ထန္းသီးမုန္႔ လက္ေဆာင္း

0
7649

ေဆာင္းအကုန္ေႏြအကူးတြင္ မြန္ေဒသမ်ား၌ ထန္းသီးႏုလိႈင္လိႈင္ထြက္ၾကျပီး ျဖစ္သည္။ ထိုထန္းသီးႏု လိႈင္လိႈင္ထြက္ခ်ိန္တြင္ မြန္လူမ်ိဳးတို႔၏ ကေလးကင္ပြန္းတပ္ေသာ အခ်ိန္တြင္လည္း ေကာင္း၊ အိမ္သစ္ေဆာက္ခ်ိန္ တိုင္ထူေသာေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ေန႔လည္ေန႔ခင္း အဆာေျပ အတြက္လည္းေကာင္း၊ ထန္းသီးႏုႏွင့္လုပ္ေသာမုန္႔လက္ေဆာင္းလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ထန္းသီးမုန္ ့ လက္ေဆာင္းလုပ္ပုံမွာ မုန္႔လက္ေဆာင္းအဖတ္အစား ထန္းသီးႏုကို ပါးပါးလွီးထည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ အုန္းႏို႔ရည္ကို သၾကားႏွင့္ ေဖ်ာ္ပါ။ အခ်ဳိေလးေစရန္ ဆားအနည္းငယ္ခန္႔ထည့္ပါ။ ပါးပါးလွီးထားေသာ ထန္းသီးႏု မိမိတို႔ လိုသေလာက္ထည့္ၿပီး သုံးေဆာင္ႏိုင္ပါျပီ။

ပါ၀င္ေသာပစၥည္းမ်ား။

၁။ ထန္းသီးႏု။
၂။ သၾကား။
၃။ အုန္းႏို႔။
၄။ ဆားအနည္းငယ္တို႔ ျဖစ္သည္။

image1

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.