၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ (၁၂)ဦးသာ ေမးခြန္း၊ အဆုိတင္သြင္းခဲ့

0
3137

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ (၁၂)ဦးသာ ေမးခြန္း၊ အဆုိတင္သြင္းခဲ့

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁

၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ား၌ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၂) ဦးသာလွ်င္ အဆိုတင္သြင္းမႈ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ ဝါရီ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း လႈပ္ရွားေဆာင္ ရြက္မႈမ်ား) အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၂၃)ဦးရွိသည့္အနက္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖင့္ (၁၀) ဦးခန္႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔သြားရေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ေဒၚတင္တင္အိကေျပာသည္။

“အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္ကိုေျပာင္းသြားတယ္။ ဝန္ႀကီးေတြေပါ့။ သူတို႔လည္းေမးခြန္းေမးခြင့္ အဆိုတင္သြင္းခြင့္ရွိပါတယ္။ သူတို႔မလုပ္ဘူး။ ကၽြန္မအျမဲေမးပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပါ။ အဆိုတင္တာ ေတြလုပ္ပါ ကၽြန္မကေတာ့ တိုက္တြန္းေနတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ေဒၚတင္တင္အိကေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၃ ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္ သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၈)ဦး စုစုေပါင္း(၃၁) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၃ဦးအနက္ ၂၀ဦးမွာ တစ္ျမိဳ႕နယ္လွ်င္ ၂ဦးက်စီျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့ၾကေသာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ျပီး က်န္သံုးဦးမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး လူဦးေရ၏ ၀.၁ ရာခိုင္နႈန္းအထက္ အေရအတြက္ျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ေနထိုင္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည့္ ဗမာတိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၊ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ကရင္တိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔ျဖစ္သည္။

“ဘယ္သူေတြက ေမးခြန္းမေမးဘူး။ အဆုိမတင္ဘူးလဲ ေသခ်ာသိရင္ ပုိေကာင္းမွာေပါ့။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အလုပ္က ေမးခြန္းေမး၊ အဆုိတင္ဖုိ႔ပဲေလ။ အဲ့လုိမွမဟုတ္ပဲ ေမးလည္းမေမး အဆုိလည္းမတင္ရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္လုပ္ေနတာ အပုိပဲ။ သတိထားသင့္တယ္။ အမ်ား ျပည္သူမ်က္ႏွာကုိ ၾကည့္သင့္တယ္”ဟု လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေနသူ ဦးေက်ာ္ေဇယ်လြင္က ေျပာသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ဥပေဒ(၆)ခုကို အတည္ျပဳျပဌာန္းႏိုင္ခဲ့ျပီး ဥပေဒမႈႀကမ္း(၆)ခုကိုမႈ ယခုခ်ိန္ထိေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္သည္။

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.