ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ အသိအမွတ္ျပဳေရး

0
604

ထုိင္းႏိုင္ငံရုပ္သံလုိင္းတစ္ခု၏ တင္ဆက္မႈေၾကာင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံေရာက္ ေကာ့ဘိန္းက (၇)ႏွစ္အရြယ္ မြန္လူငယ္တစ္ဦး၏ ေဘာလံုးအားကစားစြမ္းရည္ျပသမႈ ျမန္မာပရိတ္သတ္မ်ားအၾကား ေရပန္းစားလာခဲ့သည္။

ေနာက္ဆက္တြင္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအားကစားေလာကအတြက္ အျမန္ျပန္ေခၚသင့္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းမႈမ်ားရွိလာသလုိ အားကစားအသင္းမ်ားကလည္း ျမန္မာ့ေဘာလံုးအကယ္ဒမီမွ အျမန္ေခၚယူ ပ်ိဳးေထာင္ေပးသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိလာသည္။

ဒီေနရာတြင္ ေျပာစရာရွိလာသည္မွာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္အသိအမွတ္ျပဳေရးကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ အႏွံ႔အျပား က႑စံုတြင္ ထူးခၽြန္ေသာ လူငယ္မ်ားစြာရွိၾကသည္။ ရြက္ပုန္းသီးလူငယ္မ်ားဟု တစ္နည္းေခၚေသာ္ ရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အရြက္ထဲကေနသာလွ်င္ မွည့္ေရာ္သြားသည့္ျဖစ္ရပ္က အမ်ားႀကီးျဖစ္ခဲ့သည္။

ထင္ေပၚခြင့္မရသျဖင့္ စင္ေတာ္ေပၚသုိ႔မေရာက္ခဲ့ေပ။ ျမန္မာ့လူငယ္တုိ႔၏ အနာဂတ္ကား ရြက္ထဲပုန္းေန ဆဲလားဟု သတိျပဳမိၾကဖုိ႔လုိသည္။

နည္းပညာေခတ္ေရွ႕တန္းေရာက္မႈ၊ အ၀န္းအ၀ုိင္းက်ယ္ျပန္လာမႈ၊ အရည္အခ်င္းယွဥ္ၿပိဳင္လာႏိုင္ေသာ ေနရာတစ္ခ်ိဳ႕ေပၚလာၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ လူငယ္အခ်ိဳ႕ ထင္ေပၚလာသည္။ ဤကား အနည္းစုပင္။ 

ျမန္မာလူငယ္တုိ႔အတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ေတာက္ပႏိုင္ေရး ဘယ္လုိျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ၾက မည္နည္း။

ေနရာမ်ားဖန္တီးမႈရွိဖုိ႔လုိသည္။ သက္ဆုိင္ရာက႑တုိင္းအတြက္ ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ကုိင္ဖန္တီးႏိုင္ ေသာ ေနရာမ်ားစြာလုိပါသည္။ အားကစားက႑တစ္ခုထဲကုိ မဆုိလုိပါ။ က႑စံုအတြက္ျဖစ္ပါသည္။

တေလာက ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရမွ ရန္ကုန္တြင္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ဖန္တီးရန္ေနရာမ်ား စီစဥ္ေပးမည္ ဟုေျပာဆုိသံ သဲ့သဲ့ၾကားလိုက္ရသည္။

မြန္ျပည္နယ္အစုိးရကေရာ မည္သုိ႔မည္ပံုစီစဥ္ေပးမည္လဲ။ အားကစားက႑အတြက္ အားကစားသိပၸံရွိ ယံု၊ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား စီစဥ္ေပးယံုမွ်ျဖင့္ မလံုေလာက္ႏိုင္ပါ။

စာေပဂီတအႏုသုခုမအတြက္ ေနရာ၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာအတြက္ ေနရာ၊ က႑စံုအားကစားအတြက္ ေနရာ၊ ႏိုင္ငံေရးအတြက္ေနရာ၊ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈအတြက္ေနရာ၊ အပန္းေျဖမႈအတြက္ေနရာ၊ ဤေနရာစံုအတြက္ စနစ္တက်ေပၚေပါက္မႈလုိအပ္သည္။

ေနရာစံုေသာ္ျငားလည္း တစ္ဖက္တြင္ ေရရွည္တည္ျမဲေသာ လႈပ္ရွားမႈ၊ သင္ၾကားမႈ၊ ဖန္တီးႏိုင္မႈ၊ ခင္းက်င္းျပသႏိုင္မႈအတြက္လည္း လုိအပ္ေနေသးသည္။

အေဆာက္အအံုဖြံ႕ၿဖိဳးရုံျဖင့္ မတုိးတက္ႏိုင္။ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔အတြက္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ အသိအမွတ္ျပဳေရးက အေရးႀကီးသည္။
Please follow and like us:

LEAVE A REPLY