္႔က ေရလမ္းျဖင့္္ သယ္ယူလာသည့္ သစ္လံုးေဖာင္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ေရေပၚသစ္မ်ားကို သစ္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းမွဴျဖင့္ အေခါင္းၾကမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ သစ္တစ္တန္္လွ်င္ ၃ သိန္းခြဲမွ စတင္ၿပီး ဝယ္ယူသံံုးစြဲေနရကာ လက္ရိွတြင္ ၇ သိန္္းအထိ ေစ်းေျမာက္ တက္လာသည့္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ျမင့္တက္လာသည့္အျပင္ ၀ယ္ယူရလည္း ခက္လာသည္ဟု ဝဋံသကနာေရးကူညီမႈအသင္းမွ သိရသည္။

“အေခါင္းၾကမ္းတစ္ခုကို ေငြ ၂ ေသာင္းဝန္းက်င္ခန္႔ ကုန္က်ေနတယ္”ဟု ဝဋံသကနာေရးကူညီမႈအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေဇာ္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ အေခါင္းၾကမ္းမ်ားကို ေဆြမ်ိဳးမဲ့၊ မူခင္း၊ ဆြဲႀကိဳးခ်ေသ၊ ေန႔ခ်င္းခ် လူေသအေလာင္းမ်ား အတြက္သာ အသင္းမွ ေငြေၾကးမယူပဲ အခမဲ့အသံုးျပဳေပးေနၿပီး တစ္လလွ်င္ အလံုးေရ ၂၀ ဝန္္းက်င္ခန္႔ အသံုးျပဳေနရေၾကာင္း ယင္းအသင္းမွ သိရသည္။

ယခု ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ သစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ တစ္ႏွစ္ ရပ္နားထားသည္။
%e1%80%a1%e1%80%b1%e1%80%81%e1%80%ab%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%90%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8
သစ္ထုတ္ခြင့္ ရပ္နားခဲ့သည့္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လအတြင္းက ၿမိတ္္အထပ္သားစက္ရံု ယာယီရပ္နားခဲ့ၿပီး သစ္စက္လုပ္ငန္း တစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပရိေဘာဂလုပ္ငန္းတို႔မွာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရေၾကာင္း ယင္းလုပ္ငန္းအသိုင္း အဝုိင္းမွ သိရသည္။

ၿမိတ္အေျခစုိက္ နာေရးကူညီမႈအသင္းမ်ားမွာ ဝဋံသက၊ ပရဟိတကာရီ၊ မိသားစုညီညြတ္ေရး၊ ေအာင္ျမင့္မုိရ္ စသည့္အသင္းမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ယင္းအသင္းမ်ားမွာ ေစတနာရွင္္အလွဴမ်ား၏ လွဴဒါန္းေငြမ်ားျဖင့္ ရပ္တည္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.