မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ျပည္တြင္းေရးရာတာဝန္ခံ ႏိုင္ဝင္းလွႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

0
3180
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ျပည္တြင္းေရးရာတာဝန္ခံ ႏိုင္ဝင္းလွ

“ ကြ်န္ေတာ္တို႔မြန္ျပည္သစ္ပါတီက အားလံုးပါ၀င္မွ ထိုးမယ္လို႔ အရင္ကခံယူခဲ့ေပမယ့္လည္း တျခားအဖြဲ႔ေတြက NCA လမ္းေၾကာင္းကို မလိုက္ေတာ့ဘူး။ တျခားလမ္းေၾကာင္းသစ္နဲ႔ပဲ ျငိ္မ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းကို၀င္မယ္ဆိုတဲ့အေနအထားေရာက္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ၀င္မယ္ဆိုတဲ့အေနအထားက အတူတကြသြားဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူးေလ။မျဖစ္ႏုိင္တဲ့အေနအထားကို ေရာက္လာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း အားလံုးပါ၀င္ေရး မူကို လက္လႊတ္လုိက္ရတယ္။အဲ့ဒီသေဘာပါ “

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ျပည္တြင္းေရးရာတာဝန္ခံ ႏိုင္ဝင္းလွ

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP)အေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုး(LDU) ႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ တရား၀င္ေၾကညာခဲ့ျပီး လာမည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP)က NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မွ အဆိုပါစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးရန္ ယခင္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျပီး ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမိ်ဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) အဖြဲ႔၀င္တခ်ိဳ႕ လက္မွတ္ထိုးရန္ က်န္ရွိေနေသာ္လည္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီက လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုး(LDU)အဖြဲ႔ႏွင့္အတူ NCA စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ ဘာေၾကာင့္ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါလဲ။မၾကာမီက်င္းပေတာ့မည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံု ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအတြက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ျပင္ဆင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ျပည္တြင္းေရးရာတာ၀န္ခံ ႏုိင္၀င္းလွကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ေမး။ ။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက NCA စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ထိုးေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ UNFC က ေတာင္းဆိုထားတဲ့အခ်က္ေတြ ရသြားလို႔လားခင္ဗ်။

ေျဖ။ ။UNFC က ဖြဲ႔ထားတဲ့ DPN အဖြဲ႔နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ (PC) နဲ႔ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈ္င္းေနၾကတယ္။ UNFC တပ္ေပါင္းစုက အဆိုျပဳထားတဲ့အခ်က္ (၈) ခ်က္ေပါ့ေလ။အဲ့လိုေဆြးေႏြးတဲ့အေပၚမွာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနနဲ႔ အဌမအၾကိမ္အထိေဆြးေႏြးလာခဲ့တဲ့ ရလာဒ္ေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႔လက္ခံႏိုင္တဲ့အေနအထားတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ႏွစ္ဖက္ညိွလို႔ရတဲ့အေပၚမွာ လက္ခံထားတဲ့အေနအထားရွိတယ္။

ေမး။ ။ အရင္တုန္းက ဆရာတို႔ေဆြးေႏြးတာ ဘယ္အခ်က္ေတြက အေျခအတင္ျဖစ္ခဲ့တာလဲ။ အခု အဲ့ဒီအေျခအတင္ျဖစ္တဲ့အခ်က္ေတြက အဆင္ေျပသြားလို႔လား။

ေျဖ။ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဆိုျပဳထားတဲ့ (၈) ခ်က္ေပၚမွာ ႏွစ္ဖက္ညိွႏိႈင္းျပီးေတာ့ လက္ခံႏိုင္တဲ့အေနအထားကို ေရာက္သြားတာေပါ့။တပ္ေပါင္းစု(UNFC) အေနနဲ႔ေတာ့မဟုတ္ဘူး။ကြ်န္ေတာ္တို႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနနဲ႔ပါ။

ေမး ။ ။ အရင္တုန္းက မြန္ျပည္သစ္ပါတီက All inclusive (အားလံုးပါ၀င္မႈ) ျဖစ္မွ NCA ကိုလက္မွတ္ထိုးမယ္လို႔ ေျပာထားတာေတြရွိတယ္။ အခုေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ UNFC အဖြဲ႔၀င္တခ်ိဳ႕ က်န္ရွိေနေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာလဲ။

ေျဖ။ ။ကြ်န္ေတာ္တို႔က ၂၀၁၅ မွာ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ မွာ အစိုးရနဲ႔ အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔ NCA ထိုးခဲ့တယ္။က်န္တဲ့အဖြဲ႔ေတြမထိုးျဖစ္ခဲ့ဘူး။က်န္တဲ့အဖြဲ႔ေတြထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔လည္းပါတာေပါ့။ပါရတဲ့အေၾကာင္းရင္းက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က NCA ဆိုတဲ့အတိုင္း တစ္ျပည္လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုေတာ့ တစ္ျပည္လံုးက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကို္င္အဖြဲ႔ေတြပါတဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျဖစ္မွ ျပည့္စံုမယ္လို႔ခံယူျပီးေတာ့ အားလုံးပါ၀င္မွထိုးမယ္ဆိုျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရပ္တည္လာခဲ့တယ္။အဲ့ဒါေၾကာင့္လည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၂၀၁၅ မွာ မထိုးျဖစ္ခဲ့ဘူး။ဒါေပမယ့္လည္း ေနာက္ပိုင္းမွာ အေျခအေနကလည္း ေျပာင္းလဲလာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မြန္ျပည္သစ္ပါတီက အားလံုးပါ၀င္မွ ထိုးမယ္လို႔ အရင္ကခံယူခဲ့ေပမယ့္လည္း တျခားအဖြဲ႔ေတြက NCA လမ္းေၾကာင္းကို မလိုက္ေတာ့ဘူး။ တျခားလမ္းေၾကာင္းသစ္နဲ႔ပဲ ျငိ္မ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းကို၀င္မယ္ဆိုတဲ့အေနအထားေရာက္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ၀င္မယ္ဆိုတဲ့အေနအထားက အတူတကြသြားဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူးေလ။မျဖစ္ႏုိင္တဲ့အေနအထားကို ေရာက္လာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း အားလံုးပါ၀င္ေရး မူကို လက္လႊတ္လုိက္ရတယ္။အဲ့ဒီသေဘာပါ။

ေမး။ ။ NCA လက္မွတ္ထိုးလိုက္ရင္ ႏုိင္ငံေရးအာမခံခ်က္ရရွိမယ္လို႔ေရာ ယံုၾကည္ပါလားဆရာ။

ေျဖ။ ။အာမခံခ်က္ရတယ္၊ မရဘူးဆိုတာကေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲရလာဒ္အေပၚမွာ မူတည္မွာေပါ့ေနာ္။အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ေဆြးေႏြးပြဲရလာဒ္နဲ႔ အညီ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေတြပံုေဖာ္ၾကမယ္ဆိုတဲ့အပိုင္းေပါ့ေလ။အဲ့ဒါက ေဆြးေႏြးရင္းနဲ႔ ေပၚလြင္လာမွာေပါ့။

ေမး။ ။ အရင္က NCA ကို လက္မခံေပမယ့္ အခုလက္မွတ္ထိုးေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ NCA ေပၚမွာယံုၾကည္သြားလို႔လား။

ေျဖ။ ။ကြ်န္ေတာ္တို႔က NCA ကို လက္မခံခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ဒီစာခ်ဳပ္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ပါ၀င္ျပီးေတာ့ ေရးသားခ်ဳပ္ဆုိတဲ့အထဲမွာ ပါတယ္ေလ။ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ NCA ကို မထိုးျဖစ္ခဲ့တာက NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္မခံလို႔မဟုတ္ဘူး။ အားလံုးမပါ၀င္လို႔ ဒီတစ္ခ်က္တည္းနဲ႔ပါပဲ။ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၂၀၁၂ မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဒုတိယအၾကိမ္ ျပန္လုပ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရည္မွန္းခ်က္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ျပီးရင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသြားဖို႔ပဲ။အဲ့လိုသြားဖို႔ NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသြားမယ္လို႔ အတိအလင္းဆံုးျဖတ္ခ်ခ်ထားတယ္ေလ။NCA ကိုလက္ခံခဲ့ပါတယ္။အားလံုးမပါ၀င္ခဲ့လို႔ မထိုးျဖစ္ခဲ့ဘူး။ေနာက္ပိုင္းမွာအားလံုးလည္း မပါ၀င္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ တျခားအဖြဲ႔ေတြလည္း NCA လမ္းေၾကာင္းမဟုတ္ဘဲနဲ႔ တျခားလမ္းေၾကာင္း၊ တျခားနည္းနဲ႔ ဒီႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ၀င္မယ္ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔က NCA နဲ႔သြားမယ္ဆိုေတာ့ လမ္းေၾကာင္းက မတူေတာ့ဘူးေလ။ဟိုမွာက်မွပဲ ဆံုျဖစ္ေတာ့မယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ကို မေစာင့္ေတာ့ဘူး။ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုးပါ၀င္ေရးကို လက္လႊတ္လိုက္ျပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရး ျငိမ္းခ်မ္းေဆြးေႏြးပြဲ၀င္ႏိုင္ေအာင္ NCA ထိုးတာျဖစ္တယ္။

ေမး။ ။ တေလာက မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၀င္ ၅ ဦးကို သမၼတလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့တဲ့အေပၚမွာေရာ ဆရာဘယ္လိုျမင္ပါလဲ။

ေျဖ။ ။ကြ်န္ေတာ္တို႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ဥကၠဌၾကီးဦးေဆာင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လိႈ္င္တို႔န႔ဲေတြ႔တဲ့အခါက်ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔က NCA လမ္းေၾကာင္းအတို္င္း လက္မွတ္ထိုးျပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို တက္လွမ္းမယ္ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာရွိေနတဲ့အခက္ခဲေတြကို တင္ျပတယ္။တင္ျပတဲ့အထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြကို ဖမ္းဆီးတာကို ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ တင္ျပထားတာရွိတာ အဲ့ဒီအေပၚမွာ သူတို႔၀ိုင္းစဥ္းစားေပးျပီးေတာ့ ျပန္လႊတ္ေပးတာပါ။

ေမး။ ။ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔တုန္းက မြန္ျပည္သစ္ဘက္က NCA က ပါတီရဲ႕ ပန္းတိုင္မဟုတ္ဘူးလို႔ ထုတ္ျပန္ထားတာေတြအေပၚမွာ ရွင္းျပေပးပါဦးဆရာ။

ေျဖ။ ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္က အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ပါ။အဲ့ဒါကေတာ့ ဘယ္လူမ်ိဳးမဆို ကိုယ္ပိုင္ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးပဲေလ။ကြ်န္ေတာ္တို႔ မြန္ျပည္သစ္မွ မဟုတ္ပါဘူး။ မြန္တစ္မ်ိဳးသားလံုးနဲ႔လည္းဆိုင္တယ္။မြန္တစ္မ်ိဳးလံုးကို ကိုယ္စားျပဳေတာ့ အဲ့ဒီလို ခံယူထားတဲ့အေၾကာင္း ေျပာေနတာျဖစ္ပါတယ္။တျခားလူမ်ိဳးတိုင္းလည္း ဒီလိုပါပဲ။

ေမး။ ။ လာမယ့္ ပင္လံုတတိယ အစည္းအေ၀းအတြက္ ဘာေတြျပင္ဆင္ေနတာေတြရွိမလဲ။ ဘာေတြ ေမ်ွာ္လင့္ထားပါလဲ။

ေျဖ။ ။ကြ်န္ေတာ္တို႔က NCA ထိုးမယ္လို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ေၾကညာထားတာလည္းရွိတယ္။တတိယအၾကိမ္က်င္းပမယ့္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကိုလည္းတက္ႏိိုင္ဖို႔ ရည္မွန္းထားတယ္။ဒီၾကားထဲမွာ တကယ္လို႔ အခ်ိန္္မွီမယ္၊ အခ်ိန္ေလာက္မယ္ဆိုရင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို လုပ္ျပီးေတာ့ ညီလာခံမွာ တစ္မ်ိဳးသားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳမယ့္အခ်က္ေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ တင္ျပေဆြးေႏြးမွာေပ့ါ။

 

ေမး။ ။ အရင္ကဆိုရင္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ က်င္းပဖို႔ သို၀ွက္ျပီးေတာ့က်င္းပရတယ္။ ဖမ္းတာဆီးတာေတြလည္း ရွိတယ္။ အခုက်ေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲေတြကပါ ဂုဏ္ျပဳၾကိဳဆိုတဲ့အေပၚမွာဆရာ့အျမင္ေလးလည္း ေျပာျပေပးပါဦး။

ေျဖ။ ။အရင္တုန္းကဆိုရင္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔က်င္းပမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ပုန္ကန္မယ္လိုလို၊ အစိုးရကို ပုန္ကန္မယ္လိုလိုနဲ႔ ဖမ္းမယ္၊ဆီးမယ္၊ေထာင္ခ်မယ္၊ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အစဥ္တစိုက္ ၾကံဳလာခဲ့ရတယ္။အခုက်ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳတယ္၊ အေထာက္အပံံ့ျပဳတယ္ဆိုေတာ့ အားရ၀မ္းသာပါတယ္။

ေမး။ ။ လက္ရွိအစုိးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဆရာဘယ္လိုသံုးသပ္ပါလဲ။

ေျဖ။ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အမ်ိဳးသားေရးဘက္ကေျပာမယ္။ကြ်န္ေတာ္တို႔ အမ်ိဳးသားစာေပသင္ၾကားေရးမွာ အသိအမွတ္ျပဳလာတာေတာ့ရွိတာေပါ့ေလ။ဒါေပမယ့္ မလံုေလာက္ေသးဘူး။တကယ္တမ္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဟိုးလြန္ခဲ့တဲ့ ဖဆပလ အဆင့္ေလာက္မေရာက္ေသးဘူး။ဖဆပလ ေခတ္တုန္းကဆိုရင္ မြန္စာေပ ယဥ္ေက်းမႈ ျပပြဲ၊ျပိဳင္ပြဲေတြ ေနာက္ျပီး အစိုးရမူလတန္းေက်ာင္းမွာ မြန္စာေပကို ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္းမွာ သင္ခြင့္ျပဳခဲ့တယ္။ ၇ တန္းအထိေပါ့့ေလ။ျပဌာန္းစာအုပ္နဲ႔ သင္လာခဲ့တာေတြရွိတယ္။အဲ့ဒီအဆင့္ေလာက္ေတာ့ မေရာက္ေသးဘူး။ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျဖစ္ေစခ်င္တာက ကြ်န္ေတာ္တို႔မြန္စာေပ မတိမ္ေကာ၊ မပေပ်ာက္ေအာင္ အစိုးရေက်ာင္းထဲမွာ ဘာသာရပ္တစ္ခုအေနနဲ႔ သင္ေပးဖို႔၊ မြန္စာ သီးသန္႔သင္ေပးႏိုင္တဲ့ဆရာေတြကို ဆရာျဖစ္ေကာလိပ္မွာ ခြဲတန္းနဲ႔ ေမြးထုတ္ေပးဖို႔ပါ။

ေမး။ ။ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ကိုလည္း ရံုးပိတ္ရက္သတ္မွတ္ေပးဖို႔ ဆရာတို႔ ေတာင္းဆိုတာေတြလည္း ရွိတယ္ေနာ္။

ေျဖ။ ။ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ အမ်ိဳးသားေတြက ေျပာေနၾက၊ဆိုေနၾကတာမ်ားတယ္။ ရံုးပိတ္ရက္၊ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ျဖစ္ဖို႔ေလ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္ရင္ ေဆြးေႏြးရမယ့္အခ်က္ေတြ၊တင္ျပရမယ့္အခ်က္ေတြထဲမွာ ပါလာမွာပဲ။

ေမး။ ။ အခုလိုေျဖၾကားေပးတာေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဆရာ။

ေျဖ။ ။ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသူ – မင္းသက္ေဝ

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.