၂၀၁၇ ႏွစ္သစ္အတြက္ အနားမညီႀတိဂံ ျပႆနာမ်ား

0
8065
ဓါတ္ပံု - အင္တာနက္

မာန္ဏီ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ သယ္လာေသာျပႆနာမ်ားစြာအနက္ ႀတိဂံသဖြယ္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာျပႆနာ ၃ ရပ္ကို ဦးစြာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ခ်င္ သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖက္ဒရယ္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပႆနာတို႔သည္ ႀတိဂံသဖြယ္ ဆက္စပ္လ်က္ ရွိသည့္တိုင္ ေရွ႕တန္းေရာက္ ပုံခ်င္း ထပ္တူမျဖစ္သျဖင့္ အနားမညီဟု

သုံးႏႈန္းလိုက္ပါသည္။

ႏွစ္သစ္အကူး၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို (ေဒၚစုလက္ထက္) ဒီမိုကေရစီအစိုးရ မ်က္ေမွာက္တြင္ လက္မွတ္ထိုးမည္ဟု ဖင္တႂကြႂကြ လက္တျပင္ျပင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ လုံးဝပ်က္ျပားသြားၿပီဟု မဆိုႏိုင္သည့္တိုင္ လႈပ္ရွားတက္ႂကြရင္ခုန္မႈ မရွိႏိုင္ေတာ့ ၿပီဟု ဆိုခ်င္သည္။

ထို႔အတူ အာဏာရအစိုးရဖက္မွလည္း ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ေရႊလက္ႏွင့္ေခၚ၍ မလာလွ်င္ ဘူလက္ (က်ည္ဆံ) ႏွင့္ ေခၚရမည္ဟု မိုက္တိမိုက္ကန္း ေျပာခဲ့သူ ဦးလွေဆြလိုမ်ိဳး လူမရွိေသးသည့္တိုင္ တိုက္ပြဲမ်ားက သက္ေသျပေနသည္။ “ေျမတစ္လက္မမွ် အဆုံး႐ႈံးမခံႏိုင္” ဟု တပ္မႉးမ်ားက ေျပာေနၾကသည္။ တိုက္ပြဲမ်ားက က်ယ္ျပန္႔ႀကီးမားလာသည့္အေလွ်ာက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တိမ္မ်ား ေလႏွင္ရာ လြင့္ပါလာရေသာအခါ ေလစိမ္းမ်ား တိုက္လာေတာ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ တေလွ်ာက္လုံး ရပ္တည္ေတာင္းဆိုခ်က္ ျဖစ္ေသာ “အားလုံးပါဝင္ေရးမူႏွင့္ ပတ္သက္၍ “အားလုံးပါဝင္ႏိုင္ျခင္း ဆိုသည္မွာ အားလုံးကို ကိုယ္စား ျပဳသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ေရးကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း” ဟု (UPDJC) အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားသြားသည္။ ၎အစည္းအေဝးတြင္ပင္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ ပဋိပကၡရပ္စဲေရးနည္းလမ္း တစ္မ်ိဳးတည္းသာ ရွိေၾကာင္း” “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ျပင္ပမွေန၍ အခ်ိန္မဆြဲၾကရန္” စသျဖင့္ ေျပာၾကားသြားသည္။

ဤသည္မွာ တစ္ဖက္မွ စိတ္မရွည္ေတာ့၍ စည္းျဖတ္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕၏ အခရာအင္အားစု ျဖစ္ေသာ (KIA) သည္ (UNFC) ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္ရာ အေက်အလည္ ညွိႏႈိင္းႏိုင္ျခင္း မရွိသေရြ႕ အေကာင္အထည္ေပၚႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ UNFC ဘက္မွလည္း တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ညွိႏႈိင္းမည္။ ဝ တပ္ဖြဲ႕ (UWSA) ကို ဒိုင္အျဖစ္ တက္ခြင့္ေပးရန္ ညွိႏႈိင္္းလာသည္ကိုလည္း အစိုးရဖက္မွ လက္မခံခဲ့ပါ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဒုတိယအႀကိမ္ညီလာခံ၏ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ဇန္နဝါရီလအတြင္း က်င္းပၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံကို ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ က်င္းပရန္ လ်ာထားသည္။ ဤတြင္ UNFC ဖက္မွ အစုအဖြဲ႕ပုံစံကို ၃ ပြင့္ဆိုင္ထားေစခ်င္ေသာ တင္ျပခ်က္ကို မူေဘာင္တြင္ မျပင္ဆင္ႏိုင္ဘဲ ရွိေနရာ ဤျခားနားမႈမ်ားၾကားတြင္ သေဘာတူညီခ်က္က တိုးပြားမလာဘဲ စစ္ပြဲ၏ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ ဒုကၡသည္အေရအတြက္ကသာ မ်ားသထက္မ်ားလာေနသည္။ NCA တြင္ ထပ္မံလက္မွတ္ထိုးေသာအဖြဲ႕မ်ား ရွိလာေရးမွာ အလွမ္းေဝးလ်က္ ရွိေနသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို တိုက္ပြဲမ်ားအၾကားရွိရင္း အေျခအေနျဖင့္ ဆက္လက္က်င္းပမည္ဆိုပါကလည္း အႏွစ္သာရ ကင္းမဲ့ကာ ဒုတိယေညာင္ႏွစ္ပင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံသာ ျဖစ္ဖို႔ ရွိသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသည္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ ညီလာခံလည္း ျဖစ္သည္။ ပထမအႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကတည္းကပင္ တိုင္းရင္းသားအမ်ားစု လိုလားေသာပုံစံႏွင့္ တပ္မေတာ္က လိုလားေသာပုံစံတို႔ လုံးဝျခားနားေနသည္ကို အထင္အရွား ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ထိုညီလာခံတြင္ ထူးျခားသည္မွာ တစ္တိုင္းျပည္လုံးသို႔ တိုက္႐ိုက္လႊင့္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ အေပၚယံအျမင္အရ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိသေယာင္ ေဆာင္ေသာ္လည္း အမ်ားစုဗမာလူထုႀကီးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ရန္တိုက္ေပးလိုက္သလား ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္စဥ္းစားမိသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေႂကြးေၾကာ္သံျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ဝင္လာကာ ေျပာင္းလဲေရး (Change) ေႂကြးေၾကာ္သံျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳင္ အႏိုင္ယူအစိုးရဖြဲ႕ခဲ့ေသာပါတီသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥကို ႏွာေစးေနခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကုန္ကာလအထိ အေျခအေနမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အစိုးရပါတီအတြက္ အသုံးတည့္ေနသလို ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာ ရရွိသြားလွ်င္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသည္ အလိုလိုေျပလည္သြားမည္ဟူေသာ အင္တာဗ်ဴးမ်ားကိုလည္း ဖတ္ခဲ့ရသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရန္ စစ္ေရးနည္းျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္စစ္ဆင္ကာ ဖိအားေပးခဲ့သည့္ အစဥ္အလာကို ယခုကာလ တပ္မေတာ္က ဆက္လက္ကိုင္စြဲေနသည္ဟု ယူဆရမလို ျဖစ္ေနသည္။ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္လည္း ေျဖရွင္း၍ မရမည့္အတူတူ “ကြၽန္ေတာ္လည္း ထိုနည္း၎” ဟူေသာ ေရႊမန္းတင္ေမာင္သီခ်င္းအတိုင္း လိုက္ကေနျခင္းဟု ယူဆသည္။ ေျမာက္ပိုင္းစစ္ပြဲမ်ားကို အစိုးရ၏ သေဘာတူခ်က္ မပါဘဲ ဆင္ႏႊဲေနျခင္းဟု မယူဆပါ။ စစ္ပြဲမ်ား ၾကာရွည္ႀကီးျမင့္လာသည့္အေလွ်ာက္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားဖက္တြင္ လက္မွတ္ထိုးၿပီး (RCSS) ရွမ္းအဖြဲ႕ႏွင့္ တအာင္းပေလာင္တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္လာျခင္း၊ လက္မွတ္ထိုးၿပီး KNU အဖြဲ႕ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) တို႔ ထိေတြ႕မႈ ၃ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားလာသည္မွာလည္း မေတာ္တဆ ထိေတြ႕မႈ ျဖစ္ပုံမရပါ။ ညီလာခံကို အခ်ိန္ဆြဲလိုက္ေသာ KNU သည္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ေခါင္းေဆာင္အစားထိုးဖြယ္ အေနအထား ေရာက္လာကာ တင္းမာမႈဆီ ေရွး႐ႈလ်က္ ရွိသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေခါင္ေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ႏိုင္ငံတကာအလယ္ ပြဲထုတ္ဗန္းတင္ရန္ မေမ့မေလ်ာ့ခဲ့ပါေခ်။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ ေလ့လာခ်က္မ်ား၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ အလႉရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ေပးကမ္းမႈ ရရွိရန္ သည္းေျခႀကိဳက္လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေနသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အတိမ္အနက္ကို အပထား၊ အနာဂတ္ကိုလည္း ဆက္ေတြးေနစရာ မလို ေထာက္ပံ့မႈမ်ား လုပ္ၾကရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပူးတြဲေကာ္မတီ (JCB) (Joint Coordinating Body) ဟူ၍ ေပၚလာေတာ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ရန္ပုံေငြမ်ား စီမံခန္႔ခြဲရန္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ (MPC) ကို အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ (NRPC) အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ NLD ၏ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အေသးစိတ္မူကို ခ်ျပေဆြးေႏြးရန္၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပုံပင္ ျဖစ္သည္ ဟူေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္အေပၚ သေဘာထားေပးရန္ လိုအပ္လွသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားဖက္မွလည္း ဗမာျပည္နယ္၊ အမ်ားသားမ်ားျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္သစ္မ်ားကိစၥ ေပးထားခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္စဥ္းစားရန္ လိုမည္ထင္သည္။ ဖက္ဒရယ္အေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္လ်က္ ရွိသည္ျဖစ္ရာ မည္မွ်လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကမည္ကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရန္သာ ရွိပါမည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ အနားမညီႀတိဂံထဲမွာ အနားတဖက္ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးကိစၥဖက္ ျပန္ၾကည့္လွ်င္ တိုးတက္လာသည္ဟု မည္သူမွ် မေျပာၾကေခ်။ ၉ လတာအတြင္း ပိုဆိုးမလာေအာင္ ထိန္းထားေရးႏွင့္ ေနာက္ႏွစ္မ်ားအတြက္ အခင္းအက်င္းမ်ား ျပင္ဆင္ေရးကိုသာ ေတြ႕ျမင္ၾကရသည္။

စီးပြားေရးက႑ ဦးေမာ့လာေစရန္မွာ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက႑ ၄ ခုေပၚ မူတည္ရာ ၎က႑မ်ား၌ အထင္အရွား ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈ မေတြ႕ရေသးေပ။

စီးပြားေရးေပၚလစီ ၁၂ ခ်က္ ခ်မွတ္သည္တြင္ အေသးစိတ္မက် ေယ်ဘုယ်ဆန္လြန္းသည္ဟု အေဝဖန္ခံရသည္။ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒကို ထုတ္ျပန္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ နည္းဥပေဒ မထြက္ေပၚလာေသးျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဝင္လာေရး ေႏွာင့္ေႏွးေနၿပီး ယခင္ႏွစ္ကထက္ နည္းပါးခဲ့သည္။ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျပဌာန္းျခင္း မလုပ္ႏိုင္ေသးျခင္းေၾကာင့္ဟုလည္း ဆိုၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (FDI) မွာ (၃.၆၅) ဘီလီယံေဒၚလာသာ ရွိခဲ့ၿပီး ယမန္ႏွစ္ကထက္ တစ္ဘီလီယံေဒၚလာ ေလွ်ာ့နည္းသြားသည္ဟု ဆိုသည္။ ကုန္သြယ္ေရးလိုေငြျပမႈမွာ ၂ ဘီလီယံေဒၚလာေက်ာ္ ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပေႂကြးၿမီသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လထိ (၉.၅၃၄) ဘီလီယံေဒၚလာ ရွိေနရာမွ ေနာက္ထပ္ေခ်းငွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္သို႔ သယ္လာေသာအေႂကြးမွာ ၁၂ ဘီလီယံေဒၚလာ ျဖစ္သြားသည္။ ေဒၚလာေငြ လဲႏႈန္းမွာလည္း တစ္ေဒၚလာ (၁၄၅၀) က်ပ္ထိ စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည္။ ၆ ႏွစ္တာအတြင္း စံခ်ိန္တင္ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း (၁၁.၄၆) ရာႏႈန္း ျဖစ္သြားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အားေကာင္းရန္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံေနဖို႔ လိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိသည့္ အေျခအေနမွာ အားရစရာ မေကာင္းလွပါ။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိဳ႕ေပါင္း (၁၇၂) ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်းရြာေပါင္း (၄၂၆၇၁) ရြာတို႔တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိေသးေပ။ လက္ရွိလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏမွာ (၄၂၀၂.၇၉) မဂၢါဝပ္ ရွိျပီး ယင္းမွ ၃ ရာႏႈန္းခန္႔သည္ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာမွ ရရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိေသးေသာေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ ဆိုလာစနစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ (F.O) ေလာင္စာသုံး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစနစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ျဖည့္ဆည္းလ်က္ ရွိသည္။

သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္အရ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔သို႔ အမ်ားစုကို ေရာင္းေပးေနရသည္။ မိမိ၏ ေရာင္းပိုင္ခြင့္မွာ ရဲတံခြန္၊ ရတနာ၊ ေဇာတိကႏွင့္ ေရႊ စေသာ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမ်ားမွ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ (၁၅) ရာႏႈန္းမွ (၂၀) ရာႏႈန္းအထိသာ ရွိသည္။ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးအင္ဂ်င္အျဖစ္ တင္စားေလ့ရွိေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုံမ်ားအနက္ သီလဝါတစ္ခုသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းစတင္မႈ ရွိေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ရာသီဥတုကို ၿခဳံေျပာရလွ်င္ မဆိုးရြားေသာ္လည္း ေကာင္းမြန္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ခဲ့ပါ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္ေဝေသာ (Doing Business) (2017) စာရင္းတြင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၉၀) အနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အဆင့္ (၁၇၀) ခ်ိတ္ပါသည္။ ျမန္မာတို႔ အထင္ေသးေနေသာ လာအိုႏိုင္ငံက အဆင့္ (၁၃၉) ရွိျပီး၊ မေလးရွားသည္ အဆင့္ (၄၆)၊ ထိုင္းသည္ အဆင့္ (၂၃) ရွိသည္။ ႀကိဳးနီစနစ္ ႐ႈတ္ေထြးသည္ဟု နာမည္ႀကီးေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ အဆင့္ (၁၃၀) ရွိၿပီး၊ မြန္ျမဴနစ္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အဆင့္ (၇၈) ရွိသည္။ ျမန္မာတို႔ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ေက်ာ္တက္မည့္ စကၤာပူမွာ အဆင့္ (၂) ထိပ္ဆုံးပိုင္းတြင္ ေရာက္ေနသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ “ဒီခ်ဳပ္တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း အားနည္းခ်က္ ရွိေၾကာင္း” ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ဝန္ခံထားသည္။ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ စနစ္ေဟာင္းတြင္ အျမစ္တြယ္ေနသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ခန္႔အပ္ထားေသာ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကို လက္ခံအသိအမွတ္ ျပဳ မျပဳႏွင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ယုံၾကည္စြာ လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ျခင္း ျပဳ မျပဳဆိုသည္မွာ ေရရာေသခ်ာေသာ ကိစၥမဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ထိပ္တိုက္တိုးျခင္း၊ သူစိမ္းျပင္ျပင္ ဆက္ဆံေရးအေနအထား မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ဖိႏွိပ္အႏိုင္က်င့္မႈဒဏ္မွ သက္သာရာ ရေစၿပီး အေကာင္းဖက္လမ္းစပ်ိဳးျခင္းဟု ယူဆႏိုင္သည္။

၂၀၁၇ ႏွစ္သစ္ကို အၾကမ္းဖ်င္း ေကာက္ႏုတ္ေလ့လာျခင္း ျဖစ္ရာ ဤမွ်ျဖင့္ အစိုးရသစ္၏ ပထမႏွစ္ ၉ လ အေျခအေနကို ခန္႔မွန္း၍ ရႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသ ပဋိပကၡအေျခခံျဖင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တင္းမာျခင္း ရွိေနသည့္အျပင္၊ ရပ္ဆိုင္းထားလိုက္ရေသာ ျမစ္ဆုံေရကာတာ အေျခခံ အျခားအက်ိဳးစီးပြားျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေအးစက္သြားျခင္းလည္း ရွိေနလ်က္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ပြဲႀကီးငယ္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ပေယာဂမကင္းဟု ေဝဖန္သူမ်ားက ဆိုသည္။

ဓါတ္ပံု - အင္တာနက္
ဓါတ္ပံု – အင္တာနက္

ခ်ဳပ္၍ ေျပာရလွ်င္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကို မည္သို႔ပင္ အေကာင္းျမင္ေစခ်င္သည္ ဆိုဦးေတာ့၊ ျပည္တြင္းအေျခအေနမ်ားမွာ အကဲဆတ္ၿပီး မည္သည့္ျပႆနာကိုမွ် လက္ေရွာင္လုပ္၍ မရေသာ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ အေနအထား ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပုဒ္မဟု ဆိုၾကေသာ ပုဒ္မ – ၅ (ည) ပယ္ဖ်က္ေပးျခင္း၊ အေမရိကန္မွ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ ႐ုပ္သိမ္းေပးျခင္း စသည္တို႔မွာ ေကာင္းေသာလာျခင္းမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း မၿပီးဆုံး မထိေရာက္ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားတို႔ခ မိမိေၾကာင့္ မဟုတ္သည့္တိုင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ေကာင္းေသာလကၡဏာမ်ား မဟုတ္ပါေပ။ ရာဇဝတ္မႈ ထူေျပာလာျခင္းႏွင့္ အေသးစား (M-150) ဗုံးမ်ား ေပါက္ကြဲေနျခင္းကလည္း လုံၿခဳံေရးက႑ ယိုယြင္းမႈကို မီးေမာင္းထိုးေနေပသည္။

ႏိုင္ငံေရးအပိုင္းမွ ေျပာလွ်င္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အေျခအေန မေကာင္းျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးပုဒ္မ – ၆၆ (ဃ) ေရွ႕တန္းေရာက္လာျခင္းက ဒီမိုကေရစီ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္းမွ မျပည့္ဝေသာ စံခ်ိန္ကို ၫႊန္းဆိုသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ အာဏာရွင္စနစ္အဆင့္ မေရာက္သည့္တိုင္ ပါတီတြင္းအုပ္စုတိုက္ပြဲမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ အားၿပိဳင္ျခင္းမ်ား ရွိေနရာ အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ သံသယဝင္ေစပါသည္။ သို႔ဆိုေစကာမူ အခ်စ္လြန္ျခင္းႏွင့္ အမုန္းအားႀကီးျခင္းလကၡဏာ ေရာႁပြမ္းေနေသာ ျပည္သူလူထုသည္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ နားလည္သည္းခံ ခြင့္လႊတ္စြာျဖင့္ အေျပာင္းအလဲကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားေနဆဲ ျဖစ္သည္။ (Bangkok Post) သတင္းစာပါ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိတ္ရွည္သည္းခံ အေကာင္းျမင္သေဘာထား ရွိေနမည္ဆိုလွ်င္ ဘာမဆို ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း” ေရးသားထားရာ ရွိထားသည့္ သည္ခံေစာင့္ဆိုင္းမႈကို ဆက္လက္ေရထပ္ထိုး႐ုံသာ ရွိပါေၾကာင္း။ ။

မာန္ဏီ

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.