ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းထုတ္ျခင္းအား ရွဳံ႕ခ်ေၾကာင္း ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢမွေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္

0
2844

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂

ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေသာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား က်ာင္းမွထုတ္ပယ္ျခင္းကိုရႈံ႕ခ်ေၾကာင္း ေမာ္လျမိဳင္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁)ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေက်ာင္းသင္တန္းမွထုတ္ပယ္လိုက္ျခင္းသည္ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ကိုထိခိုက္ေစျပီး စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီအေလ့အထမ်ားကို ထိခိုက္ေစေၾကာင္း၊ တရားမွ်တမႈမရွိဘဲ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ား၏အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရေသာ ေက်ာင္းစည္းကမ္းမ်ားကို အျမန္ဆံုး သံုးသပ္ျပင္ဆင္ေပးရန္၊ ေက်ာင္းထုတ္ခံခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား အျမန္ဆံုးျပန္လည္ေက်ာင္းတက္ခြင့္ျပဳရန္ အဆိုပါေၾကညာခ်က္တြင္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

“သူတို႕ေတြ ဆႏၵျပျပီးေတာင္းဆိုတဲ့အခ်က္နဲ႔လုပ္ထံုးလုပ္နည္းက မွားေကာင္းမွားလိမ့္မယ္ ဒါေပမယ့္ ေက်ာင္းထုတ္တာေတာ့ လုံးဝမလုပ္သင့္တဲ့ဖိႏွိပ္မႈပါ ေက်ာင္းသားေတြကို အေၾကာက္တရား ဒါမွမဟုတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေအာင္ လုပ္တာက ဒီမိုကေရစီအစိုးရလက္ထက္မွာ မျဖစ္သင့္ဘူး “ ဟု ေမာ္လျမိဳင္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ မႏွင္းေဝသူကေျပာသည္။

ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမင့္ေရးေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္၍ မႏၱေလးျမိဳ႕ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းတြင္ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုမွပါဝင္သည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသူမ်ား၏ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈကို ဇန္နဝါရီလ ၂၂ရက္ေန႔ နံနက္ ၉နာရီတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈတြင္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တုိးျမင့္ေရး၊ ေက်ာင္းတြင္းအေဆာင္မ်ားတည္ေဆာက္ေပးေရး၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းလံုေလာက္ေရးတို႔အတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းခဲ့ေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ရာေျပလည္မႈ မရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈတြင္ပါဝင္သည့္တကၠသိုလ္အသီးသီးမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္ခဲ့ရာ ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္အထိ စာရင္းမ်ားအရ (၄၈) ဦးရွိျပီးျဖစ္ေျကာင္း သိရသည္။

သတင္း – ေနာင္ခန္႔

Please follow and like us:

LEAVE A REPLY