မရဲဘဲ ကၽြဲမဲစီးေနၿပီး ဘူးေလးရာ ဖရံုဆင္႔ေနသူ

0
10081

TU Arkar Min

၀န္ႀကီးဌာနနွစ္ခုကို လႊဲေျပာင္းေပးရန္ စိတ္ကူးခဲ႔သည္႔အတြက္ သံလြင္တိုင္းမ္က ေမးျမန္းသည္႔အခါ “ပညာရွင္ေတြကို ရွာေနတုန္းပါပဲ” ဟု ေျပာႀကားခ်က္အရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သည္ မြန္ ျပည္နယ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင္႔ စည္ပင္သာယာေရးတို႕မွ တတ္ ကၽြမ္းသည္႔ ပညာရွင္ မ်ားကို ယခုအခ်ိန္အထိတိုင္ ရွာမေတြ႕ႏုိင္ေသးေႀကာင္း ေထာက္ျပ ေနသည္ဟုပင္ ဆိုရမည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီး က်င္းပျပီးေနာက္ အေျပာင္းအလဲ ကို လိုခ်င္ႀကသည္႕ ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သည္႔ ျပည္သူ႕အစိုးရ တက္လာခဲ႔ျပီး ေနာင္ လာမည္႔ အႏွစ္(၂၀) မွာ စကၤာပူႏို္င္ငံကို ေက်ာ္တက္ရန္ ျမန္မာ႔ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုႀကည္က ႀကံဳး၀ါးထားသည္။

သို႕ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင္႔ ႏို္င္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားေႀကာင္႔ စားပြဲ၀ိုင္း တြင္ အေျဖရွာရမည္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပုစာၦသည္လည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုးရ၏ အစိုးရ သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ႀကာသည္႔တိုင္ တိတိက်က် အေျဖမရွာႏိုင္ေသးေပ။
ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုသာ အဓိက အာရံုစုိက္ေနရသည္႕ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရသည္ျပည္သူ ကို ကိုယ္စားျပဳကာ ျပည္သူ႕အတြက္ ေပးဆပ္ျပီး အလုပ္လုပ္ႀကမည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္မႈ၊ ျပည္နယ္ႏွင္႔ တိုင္းေဒသႀကီးတို႕၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သည္႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေရြးခ်ယ္မႈ၊ သက္ဆိုင္ ရာ ဌာနအလိုက္ ၀န္ႀကီးရာထူးခန္႕အပ္မႈတို႕မွာ အလ်င္စလို ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ရသည္မ်ားလည္း ရွိခဲ႔သည္။

“ပညာရွိ သတိျဖစ္ခဲ” ဆိုသည္႔အတိုင္း ပညာရွင္အမ်ားစုက ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္းဟူေသာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည္႔ ျပသနာတစ္ခုကို အေျဖရွာေနခ်ိန္မွာ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္မႈမွာ အားနည္းခဲ႔ျခင္းသည္ ေအာက္ေျချပည္သူလူထုအတြက္ အားကိုးအားထားျပဳစရာ ဖခင္ တစ္ဦး ဆံုးရႈံး ေတာ႔မည္႔ ကေလးငယ္ႏွင္႔ပင္ တူလွသည္။

မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင္႔ တနသၤာရီတိုင္းေဒႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ဒု-ဥကၠဌ တို႕ကို ေလ႔လာ စစ္ေဆးေနေသာ ေလ႔လာသံုးသပ္ေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးဥာဏ္၀င္းကမူ “ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေတြ ေရြးခ်ယ္တဲ႔ေနရာမွာ အခ်ိန္နည္းခဲ႔တဲ႔အတြက္ အခုလို မျဖစ္္သင္႔တဲ႔ အမွားမ်ိဳးျဖစ္လာတယ္” ဟု သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ၀န္ခံေျပာဆိုခဲ႔သည္။

မြန္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးမင္းမင္းဦးသည္ ဘီးလင္းျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ကာ အႏုိင္ရရွိခဲ႔သည္။ ထို႕အျပင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒု-ဥကၠဌ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံခဲ႔ရျပီး မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္အစည္းအေ၀း စတုတၳေျမာက္ေန႕ျဖစ္သည္႕ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႕တြင္ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုခဲ႔ျပီး မြန္ျပည္နယ္ လူထု၏ အားကိုးအားထားျပဳစရာ ဖခင္ တစ္ဦးေပၚထြက္လာခဲ႔ သည္ဟု မွတ္ယူခဲ႔ႀကသည္။

ဦးမင္းမင္းဦးသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရခ်ိန္တြင္ ၄င္းတာ၀န္ယူခဲ႔သည္႔ လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌ ေနရာအား ၄င္း၏ ဇာတိျဖစ္သည္႔ ဘီးလင္းျမိဳ႕နယ္ မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာခင္ ႏိုင္ဦးကိုိ အစားထိုး ခန္႕အပ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ႔ဖူးသည္။ အဆိုပါ လုပ္ရပ္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုက စိတ္ပ်က္ခဲ႔ႀကျပီး လႊတ္ေတာ္ဒုကၠဌ ေနရာကို မဲခြဲဆံုးျဖတ္သည္႔အခါ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ရႈံးနိမ္႔ျပီး ေခ်ာင္းဆံုျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ (AMDP)ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ႏို္င္ဦးက အႏိုင္ရရွိခဲ႔သည္။

ဦးမင္းမင္း၏ မိမိဆႏၵကုိ ေရွ႕တန္းတင္တတ္သည္႔ သေဘာထားေႀကာင္႔ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရ အတြက္ ျပည္သူလူထု၏ ယံုႀကည္မႈကို ေလ်ာ႔ပါးလာေစခဲ႔သည္။၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာျပီးေနာက္ပိုင္း ဦးမင္းမင္းဦး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပည္သူလူထုသာမက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကပါ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပလာႀကသည္။

၄င္းသည္ ႏိုင္ငံ႔အေရး၊ ျပည္နယ္အေရး၊ ျပည္သူ႕အေရးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပ ဆံုးျဖတ္ ႀကသည္႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားကို အေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာ မႀကာခဏ ပ်က္ကြက္ေလ႔ရွိျပီး အခမ္းအနားဖြင္႔ပြဲမ်ားႏွင္႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းထက္စာရင္ မ်ားစြာ အေရးမႀကီးလွတဲ႔ အခမ္း အနားတစ္ခ်ိဳ႕ကို အခ်ိန္ေပးတက္ေရာက္ခဲ႔သည္မ်ားလည္း ေတြ႕ရသည္။
mon-wongyi
ယင္းကိစၥမ်ားႏွင္႔ ပတ္သတ္ျပီး သံလြင္တိုင္းမ္မွ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ႔ေသာအခါ ဦးမင္းမင္းဦးက “လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေတြ ပ်က္တယ္ဆိုေပမယ္႔ လႊတ္ေတာ္တာ၀န္ေတြ မပ်က္ကြက္ခဲ႔ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ရမယ္႔ ကိစၥေတြ၊ ကၽြန္ေတာ္ေျဖေပးရမယ္႔ ကိစၥေတြအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနက တာ၀န္ရွိသူေတြကို ေျဖႀကားေပးဖို႕ မွာခဲ႔ပါတယ္။” ဟု ေျဖရွင္းခ်က္ထုတ္ခဲ႔သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ သိန္း(၅၀) တန္ အိမ္ရာမ်ားကို အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအတြက္ ေဆာက္ လုပ္ေပးမည္ဟု ယမန္ႏွစ္ကတည္းက ျပည္သူလူထုကုိ အိပ္မက္မ်ား ေပးခဲ႔ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ ထိ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္ေသးပဲ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးပင္ မ်က္ခံုးလႈပ္ေနရသည္႕ အေျခအေနမွာ ရွိေနသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ တန္ဖိုးသင္႔ အိမ္ရာ (၄၆၀၀) ေက်ာ္ကို သိန္း(၅၀) ၀န္းက်င္ျဖင္႔ ျပည္သူလူထု ေနထိုင္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေႀကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျမိဳ႕ျပႏွင္႔ အိမ္ရာဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ဦးစီးဌာန မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ႔ေသာ္လည္း တန္ဖိုးျမင္႔ အိမ္ရာ ျဖစ္လာမည္ကို ျပည္သူအမ်ားစုက ႀကိဳတင္သိႏွင္႔ ေနျပီးသား ျဖစ္သည္႕အတြက္ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား အတြက္ ၀ယ္ယူေနထိုင္ရန္မွာ အဆင္မေျပ လွေပ။ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို ႀကည္႔လ်ွင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာစကားပံုမ်ားျဖစ္သည္႕ “ဖင္မႏို္င္ဘဲ ပဲဟင္းစားခ်င္၊ ဘူးေလးရာ ဖရံုဆင္႔ ၊ မရဲဘဲနဲ႔ ကၽြဲမဲစီး” ဆိုသည္႔အတိုင္း ကိုယ္႔၀မ္းအေျခအေနကို ႀကည့္ကာ ပဲဟင္းစားသင္႔၊ မသင္႔ဆံုးျဖတ္သင္႔သည္။

မစီးရဲဘဲ ကၽြဲမဲကို စီးေနသည္႔အျပင္ ဘူးသီးမ်ားႏွင္႔ ေလးေနသည္႔ ဘူးစင္မွာ ဖရံုသီးထပ္မဆင္႔ ေစခ်င္ပါ။ အလားတူပင္ ဦးမင္းမင္းဦးသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ကိုပင္ ေက်ပြန္ေအာင္ မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ ေသးဘဲ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင္႔ စည္ပင္သာယာေရးမွာလည္း ပူးတြဲတာ၀န္ယူထားျပန္သည္။

အဆိုပါ ၀န္ႀကီးဌာနနွစ္ခုကို လႊဲေျပာင္းေပးရန္ စိတ္ကူးခဲ႔သည္႔အတြက္ သံလြင္တိုင္းမ္က ေမးျမန္းသည္႔အခါ “ပညာရွင္ေတြကို ရွာေနတုန္းပါပဲ” ဟု ေျပာႀကားခ်က္အရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ မြန္ ျပည္နယ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင္႔ စည္ပင္သာယာေရးတို႕မွ တတ္ကၽြမ္းသည္႔ ပညာရွင္ မ်ားကို ယခုအခ်ိန္အထိတိုင္ ရွာမေတြ႕ႏုိင္ေသးေႀကာင္း ေထာက္ျပေနသည္ဟုပင္ ဆိုရမည္။

သို႕တည္းမဟုတ္ ခရိုနီမ်ားႏွင္႔ ရင္းႏွီးေနသည္႔အတြက္ ျပည္သူလူထု၏ အထင္အျမင္လြဲမွား မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ႔ရသည္႔ ဦးမင္းမင္းဦးသည္ လက္ရွိ လူထုေ၀ဖန္မႈ၊ ပညာရွင္မ်ား၏ သေရာ္ေလွာင္ ေျပာင္မႈ ခံေနရသည္႔ ေရေက်ာ္ကမ္းနားလမ္းအဆင္႔(၆) စီမံကိန္းႀကီးကို တာ၀န္ယူထားသည္႔ ေငြမိုး ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္ ဒါရိုက္တာဦးမိုးေက်ာ္ႏွင္႔လည္း ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ယူထားသည္႔ အဆိုပါဌာနႏွစ္ခုကို “စားရမွာလည္း သဲတစ္ရွပ္ရွပ္ ၊ ပစ္ရမွာ လည္း အဆီတစ္၀င္း၀င္း” ျဖစ္ေနဟန္ႏွင္႔ တူသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားကို ေရွာင္ဖယ္ ေရွာင္ဖယ္လုပ္တတ္သကဲ႔သို႕ အခ်ိဳ႕ေသာ မေျပာပေလာက္သည္႔ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပံုႀကီးခ်ဲ႕ေလ႔ရွိတတ္သည္။ ထို႕အျပင္ ပညာေရးကိစၥရပ္တစ္ခ်ိဳ႕ မွာလည္း အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္သည္႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ ေမာ္လျမိဳင္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားႏွင္႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္က ေက်ာင္းအတြင္း အေဆာင္မ်ားေဆာက္လုပ္ေပးရန္ ညိႈႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ တစ္စံု တစ္ရာအေႀကာင္းျပန္ႀကားေပးျခင္းမ်ိဳးမရွိေသးေႀကာင္း ေမာ္လျမိဳင္နည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား သမဂၢဥကၠဌ ကိုဘုန္းျမတ္မိုးက ေထာက္ျပသည္။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ကို ဦးတည္ေနေသာ ႏိုင္ငံတိုင္း သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင္႔ (လြတ္လပ္ စြာ သတင္းရယူခြင္႔)ႏွင္႔ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈ ရွိသင္႔သည္ဟု ယူဆသည္။ ထို႕ေႀကာင္႔ သတင္းမီဒီယာ မ်ားသည္ တုိင္းျပည္၏အေရြ႕တစ္ခုကို တြန္းအားေပးေနေသာ စတုတၳမ႑ိဳင္ကိုပင္ မထီမဲ႔ျမင္ ျပဳကာ “သတင္းမီဒီယာေတြကို တစ္လတစ္ႀကိမ္သာေတြ႕မယ္” ဟု ေျပာႀကားခဲ႔ျခင္းသည္လည္း ဦးမင္းမင္း ဦးႏွင္႔ မီဒီယာေလာကသားမ်ားအႀကား အထင္အျမင္လြဲမွားေစခဲ႔သည္။

ယခုအခါ သတင္းမီဒီယာမ်ားကိုပင္ အေတြ႕မခံႏိုင္ေတာ႔ဘဲ မြန္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ သတင္း ဌာနတစ္ခု၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္လိုေႀကာင္း အစည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္ ဖြင္႔ဟခဲ႔ေႀကာင္း ေျပာႀကားလာခဲ႔သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးမင္းမင္းက ႏႈတ္ထြက္လိုေႀကာင္းေျပာႀကားခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးႏွင္႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ တို႕မွ အတည္ျပဳေျပာႀကားခဲ႔ျပီးမွ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီဗဟိုေျပာခြင္႔ရ ဦး ၀င္းထိန္က ခါးခါးသီးသီး ျငင္းဆိုေျဖရွင္းခဲ႔ျပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႕က ဦး၀င္းထိန္ ကိုယ္တိုင္ မြန္ျပည္နယ္ အန္အယ္လ္ဒီရံုးသို႕ လာေရာက္ျပီး အေရးႀကီး အစည္းအေ၀းတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ႔ ရသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးမင္းမင္းဦးေနရာတြင္ ပအိုး၀္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးေဒၚစံ၀င္႔ခို္င္ကုိအစားထိုး ခန္႕အပ္မည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ႔ျပီး ယင္းသို႕ေျပာင္းလဲခန္႕အပ္ျခင္းကို မည္သည္႔မွတ္ခ်က္မွ မေပးလိုဘဲ ျပည္နယ္အတြက္ ၊ လူထုအတြက္ အလုပ္လုပ္မည္႕သူ မည္သူမဆို လက္ခံႀကိဳဆိုေႀကာင္း လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ခ်ိဳ႕က ဖြင္႔ဟခဲ႔သည္။

ယင္းသို႕ ေ၀ဖန္မႈ မ်ားစြာႀကံဳေနရသည္႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ “အတိုက္အခိုက္မ်ားစြာခံေနရသည္႔ အတြက္ ျပည္သူလူထုက ခ်က္ခ်င္းဆင္းခုိင္းပါက ႏႈတ္ထြက္ေပးမည္”ဟု ပင္ေျပာဆိုလာခဲ႔သည္။

ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားႏွင္႔ ထိန္းေႀကာင္းမႈမ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈဟု ယူဆေနသည္ဟု ထင္ရ၏။

မႀကာေသးမီကပင္ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ႔သည္႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးမင္းမင္းဦး၏ မသင္႔ေတာ္ ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာလုပ္ရက္မ်ားေႀကာင္႔ ဦး၀င္းထိန္က “သူ ေကာင္းရင္ ေကာင္းသလို ၊ ေတာရင္ ေတာ္သလို ခ်ီးမြမ္းမယ္။အသံုးမက်ရင္ အသံုးမက်သလို ဆံုးမမယ္” ဟု မွတ္ခ်က္ေပးခဲ႔သည္။

လူမႈကြန္ယက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ႔ဖူးသည္႔ “ဘီးလင္းျမိဳ႕နယ္ရွိ တရားမ၀င္ဗလိီမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အမိန္႕ေပးခဲ႔သည္”ဆိုုသည္႔ ေကာလဟာလမ်ားကို ေျဖရွင္းတတ္ေလ႔ရွိသည္႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သည္ မိမိဂုဏ္သိကၡာႏွင္႔ မေလ်ာ္ညီေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာသတင္းတစ္ပုဒ္ကိုမူ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ မ်ွ ထုတ္ခဲ႔ျခင္းမရွိခဲ႔ေပ။

လက္ရွိမွာေတာ႔ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးမင္းမင္းဦး အပါအ၀င္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ႏွင္႔ ဒု-ဥကၠဌ တို႕ကို ပါတီဗဟိုမွ ေလ႔လာသံုးသပ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျပီး စစ္ေဆး မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ႔ျပီးေနာက္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင္႔ မေလ်ာ္ညီသည္႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ရွိရသျဖင္႔ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေလ႔လာသံုးသပ္ေရးအဖြဲ႔သည္ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေပၚ ခ် မွတ္မည္႕ ျပစ္ဒဏ္သည္ မြန္ျပည္နယ္ႏွင္႔ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးအတြက္ အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္ျပီး ျပည္သူ႔အသံနားဆင္မည္႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္ေျပာင္းလဲသည့္ အေျဖျဖစ္မလား(သို႕မဟုတ္) အနာဂတ္မေသခ်ာေတာ႔သည္႔ လက္ရွိ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကပဲ ျပည္သူလူထု လိုခ်င္သည္႔ မြန္ျပည္နယ္၏ ဖခင္တစ္ဦးပီသေအာင္ ျပင္ဆင္လာမလားဆိုတာကုိုေတာ႔ စိတ္ရွည္ရွည္ထားျပီး ေစာင္႔ႀကည္႔ရံုသာ ရွိပါေတာ႔သည္။

TU Arkar Min

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.