မဟာအာရွျပန္ျဖစ္ႏိုုင္ဖိုု႔ ထရမ့္လုုပ္ႏိုုင္တာေတြ

0
7581

မူဝါဒေရးရာဂုု႐ုုေတြက ထရမ့္ရဲ႕မူဝါဒေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ပဲ အဆက္မျပတ္ေရး ေနပါေစ အသစ္တက္ လာမယ့္ အစိုုးရအေနနဲ႔ ပထမဦးဆံုုးေန႔မွာပဲ အိုုဘားမားအစိုုးရက အႀကိမ္ႀကိမ္ က်ဆံုုးခဲ့တဲ့ ကိုုင္တြယ္ရမယ့္စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ တရုုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုုင္ငံရဲ႕ အျပဳ အမူနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး

အေမရိကန္အစိုုးရအေနနဲ႔ ဖိဖိစီးစီးကိုုင္တြယ္ရမယ့္ ႏိုုင္ငံတကာ ဖိအားမရွိေတာ့ဘူး လိုု႔ေတာင္ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ျငင္းခ်က္ထုုတ္ခ်င္ပါတယ္။ အာရွတိုုက္ထဲက ေဒသတြင္းအစီအစဥ္ေတြဟာ သူတိုု႔ အႀကိဳက္မဟုုတ္ေနတဲ့အတြက္ ေျပာင္းလဲပစ္ဖုုိ႔ တ႐ုုတ္အေနနဲ႔ ရည္မွန္းထားတယ္ဆိုုတာကိုု ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပဲ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အေရွ႕တ႐ုုတ္ပင္လယ္မွာ တ႐ုုတ္ႏိုုင္ငံဟာ ဂ်ပန္ကိုု တြန္းအားေပး မႈေတြလုုပ္ပါတယ္။ ထိုုင္ဝမ္ဟာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းဖိုု႔အတြက္ မိခင္ႏိုုင္ငံကိုု ျပန္လာရမယ္လိုု႔ဆိုုပါ တယ္။

ဒီလိုု အေျပာင္းအလဲေတြဟာ အေမရိကန္ရဲ႕အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကိုု တိုုက္႐ိုုက္႐ိုုက္ခတ္ေန တဲ့ျပင္ ဝါရွင္တန္အစိုုးရ အေနနဲ႔ အကာအကြယ္ေပးဖိုု႔ က်မ္းက်ိန္ထားတဲ့ႏိုုင္ငံေတြကိုု ထိပါးေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီလိုုျပဳမူေျပာဆိုုလာတာဟာ အေမရိကန္ကိုု အလုုပ္အကိုုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ေဆာင္ယူလာ မယ့္ ကုုန္သြယ္ေရးေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းေတြကိုုလဲ ျဖတ္ေတာက္ဖိုု႔ ႀကိဳးစားရာေရာက္ေနပါတယ္။ အကယ္၍သာ တ႐ုုတ္အေနနဲ႔ အာရွပစိဖိတ္ေဒသကိုု တ႐ုုတ္ရ႕ဲထီးရိပ္ေအာက္ကေဒသေတြသာ ျဖစ္ တယ္ဆိုုတဲ့သေဘာမ်ဳိး ႏွိမ့္ခ်ခဲ့မယ္ဆိုုရင္ ကနဦးအေနနဲ႔ ႐ုုရွားနဲ႔ အီရန္တိုု႔လိုုအျခားႏိုုင္ငံေတြဟာ တ႐ုုတ္ရဲ႕နည္းဗ်ဴဟာကိုု ေကာ္ပီကူးယူလာပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္လိုုနည္းဗ်ဴဟာလဲဆိုုေတာ့ ပင္လယ္ျပင္ ထဲမွာ နယ္စပ္နယ္နိမိတ္ေတြရယူလိုုက္တဲ့နည္းဗ်ဴ ဟာျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ကိုု ေဘးဖယ္ထုုတ္ၿပီး ကမာၻ႕အစီအစဥ္ကိုု သူ႔သေဘာေတြ႕တဲ့ပံုုစံအတိုုင္း ျပင္လိုုက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အိုုဘာမားအစိုုးရအဖြဲ႕က ပိုုၿပီးက်ယ္ျပန္႔ေသာအာရွပစိဖိတ္ေဒသဆိုုတဲ့ ဆံုုခ်က္ေဒသကိုု ေၾက ျငာခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီေဒသ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေၾကျငာခ်က္ထဲမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ ရည္ရြယ္ထားတာေတြပါ ေပမယ့္လဲ သဘာဝက်က်ပဲ ေဒသတစ္ခုုကိုု အာ႐ံုုစူး စိုုက္လိုုက္တာနဲ႔ က်န္ေဒသက အာ႐ံုုစူးစိုုက္ခံရမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားပါတယ္။ အဲ့လိုု အာ႐ံုုစူးစိုုက္မႈေလ်ာ့ခ်လိုုက္တာေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ ဥေရာပက အေမရိကန္ရဲ႕နဂိုုမူလစီးပြားဖက္ႏိုုင္ငံေတြက ဝိုုင္းေအာ္ခဲ့ၾကၿပီး အာရွပစိဖိတ္ေဒသဆိုုတဲ့ဆံုုခ်က္ကိုု အာ႐ံုုစိုုက္ ေရးဆိုုတဲ့မူဝါဒကေန ေဒသစံုုမ ွ်ေျခရွိေရးဆိုုတဲ့မူဝါဒဘက္ကိုု ျပန္လွည့္သြားပါၿပီး အာရွကိုု အေမရိကရဲ႕ဦးစားေပးနံပါတ္တစ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ေရးဆိုုၿပီး ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီမူဝါဒကလဲ အစပိုုင္းမွာေတာ့ ခိုုင္ခိုုင္မာမာအားေကာင္းခ့ဲေပမယ့္လဲ ယူက ရိန္းအေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရုုရွားရဲ႕ အလိုုရမၼက္ႀကီးတဲ့အျပဳအမူေတြ၊ အိုုင္းဆစ္စစ္ေသြးၾကြကိစၥေတြ၊ ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္လိုု ကိစၥ ေတြပါဝင္တဲ့ ႏိုုင္ငံတကာအေရးေတြနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္တြင္းေရးမတည္ၿငိမ္မႈေတြေၾကာင့္ အားနည္း ခဲ့ပါတယ္။

ကိုုယ့္ျပည္သူေတြကိုု ဓာတုုလက္နက္နဲ႔ကိုုယ္ကိုုယ္တိုုင္ျပန္တိုုက္ခိုုက္ခဲ့တဲ့ ဘရွား အာဆတ္ တိုု႔လိုုလူကိုုအေရးမယူႏိုုင္သလိုုမ်ဳိး ကမာၻ႕အေရးေတြမွာ စကားလံုုးေတြကိုု လုုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ သက္ေသ ျပမျပႏိုုင္တဲ့အခါ အာရွတစ္လႊားကအစိုုးရေတြက မွ်ေျခရွိ တဲ့ဦးစားေပးဆက္ဆံေရးမူဝါဒဟာ စကားလံုုး ထက္မပိုုတဲ့ အေျပာသက္သက္သာျဖစ္တယ္လိုု႔ ယူဆလာၾကပါတယ္။ အစစ္အမွန္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ တဲ့နည္းဗ်ဴဟာမဲ့ေၾကြးေၾကာ္မႈသက္သက္သာျဖစ္ၿပီး ႏိုုင္ငံေရးအရအႏွစ္သာရမရွိဘူးလိုု႔ သံသယေတြ ဝင္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ထရမ့္အစိုုးရဟာ အာရွနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ရဲ႕ႏိုုင္ငံျခားေရးမူဝါဒကိုု အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့အေျပာင္းအလဲ ေတြလုုပ္ဖိုု႔ အခြင့္အလမ္းေတြရွိေနပါတယ္။ စာေရးသူ အလုုပ္လုုပ္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားဗဟိုုဌာနမွာ သူေျပာသြားတဲ့မိန္႔ ခြန္းထဲမွာ သူက ဒါကိုုေျပာ ဆိုုသြားတာရွိပါတယ္။ အေမရိကန္ရ႕ဲႏိုုင္ငံျခားေရးမူဝါဒအက်ပ္အတည္းဘာေတြပဲရွိေနရွိေန ဒီလိုုမူဝါဒ အေျပာင္းအလဲဟာ ယုုတၱိေဗဒက်တဲ့ေကာက္ခ်က္ေတြေပၚအေျချပဳၿပီး အာရွဗဟိုုျပဳတဲ့ဆံုုခ်က္မူဝါဒကိုု အာ႐ံုုစိုုက္ဖိုု႔လိုုပါတယ္။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ အခ်က္ေလးခ်က္ပါတဲ့ မူဝါဒစီမံခ်က္ကိုု တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

၁။ ထရမ့္အေနန႔ဲ အာရွဦးစားေပးမူဝါဒကိုု ဆက္လက္ကိုုင္စြဲရပါမယ္။ ထရမ့္အေနနဲ႔ အာရွ ဦးစားေပးႏိုုင္ငံျခားေရးမူဝါဒကိုုဆက္လက္ကိုုင္စြဲထားတာဟာ ဥာဏ္အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးရာေရာက္ပါ တယ္။ အာရွပထမလိုု႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ေခၚခ်င္တဲ့မူဝါဒကိုု တတ္ႏုုိင္သမ ွ်ေဝါဟာရစကားလံုုးေတြနဲ႔ ထင္ထင္ရွားရွားေၾကျငာရပါလိမ့္မယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ဒီလိုုေျပာရသလဲဆိုုတာကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ ေရြး ခ်ယ္စရာႏွစ္ခုုရွိတဲ့ ထိပ္တန္းဦးစားေပးႏိုုင္ငံျခားေရးမူဝါ ဒကိုု စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ႐ုုရွား – ႐ုုရွားအေနနဲ႔ သူ႔လက္တံကိုု ယူကရိန္းနဲ႔ ဆီးရီးယားမွာ ခ်ဲ႕ထြင္ဖိုု႔ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ ႐ုုရွားဟာ လူဦးေရနဲ႔စီးပြားေရး ဆိုုင္ရာစိန္ေခၚမႈေတြကိုု ေရရွည္ရင္ဆိုုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္ႏွစ္မွာ သူရ႕ဲစစ္ေရးအသံုုးစားရိတ္ကိုု ျဖတ္ေတာက္မႈစတင္ လုုပ္ေဆာင္ေတာ့မွာမိုု႔ ႐ုုရွားရဲ႕စစ္ေရးနဲ႔သံတမာန္ေရးထိပ္ဆံုုးေရာက္တဲ့အခ်ိန္ (စတင္က်ဆင္းလာမည္ဟုု ဆိုုလိုုပါသည္) ကိုု ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အိုုင္ဆစ္ – အိုုင္ဆစ္ေခၚ အစၥလာမၼစ္စစ္ေသြးၾကြအဖဲြ႕ဟာ အေရွ႕အလယ္ပိုုင္းေဒသနဲ႔ ကမာၻလံုုးဆိုုင္ရာ ေရရွည္စိန္ေခၚမႈတစ္ခုု ျဖစ္ေပမယ့္လဲ အိုုင္ဆစ္ဟာ ႀကီးစိုုးမႈနယ္ေျမေတြဆံုုး႐ႈံးေနၿပီး အေမရိကကိုုတိုုက္ခိုုက္ဖိုု႔ဆိုုတာကလဲ တေျဖးေျဖးအား နည္းလာပါလိမ့္မယ္။ အစြန္းေရာက္အေမရိကန္တစ္ေယာက္ေယာက္ကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္တြင္းထဲကိုုခိုုးဝင္လာတဲ့ ႏိုုင္ငံျခားသား တစ္ေယာက္ကပဲျဖစ္ျဖစ္ အေမရိကန္ႏိုုင္ငံအတြင္းမွာ တိုုက္ခိုုက္လာမွာကိုု စိုုးရိမ္ေနခ်ိန္မွာပဲ အစြန္းေရာက္အစၥလာမၼစ္ကာလီ ဖိတ္တစ္ေယာက္ေယာက္က တိုုက္ခိုုက္လာႏိုုင္ေျခကေတာ့ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အာရွပထမဦးစားေပးႏိုုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ကိုုကိုုင္စြဲလုုပ္ကိုုင္ေနခ်ိန္မွာပဲ ၁၁ ထရီလီယံပမာဏရွိတဲ့စီးပြားေရးအရြယ္အစား နဲ႔ အေမရိကန္ကိုု စိန္ေခၚလာႏိုုင္ေလာက္ေအာင္အင္အားႀကီးလာတဲ့ စစ္တပ္အင္အားရွိတ့ဲ တ႐ုုတ္ႏိုုင္ငံဟာ ဆယ္စုုႏွစ္ အခ်ဳိ႕ေလာက္အထိ ေရရွည္စိန္ေခၚမႈတစ္ခုုေတာ့ ျဖစ္ေနဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုုရွားနဲ႔အိုုင္းဆက္တိုု႔ အက် ပိုုင္းေရာက္ေနခ်ိန္နဲ႔ တ႐ုုတ္အင္ အားႀကီးထြားလာေနတာကိုု ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လိုုက္ရင္ အေမရိကန္ အေနနဲ႔ ဘယ္ေနရာမွာ အားစိုုက္ရမလဲဆိုုတာ ထင္ရွားလာပါတယ္။

၂။ ယခုုအခ်ိန္ဟာ မဟာမိတ္ေတြကိုု ျပန္ၿပီးအာမခံရမယ့္အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုုလုုပ္တာဟာ သိပ္ေတာ့လဲ မမိုုက္သလိုုပါပဲ။ ျပန္လည္ယံုုၾကည္မႈရွိလာေအာင္လုုပ္တဲ့အျပဳအမူဟာ တကယ္ေတာ့ သိပ္ၿပီးအဓိပၺါယ္ရွိလွတာမဟုုတ္ဘူးလိုု႔ ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာသူေတြေျပာေနသလိုုပါပဲ။ သိုု႔ေသာ္ျငားလည္း အာရွက သံတမာန္ေတြနဲ႔ က်ေနာ္စကားေျပာၾကည့္တ့ဲအခါ သူတိုု႔ေျပာတာက ဆယ္စုုႏွစ္ခ်ီၿပီးၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္တဲ့ စာခ်ဳပ္ေတြမွာပါတ့ဲ ဂတိစကားေတြကိုု အေလးထားယံုုမ ွ်မက အာရွေဒသတြင္းက အေမရိကန္ အက်ဳိးစီးပြားကိုုလဲ ျပန္လည္ေထာက္ရႈဖိုု႔အေၾကာင္းေတြ ေျပာပါတယ္။ က်ေနာ္တိုု႔ဟာ အေရွ႕အလယ္ ပိုုင္းအေရးကေန မေရြ႕ႏိုုင္သူေတြ၊ အခက္အခဲျဖစ္ခ်ိန္မွာ ကတိစကားကိုု မတည္ႏိုုင္သူေတြလို႔ သူ တိုု႔ ကျမင္ပါတယ္။

အဲ့ဒီလိုု အျမင္ျပႆနာေတြကိုု က်ေနာ္တိုု႔အေနနဲ႔ ဘယ္လိုုေျဖရွင္းႏိုုင္မလဲ။ အလြယ္တကူ ေျဖရွင္းႏိုုင္မွာမဟုုတ္ေပမယ့္ သမၼတထရမ့္အေနနဲ႔ အေျခခံက်က်႐ႈျမင္ဖိုု႔လိုုပါတယ္။ လတ္တေလာ တင္ျပရရင္ ေဒသတြင္းမွာက်င္းပၿပီး သူ႔အေနနဲ႔တက္ ေရာက္ရမယ့္အစည္းအေဝးမွန္သမ ွ် တက္ရပါ မယ္။ ဒီလိုုလုုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အေမရိကန္ေၾကြးျမီအေရးကိစၥတုုန္းက သမၼတဘား ရက္အိုုဘားမားက အေရွ႕အာရွထိပ္သီးညီလာခံကိုုမတက္ေရာက္လိုု႔ျဖစ္တဲ့အေတြးမ်ဳိးကိုု ေခ်ဖ်က္ရာေရာက္ပါတယ္။ က်ေနာ္ စကားေျပာဖူးတဲ့ အာရွက သံတမာန္ေတြက ဒီအေၾကာင္းကိုုေျပာဆိုုတဲ့အခါ ေနာက္ကြယ္က ေဒါသကိုု ျမင္ႏုုိင္သလိုု ဒီလိုုမတက္ ေရာက္ပဲေနတာဟာ အေရးပါတဲ့အမွားတစ္ခုုျဖစ္တယ္လိုု႔ ေျပာပါ တယ္။ တ႐ုုပ္အရာရွိႀကီးေတြက အေမရိကန္ရဲ႕ပ်က္ကြက္မႈကိုု ေထာက္ျပေနတာကိုုလဲ သူတိုု႔သတိျပဳ မိတဲ့အေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ဒါဟာ က်ေနာ္တိုု႔အေနနဲ႔ စိတ္ပိုုင္းျပတ္မႈမရွိတဲ့လကၡဏာ ကိုုျပသရာ ေရာက္ပါတယ္။
trump
ဒီလိုုအေျခခံက်တဲ့လုုပ္ေဆာင္မႈကေနတစ္ဆင့္ ပိုုၿပီးႀကီးမားတဲ့ယံုုၾကည္မႈကိုု တည္ေဆာက္ႏိုုင္ ပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ – သမၼတထရမ့္အေနနဲ႔ ပစိဖိတ္တစ္လႊားမဟာမိတ္ (TPP) ကိုု တစ္ကယ္ပဲ ဖ်က္ သိမ္းခ်င္တယ္ဆိုုရင္ အာရွမဟာမိတ္ေတြအေနနဲ႔ တည္ေဆာက္လိုုတဲ့ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈအတြက္ ပိုုၿပီးခိုုင္မာေကာင္းမြန္တဲ့နည္းလမ္းတစ္ခုုကိုု ရွာေဖြရပါလိမ့္မယ္။ အထူးသျဖင့္ အဲ့ဒီေဒသကႏိုုင္ငံေတြ တ႐ုုပ္အေပၚလြန္လြန္ကဲကဲမွီခိုုေနရမႈကေန ကင္းလြတ္ေအာင္ဘယ္လိုုလုုပ္ရမလဲဆိုုတဲ့ စဥ္းစားခ်က္ ကိုု အေလးထားရပါမယ္။ ဒုုတိယအေက်ာ့ TPP အဖြဲ႕ဝင္သစ္ေတြအတြက္ ဗီယက္နမ္နဲ႔ ထိုုင္ဝမ္တိုု႔ လိုုႏိုုင္ငံေတြနဲ႔ ႏွစ္ႏိုုင္ငံကုုန္သြယ္ ေရးသေဘာတူညီမႈေတြ ခ်ဳပ္ဆိုုထားဖိုု႔နည္းလမ္း ရွာရပါမယ္။ တိုုင္ေပဟာ ဒီစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ဖိုု႔ အႀကိမ္ႀကိမ္သေဘာထားေတြ ျပခဲ့ပါတယ္။

စကားလံုုးစဥ္းေကာမလုုပ္နဲ႔၊ ဟိုုလွည့္ဒီပတ္လည္းမလုုပ္နဲ႔ “တ႐ုုတ္ႏိုုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ျဖစ္ ထြန္းမႈကိုုႀကိဳဆိုုပါတယ္” တိုု႔၊ “ေဘဂ်င္းကိုု တာဝန္ယူမႈရွိတဲ့ ကမာၻ႕မိသားစုုဝင္ျဖစ္ေစလိုု တယ္” တိုု႔လိုုစကားေတြကိုု က်ေနာ္တိုု႔အားလံုုးသိၿပီးသားပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုု အလုုပ္မျဖစ္တဲ့ စကားေတြေျပာ ေနတာ ရပ္ရပါလိမ့္မယ္။ တ႐ုုတ္က ျဖစ္ထြန္းေနၿပီျဖစ္တဲ့ျပင္ အေမရိကန္ဦးေဆာင္တဲ့ ဘယ္လိုုကမာၻ လံုုးဆိုုင္ရာစနစ္ထဲမွာမွ တာဝန္ယူလိုုတဲ့ဆႏၵမရွိ ပါဘူး။ တ႐ုုတ္က အာရွပစိဖိတ္ေဒသကိုု လႊမ္းမိုုးလိုုပါ တယ္။ အေမရိကန္ကိုု ေဒသတြင္းကေန ေျဖးေျဖးနဲ႔ေသျခာတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ကန္ထုုတ္ေနပါတယ္။ အစစ္အမွန္အေျခအေနအေပၚအေျခမျပဳတဲ့ အဓိပၺါယ္မဲ့ေခတ္ေဟာင္းစကားေတြမွာ က်ေနာ္တိုု႔ တြယ္ ကပ္ေနခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တိုု႔ဟာ ခြန္အားမရွိ၊ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္နဲ႔ လႈပ္မရတဲ့႐ုုပ္ေပါက္ေနပါတယ္။ က်ေနာ္တိုု႔အေနနဲ႔ က်ေနာ္တိုု႔ရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားဆံုုရာတ႐ုုတ္ဟာ က်ေနာ္တိုု႔ရဲ႕စီးပြားဖက္ျဖစ္တယ္လိုု႔ ေမ ွ်ာ္လင့္ထားခ်ိန္မွာ ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္တယ္ဆိုုတာကိုု လဲ ျမင္ဖိုု႔လိုုပါတယ္။ ဟီလာရီကလင္တန္ကေတာ့ ဒီလိုု မွတ္ခ်က္ေပးရာမွာ ထင္ရွားတဲ့ျပင္ မိမိရဲ႕မိတ္ဖက္ႏိုုင္ငံေတြနဲ႔ မိမိရဲ႕ အမ်ဳိး သားအက်ဳိးစီးပြား၊ မိမိရဲ႕သံတမာန္အက်ဳိးစီးပြားေတြကိုု ကာကြယ္ရာမွာလဲ လက္မေႏွးခဲ့ပါဘူး။ က်ေနာ္တိုု႔အေနနဲ႔ ပိုုၿပီး ႀကီးမားတဲ့ အက်ဳိးစီးပြားရွိတဲ့မဟာအင္အားႀကီးႏိုုင္ငံတစ္ခုုလိုု ေျပာဆိုုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

တရုုပ္န႔ဲပတ္သက္လာရင္ ႏိုုင္ငံေရးအရမွန္ကန္တဲ့ သံတမာန္စကားေတြက ေခတ္မွီေသာ္လည္း အားမရွိရင္ ပိုုဆိုုးပါတယ္။

အေျပာသက္သက္မဟုုတ္တဲ့ စစ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ

အိုုဘားမားရဲ႕ အာရွခ်ိန္ခြင္လ ွ်ာညွိေရးဗ်ဴဟာဟာ စစ္ေရးလကၡဏာအရ ထင္ရွားတယ္လိုု႔ လူေတြေျပာၾကေပမယ့္လဲ ဒါ မလံုုေလာက္ဘူးလိုု႔ က်ေနာ္ ျငင္းခ်က္ထုုတ္လုုိပါတယ္။ တ႐ုုပ္ဟာ အေမရိကန္စစ္ေရးအားသာမႈကိုု ထိန္းေထႏိုုင္ဖိုု႔အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကိုု ၿပီးခဲ့တဲ့ဆယ္စုုႏွစ္တစ္ခုုအတြင္းမွာ ခ်မွတ္ႏိုုင္ဖိုု႔ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ေအ၂/ေအဒီ လိုုအတုုိေကာက္ သိၾက တဲ့ အခြင့္ျငင္းပယ္ေရး/နယ္ပယ္ျငင္းပယ္ေရးလိုု႔ ကိုုးကားေဖာ္ျပၾကတဲ့ဗ်ဴဟာက တ႐ုုတ္ဟာ ေခတ္မွီၿပီး အဆင့္ျမင့္ ကိုုယ္ေပ်ာက္ နည္းပညာသံုုး ေရငုုပ္သေဘာၤေတြ၊ ေခတ္မွီ မိုုင္းဗံုုးေတြ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဒံုုးပစ္စနစ္ေတြနဲ႔ ထိုုင္ဝမ္နဲ႔ အေရွ႕နဲ႔ ေတာင္တ႐ုုတ္ပင္ လယ္အေရးမွာ အေမရိကန္ကဝင္ေႏွာက္ယွက္လာရင္ တန္ဖိုုးႀကီးႀကီးေပးဆပ္ရမယ့္ စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈေတြကိုု ဖြံၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ့္အစီအမံရွိပါတယ္။ တ႐ုုပ္ႏိုုင္ငံရဲ႕ ေတြးေခၚပံုုက ရွင္းလင္းထင္ရွားပါတယ္။ စစ္ေအးေခတ္ကုုန္ဆံုုးၿပီးကတည္းက အေမရိကန္အေနနဲ႔ မႀကံဳေတြ႕ရေတာ့တဲ့အေျခအေနျဖစ္တဲ့ စစ္ထဲသာဝင္လာရင္ အေမရိကန္ေတြရဲ႕အသက္ေပါင္းမ်ားစြာစေတး ရတဲ့အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ ေလယာဥ္တင္သေဘာၤတစ္စင္းလံုုးကိုု ပစ္ျမွဳပ္ပစ္ႏုုိင္တဲ့အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္လုုပ္ဖိုု႔ ဆိုုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ရဲ႕ ပင္တဂြန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္က တ႐ုုပ္ရဲ႕ ေအ၂/ေအဒီ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုု တန္ျပန္ႏိုုင္ဖိုု႔ ေဝဟင္-ေရျပင္ ပူးတဲြစစ္ဆင္ေရးမွာ ကၽြမ္းက်င္ပိုုင္ႏိုုင္မႈရွိေပမယ့္လဲ ဒီလိုုပူးတြဲစစ္ဆင္ ေရးအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာက ခုုထိ ျပႆနာ ေတြရွိေနဆဲ့ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေဝဟင္-ေရျပင္တိုုက္ပြဲကိုု အစီအမံအသစ္ျဖစ္တဲ့ JAM-GC ဆိုုတဲ့အစီအမံအသစ္နဲ႔ အစားထိုုးလိုုက္ၿပီး ဒီအစီအမံအသစ္အေနနဲ႔လဲ အေသးစိတ္မြမ္းမံမႈရလဒ္ကိုု ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေစာင့္ဆိုုင္းေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုုးရအဖြဲ႕သစ္အေနနဲ႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုုပ္လိုုက္လိုု႔ ထူးျခားလာမယ့္နယ္ပယ္ေတြက အေမရိကန္ရဲ႕ ေရတပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အေမ ရိကန္အေနနဲ႔ ျဖစ္ထြန္းလာေနတဲ့ တ႐ုုပ္ရဲ႕စစ္ေရးစြမ္းရည္ကိုု တန္ျပန္ႏိုုင္ဖိုု႔ အေမရိကရဲ႕စစ္ေရးဗ်ဴဟာကိုု ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သတ္မွတ္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဝမ္းသာစရာသတင္းတစ္ခုုက က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းအခ်ဳိ႕အထိၾကာေအာင္ ဆက္ဆံရင္းႏွီးခဲ့တဲ့ ရန္ဒီေဖာ့ကိုု ေရတပ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ခန္႔အပ္မယ္ဆိုုတဲ့သတင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေဖာ့ဟာ တ႐ုုတ္ကိုု တန္ျပန္ႏိုုင္မယ့္ စစ္ေရးဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ခ်မွတ္ဖိုု႔အတြက္ အဖိုုးတန္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ တ႐ုုပ္ႏိုုင္ငံအေနနဲ႔ ပင္တဂြန္က စစ္ေရးဗ်ဴဟာခ်မွတ္သူေတြကိုု ဘယ္လိုုစိန္ေခၚေနသလဲဆိုုတာကိုု သူေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္။ ပိုုၿပီးခိုုင္မာတဲ့ေရတပ္ကိုု သူတည္ေဆာက္တတ္ပါတယ္။ စစ္ေရးဗ်ဴ ဟာသစ္တစ္ခုုခ်မွတ္ဖိုု႔ အခ်ိန္အခ်ဳိ႕ယူရမယ္ဆိုုေပမယ့္လဲ ေဖာ့ကိုု ခုုလိုုေရြးခ်ယ္လိုုက္ၿပီး တ႐ုုတ္ ေရးရာကၽြမ္းက်င္သူ မိုုက္ကယ္ပီးလ္စ္ဘာရီနဲ႔ ပီတာနာဗာ႐ိုုးတိုု႔နဲ႔တြဲထားတာဟာ အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ လကၡဏာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီလိုုလုုပ္လိုုက္တာဟာ မူဝါဒေရးရာလမ္းေၾကာင္းမွန္ကန္လာဖိုု႔ သြင္းအားစုု ထည့္သြင္းလိုုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ထရမ့္ရဲ႕ အစိုုးရဟာ မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေပၚ တက္လိုုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ထရမ့္ဦးေဆာင္တဲ့အစိုုးရဟာ ႏိုုင္ငံျခားေရးမူဝါဒဆိုုင္ရာကိစၥရပ္ေတြမွာ မ်က္ႏွာစာေပါင္းစံုု တြန္းရမွာကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ အစိုုးရ သစ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ အဓိကက်တဲ့ကိစၥေတြမွာ ပန္းတိုုင္ သတ္မွတ္ဖိုု႔နဲ႔ မိမိရဲ႕ရႈေျမွာ္ခ်က္အရ ေအာင္ျမင္မႈရလိုုတဲ့ကိစၥေတြကိုု ကိုုင္စြဲထားဖိုု႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုု အေျခအေနမွာ ပဋိပကၡစီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုုင္ရာစိတ္ခံစားမႈမ်ဳိးမဝင္လာဖိုု႔လိုုပါတယ္။ ထရမ့္အေနနဲ႔ အာရွ ဝင္႐ိုုးမူဝါဒကိုု ေသေသျခာျခာကိုုင္စြဲဖိုု႔ အားထုုတ္လိုုမယ္ဆိုုရင္ ေအာင္ျမင္မႈအမွတ္အသားျပေတြကိုု သတ္မွတ္ၿပီး လုုပ္ကိုုင္ရင္း တ႐ုုတ္ရဲ႕ ေဒသတြင္းကိုုျပန္လည္ပံုုေဖာ္ဖိုု႔ႀကိဳးစားမႈကိုု ထိ္န္းသိမ္းႏိုုင္ဖိုု႔ လုုပ္ရပါမယ္။

ဘာသာျပန္သူ – ထ၀္

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.