အဖိုးတန္ေျမမွသည္ ကမ္း တဖက္ဆီသို႔

0
7607

Generation Focused Monitor
“ ….. ဒါဒို႔ျပည္..ဒါဒို႔ေျမ..ဒို႔ပိုင္တဲ႔ေျမ..ဒို႔ျပည္..ဒို႔ေျမ..အက်ိဳးကို ညီညာစြာ ဒို႔တစ္ေတြ..ထမ္းေဆာင္ပါစို႔ေလ.. ဒို႔တာဝန္ေက်..အဖိုးတန္ေျမ…” ဆိုသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းက ျမန္မာ – ထိုင္း နယ္စပ္ျဖစ္သည့္ ျမဝတီၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕လုံးကို လႊမ္းၿခဳံထားစဥ္ လူအခ်ိဳ႕က သြားလာလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကို ရပ္ၿပီး ၿငိမ္သက္စြာ

အေလးျပဳေနေသာ္ လည္း အခ်ိဳ႕ က လွုပ္ရွားမွဳမပ်က္ ပံုမွန္အတိုင္းသာ။

ထိုင္းနိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္ဘက္ရွိ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္သို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကမည့္ ေျမယာမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားစုကမူ ျမဝတီခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားအနီးတြင္ မ်က္ႏွာကိုေအာက္ခ်၍ ေျခစုံရပ္ကာ အေလးျပဳ လိုက္ၾက သည္။ ယင္းေနာက္ ျမဝတီခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားေပၚမွျဖတ္ကာ အဖိုးတန္ေျမဆိုေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တျဖည္း ျဖည္း ေက်ာခိုင္း ထြက္ခြာသြားေနၾကသည္။

“ကိုယ့္ေဒသမွာ ကိုယ္လုပ္ခ်င္ၾကတဲ႔သူေတြခ်ည္းပဲ။ ဒီဘက္မွာက အလုပ္မွမရွိတာ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဟိုဘက္(ထိုင္း ႏိုင္ငံ) ကူးရတာေပါ႔” ဟု ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္မွ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္သို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္ ကိုညႊန္႔ေဝက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားအနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ လူဦးေရ ၆၀၀ ခန္႔က အလုပ္အကိုင္အခြင္႔ အလမ္းေပါမ်ားသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ဆီသြားေရာက္ရန္ ျမဝတီခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားေပၚမွ ေန႔စဥ္ျဖတ္ သန္း သြားလာေနၾကသည္။ ယင္းအျပင္ တရားမဝင္နည္းလမ္းျဖင့္ သြားေရာက္ေနသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ရွိေနေသးသည္။

ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္ အေရးပါေသာ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားစြာက တစ္ဘက္ႏိုင္ငံသို႔ ေန႔စဥ္ကူးေျပာင္း သြားသျဖင့္ ျပည္တြင္းရွိခ်ိနဲ႔ေနေသာ စက္မႈက႑၊ ဝန္ေဆာင္မႈက႑ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑တို႔တြင္ လုပ္သား ရွားပါးမႈ ျဖစ္ေပၚေနရသည္။

“လယ္လုပ္ငန္းနဲ႔ ၿခံစိုက္တဲ႔ လုပ္ငန္းမွာ လူငယ္ေတြ မရွိသေလာက္ပဲ။ ရြာမွာရွိတဲ႔ လူငယ္ေတြအကုန္လုံး ဟို ဘက္ကမ္းေရာက္ကုန္ၿပီ။ ရြာမွာ လယ္လုပ္တဲ႔ လူငယ္ပိုင္းဆိုလို႔ က်ေနာ္တစ္ေယာက္ထဲပဲ ရွိေတာ႔တယ္” ဟု ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ေကာ့ဂြန္းေက်းရြာမွ ကိုေဇာ္ဝင္းႏို္င္က ေျပာသည္။

လယ္ယာလုပ္ငန္းက်ဆင္းေနရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမွာ အစိုးရေခ်းေငြ မလုံေလာက္ျခင္း၊ အထြက္တိုး မ်ိဳး ေကာင္း၊ မ်ိဳးသန္႔ မ်ိဳးစပါးမရွိျခင္း၊ ေျမၾသဇာႏွင့္ ေခတ္မီစက္ကိရိယာမ်ားမရွိျခင္း၊ ေစ်းကြက္မရရွိျခင္းတို႔ေၾကာင္႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံလယ္လုပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။

တံခါးပိတ္စီးပြားေရးစနစ္ က်င့္သုံးခဲ႔ေသာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ အစိုးရလက္ထက္တြင္ စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံမ်ားကို ျပည္သူပိုင္ သိမ္းဆည္းခဲ႔သည့္အျပင္ လယ္ယာက႑ကိုလည္း ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ဆိုးေမြအျဖစ္ ယေန႔တိုင္ စီပြားေရးဆုတ္ယုတ္ကာ အလုပ္လက္မဲ႔ဦးေရ မ်ားျပားလာခဲ႔သည္။

ယိုယြင္းေနေသာ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး ျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ စစ္အစိုးရလက္ထက္၌ သမားရိုးက် လက္မႈ လယ္ယာမွ စက္မႈလယ္ယာသို႔ ကူးေျပာင္းရန္အေၾကာင္းျပခ်က္အပါအ၀င္ အျခားအေၾကာင္းျပခ်က္ မ်ိဳးစံုျဖင့္ လယ္ယာေျမ အမ်ားအျပား သိမ္းယူခဲ႔ၾကျပန္ရာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို အမွီျပဳေနေသာ လုပ္သားမ်ားစြာ အလုပ္ လက္မဲ႔ ျဖစ္ခဲ႔ရျပန္သည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရမ်ား၏စီမံခန္႔ခြဲမႈ အလြဲမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၌ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရမ်ားျပားလာရာ ၿပီးခဲ့သည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ႏိုင္ငံ၏ လူစြမ္းအား အရင္း အျမစ္မ်ားကို ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ တရား၀င္ ေစလႊတ္ခဲ႔သည္။

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလုံးတြင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၃၄ ႏွစ္အထိ လူငယ္ေပါင္း ၁၇၀၀၂၀၅၃ ဦးရွိရာ၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၃၄ ႏွစ္ၾကား လူငယ္ေပါင္း ၆၁၈၄၂၀ ဦး၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ အသက္ ၃၄ ႏွစ္ၾကား လူငယ္ေပါင္း ၄၄၀၉၄၉ ဦးႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ အသက္ ၃၄ ႏွစ္ၾကား ၄၅၆၅၆၁ ဦး ရွိၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္လက္မဲ႔နွင့္ အလုပ္ေစာင့္ေမွ်ာ္ ေနသူ ေပါင္း ၁၁၂၇၀၂၀ ဦး ရွိေနသည္။

ႏိုင္ငံအတြင္း လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားစြာ ဆုံးရႈံးေနျခင္းႏွင့္အတူ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သားမ်ားလည္း ရွားပါးလာ ေနၿပီ ျဖစ္ရာ NLD အစိုးရက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္ပေရာက္ လုပ္သားမ်ားကို ျပန္လည္ေခၚယူႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ္လည္း ထိေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မေတြ႔ရေသးေပ။
Generation Focused Monitor
“ ကၽြန္မတို႔စီးပြားေရးေပၚလစီရဲ႕အဓိကတြန္းအားကေတာ႔ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေရးပါပဲ။ တိုင္းျပည္တိုးတက္ဖို႔ ဆို အဲဒါလိုအပ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္မွာ အလုပ္လက္မဲ႔ဦးေရ သိပ္မ်ားေနတယ္။ မျမင္ရတဲ႔ အလုပ္အကိုင္မဲ႔ေတြ မ်ားတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဆိုးလဲဆို ကၽြန္မတို႔မွာ ေရရာတဲ့ ကိန္းဂဏန္နဲ႔ အတိအက်ျပဖို႔ ေတာင္ မလြယ္ဘူး။ တုိင္းျပည္ထဲက ဆင္းရဲသူအမ်ားစုဟာ နယ္စပ္ေတြကို သြားၿပီး တရားမ၀င္အလုပ္သမားအျဖစ္ တရုတ္၊ ထိုင္း၊ မေလး စတဲ႔နိုင္ငံေတြမွာ လုပ္ကိုင္ေနၾကရတယ္။ ဒါဟာ အလုပ္လက္မဲ႔ျပႆနာဟာ ဘယ္ ေလာက္ဆိုးေနလဲ ျပေနတာပါ။ မိသားစုေတြ တကြဲတျပားျဖစ္ကုန္တယ္။ လုပ္နိုင္ကိုင္နိုင္တဲ႔ လူငယ္အမ်ားစုဟာ ရြာေတြမွာ မရိွေတာ႔ဘူး” ဟု နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က Asia Society ႏွင့္ ေတြဆုံစဥ္ ေျပာဆိုထားေၾကာင္း Daw Aung San Suu Kyi ၏လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွဳႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၏ တရား ဝင္စာရင္းအရ ျပည္ပႏိုင္ငံ အသီးသီးသို႔အလုပ္သမား ၂ ဒသမ ၁ သန္းေက်ာ္ ေစလႊတ္ခဲ႔ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္သမား ၁ ဒသမ ၉ သန္းေက်ာ္ ေစလႊတ္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ ေရာင္ ျခည္ဦးအလုပ္သမား အဖြဲ႔၏ စာရင္းမ်ားကမူ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၃ သန္း ေက်ာ္ ရွိေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံအတြင္း ေျမဆီၾသဇာၾကြယ္ဝျခင္းႏွင့္အတူ ေရအရင္းအျမစ္ၾကြယ္ဝမႈတို႔ေၾကာင့္ ဆန္စပါးႏွင့္ ဟင္းသီး၊ ဟင္းရြက္၊ သစ္သီးဝလံ အားလုံးနီးပါး စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ျခင္းျဖစ္ရာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သည္ ႏိုင္ငံ၏ GDP ၃၈ ရာခိုင္ ႏႈန္း ရွိေနၿပီး၊ အလုပ္အကိုင္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဖန္တီးေပးထားသည္ဟု တရား၀င္ စာရင္းမ်ားကဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ Livehoods and Food Security Fund (LIFT) ေလ့လာခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမယာႏွင့္ လုပ္သားအင္အားတို႔မွ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈသည္ အျခားအာရွမွ ဆန္ထုတ္လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားထက္ မ်ားစြာနိမ့္က်ေနေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လယ္ယာလုပ္သားမ်ား၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ နိမ့္က်ရသည့္ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မွ လုပ္အားခမ်ားက အာရွတြင္ အနည္းဆုံး ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာက႑မွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမႈကလည္း အာရွတြင္ အနိမ့္ဆုံးလည္း ျဖစ္ေန သည္။ LIFT ၏ ေလ့လာမႈအရ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၏ အေရးပါမႈကို ေပၚလစီခ် မွတ္သူမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေထာက္ျပထားသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြက္ အမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ေထာက္ပံ့မွဳမ်ား မရွိေသးျခင္းႏွင့္ အစိုးရမွ ေထာက္ပံ႔ေနသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ နည္းပါးေနေၾကာင္းလည္း ယင္းစစ္တမ္း တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

အစိုးရမွေပးသည့္ စိုက္ပ်ိဳးစားရိတ္ေခ်းေငြႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားသည္ လံုေလာက္မွဳမရွိေၾကာင္း လယ္ သမားမ်ားက တညီတညြတ္တည္း ေျပာၾကားသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသ ႀကီးတို႔တြင္ လူငယ္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာ သုေတသနျပဳလုပ္ေနသည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ သုေတ သနဌာန၏ ကနဦးေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္က ညြန္းဆိုေနသည္။

၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးေျမ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေျမ ဟတ္တာ ၃ သန္းခန္႔ကိုသာ အစိုးရက ေရေပးေဝႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိ္ဳးေရးက႑၏ ဆည္ေျမာင္းစနစ္ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ လိုေန ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာမူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ အစီအစဥ္မ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္ေပးရန္ လိုအပ္ေနသလို အျခားတစ္ဘက္တြင္လည္း လုပ္သားအင္အား နည္း ပါးျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပႆနာကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေန ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆိုထားသည္။

“စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္သားေတြကို က်ေနာ္တို႔ဘက္ကလည္း တစ္ေန႔မွ ၅၀၀၀ ေလာက္ပဲ ေပးႏိုင္ေတာ့ ယိုးဒယား ဘက္တက္တာမ်ားတယ္။ ဒီမွာရွိတဲ႔သူေတြၾကျပန္ေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း မကၽြမ္းက်င္ဘူး။ ကၽြမ္းက်င္တဲ႔ သူေတြမရွိေတာ့ ၿခံလုပ္ငန္းေတြ မတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ဘူး။ မိသားစု ႏိုင္သေလာက္ေလးပဲ လုပ္ႏိုင္တယ္” ဟု ကရင္ ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဆယ္အိမ္စုမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံလုပ္ကိုင္သူ ကိုခင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရလယ္ကၽြန္း၊ အေရွ႕ေျမကၽြန္း၊ အုံးမုတ္ကၽြန္း၊ ဖားႏြဲ႔ကၽြန္း၊ ဘားအံကၽြန္း ႏွင့္ ေကာ့ေထာ္ကၽြန္းတို႔တြင္ သီးႏွံအမ်ားအျပားစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။

သို႔ေသာ္ “ၿခံအလုပ္သမားေတြက မရွိေတာ႔ဘူး။ ယိုးဒယားဘက္ တက္ၾကတယ္။ ဒီမွာက်န္တဲ႔ မိန္းမေတြကပဲ ၿခံစိုက္ၾကတာ။ လုပ္မယ့္သူေတြ မရွိေတာ့ အရင္ကလို ဒီက သီးႏွံေတြ ဘားအံၿမိဳ႕ေပၚေတာင္ မပို႔ႏိုင္ေတာ့ဘူး” ဟု ေကာ့ေထာ္ကၽြန္းမွ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးသူ မခ်စ္စိန္က ေျပာသည္။

“သခြားသီးကအစ ကၽြဲေကာ္သီး၊ ဒူးရင္းသီးအဆုံး ဟိုဘက္ကမ္း(ထိုင္း)က လာတာေတြ ဝယ္စားေနရတယ္” ဟု ဘားအံၿမိဳ႕ေပၚေန ကိုေစာအားသဲက ေျပာသည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည့္ေျမ ဧက ၅ သိန္းေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ဧက ၄ သိန္းေက်ာ္သာ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑က ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတယ္။ လယ္ယာေျမက အမ်ားဆုံးပဲ။ ကရင္ျပည္နယ္ရဲ႕ သီးႏွံေတြက Transport အခက္အခဲရွိတယ္။ ကိုယ့္သီးႏွံေတြ ျပည္ပပို႔ဖို႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲရွိတယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမွ ဒီမွာရွိတဲ႔ အသီးအႏွံေတြကို အရည္အေသြးေကာင္းေအာင္ထုပ္ပိုးမယ္။ ထုပ္ပိုးမႈနည္းစနစ္၊ ၾကာရွည္ခံေအာင္ထားတဲ႔ နည္းပညာ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဒီ ၃ ခုက က်ေနာ္တို႔ စိုက္ပ်ိဳးကုန္ေတြ ႏိုင္ငံျခားကိုပို႔ဖို႔ အဟန္႔အတားေတြ ျဖစ္ေနတယ္”ဟု ကရင္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဝင္းလႈိင္ဦးက ေျပာသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေျမ၊ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားစြာရွိေသာ ကရင္ျပည္နယ္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ဆန္စပါးအျပင္ စားသုံးကုန္ သီးႏွံ ငရုတ္၊ သခြား အစရွိသည့္သီးႏွံမ်ားသာမက ရာသီေပၚ သီးႏွံမ်ားကိုပါ ဝယ္ယူစားသုံးေနရသည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ေနျခင္းအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနသည္။

“ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္ကို အလုပ္သြားလုပ္ေနၾကတာ က်ေနာ္တို႔ဘက္က ၿခံလုပ္သားေတြမ်ားတယ္။ ဒီမွာက ေျမရွိတဲ႔အေပၚမွာေတာင္ အျပည့္အဝ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ျခင္းမရွိတာ ေတြ႔ရတယ္။

က်ေနာ္တို႔ဆီက လူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လုပ္ခေစ်းေကာင္းတဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံကို သြားလုပ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ စိုက္ပ်ိဳး ျဖစ္ထြန္းတဲ႔ေျမေတြေပၚမွာ စိုက္ပ်္ိဳးမႈ ေလွ်ာ့သြားတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးမႈေလွ်ာ့တဲ႔အတြက္ သီးႏွံေတြကို ဝယ္စား ရတယ္” ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရး ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးဝင္းလႈိင္ဦးက ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းျပသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ၿငိမ္း ကလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ကရင္ျပည္နယ္မွ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ လုပ္ခလစာပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ သြားေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေက်းရြာမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ေက်းရြာမ်ားမွ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ားထဲတြင္ လယ္ယာလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ၿခံလုပ္သားမ်ား အမ်ားဆုံးပါဝင္ေနသည့္အတြက္ လယ္ယာလုပ္ငန္းႏွင့္ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းလာေနရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

“က်ေနာ့္အျမင္ေပါ့ေလ ေဒသကလူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဆုံးရႈံးတယ္။ ျပည္ပမွာ ကိုယ္႔ႏိုင္ငံသားေတြစိုက္တဲ႔ အသီးအႏွံေတြ ျပန္ဝယ္စားရတယ္” ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရး ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးဝင္းလႈိင္ဦးက ေျပာသည္။

ျပည္ပ စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ အမွီျပဳေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စားသုံးကုန္သီးႏွံမ်ားပါ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ဝယ္ယူစားသုံးေနရသည့္အတြက္ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနသည္။

လက္ရွိ NLD အစိုးရ၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔၌ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ကၽြန္မတို႔ ေမွ်ာ္မွန္း သေလာက္ ပထမ ၆ လဟာ စီးပြားေရးဘက္မွာ ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္တိုးတက္မႈ မရွိခဲ့ဘူးဆိုတာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ပဲ ၀န္ခံခ်င္ပါတယ္။ ဒီလိုမရွိခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္း ေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေက်ာ္လႊားရမယ့္ အခက္အခဲေတြကို အားလံုး ၀ိုင္းၿပီး ေတာ့ ကူညီၿပီးေတာ့ ေက်ာ္လႊား ေပးေစခ်င္တဲ့ စိတ္ေစတနာ ထားေစခ်င္ပါတယ္။အခုကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ လူမ်ားစုဟာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး ေရးက႑ကို အားကိုးၿပီးေတာ့ ေနၾကတယ္ဆိုတာ အမ်ားသိၿပီးသား ျဖစ္ပါ တယ္။ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရး မူ၀ါဒထဲမွာဆိုရင္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေခတ္မီေအာင္လုပ္ဖို႔ကို ထည့္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာဆိုထားသည္။

၄င္းက လယ္ယာစုိုက္ပ်ဳိးေရးက႑၌ အားနည္း ေနသည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိး သန္႔ရွားပါးျခင္း၊ Post Harvest Technology အားနည္းျခင္း မ်ားအတြက္ ေခတ္မီအဆင္ျမင့္နည္းပညာ ဆင့္ကမ္း ျပန္႔ပြားေစႏိုင္ ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုလည္း ႀကိဳဆိုရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

ျမဝတီမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂ မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္႔ဇင္ေအာင္ကလည္း “အာဆီယံနဲ႔ အံဝင္ခြင္က် ပစၥည္းေတြ မထုတ္ႏိုင္ေသးဘူး၊ လက္ရွိ ျပည္ပႏိုင္ငံကို အားကိုးေနရတယ္။ စက္မႈ လူသုံးကုန္၊ အသီးအႏွံက အစ ျပည္ပ အားကိုးေနရတယ္။ ေစ်းကြက္၊ နည္းပညာ၊ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ၊ မရွိလို႔ မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ဘူး။ FDI ဝင္လာရင္ ဝါးၿမိဳခံရႏိုင္တယ္။

ASEAN Economic Community ကလာေနၿပီ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးဘူး။ အာရွလမ္းႀကီး ေပါက္လာရင္ ကုန္ ပစၥည္းေတြလာေတာ့မယ္။ အာဆီယံနဲ႔ ဥေရာပနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေစ်းကြက္ရမွာ။ အာဆီယံနဲ႔အၿပိဳင္ ဘာကုန္ ပစၥည္းေတြထုတ္လုပ္မလဲ။ အာဆီယံဘက္က အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီ။ က်ေနာ္တို႔က အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဘူး။ အာရွလမ္းမေပၚမွာ အာဆီယံကုန္ပစၥည္းေတြ ျဖတ္ေတာ့မွာ၊ တျခားကုန္ပစၥည္းနဲ႔ မလွမ္းႏိုင္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ လုပ္ရမွာ။ ဒါေတြကို ေသခ်ာဖန္တီးဖို႔လိုေနၿပီ” ဟု ေထာက္ျပ ေျပာဆိုသည္။

အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အဝန္းအတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏုိင္ရန္ ႏိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနၿပီး၊ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေရးပါေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား မဆုံးရႈံးေစရန္ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တိက်သည့္မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ကာ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လည္း လိုအပ္ေသာ နည္းပညာ၊ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္ အစိုးရမွ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ အလြန္အဖိုးတန္လွသည္ဟု ဆိုေသာ အမိေျမအား စြန္႔ခြာ၍ ေရမၾကည္၊ ျမတ္မႏု ေသာ္ လည္း စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေပါမ်ားရာ ေသာင္ရင္းျမစ္ကမ္း တစ္ဘက္ဆီသို႔ တေရြ႕ေရြ႕ထြက္ခြာေနေသာ ေျခေထာက္မ်ား တစ္ေန႔တစ္ျခား ပိုမိုမ်ား ျပားလာေနေတာ့သည္။

Generation Focused Monitor

Please follow and like us:

LEAVE A REPLY