ဆံေတာ္ရွင္က်ိဳက္ထီး႐ုိးေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕ထားစည္းၿပီးဟု မြန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

0
2052

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဇြန္ ၁

မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္ထုိၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆံေတာ္ရွင္က်ိဳက္ထီး႐ုိးေစတီေတာ္၏ ေဂါပကအဖြဲ႕ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံက ေျပာသည္။

ဆံေတာ္ရွင္က်ိဳက္ထီး႐ုိးေစတီေတာ္၏ ေဂါပကအဖြဲ႕စည္းမ်ည္းအရ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မွာ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕က တာဝန္ေပးအပ္သူ ႏွစ္ဦး၊ မြန္ျပည္နယ္ သာသနာေရးမွဴး၊ က်ိဳက္ထုိၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေနထုိင္သူ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ႏွစ္ဦး၊ ေဂါပကအဖြဲ႕က ေရြးခ်ယ္ေပးသည့္ ေဂါပကအဖြဲ႕ႏွစ္ဦး စုစုေပါင္း ခုႏွစ္ဦးႏွင့္ ဖြဲ႕ရေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“ေဂါပကအဖြဲ႕ဖြဲ႕ဖို႔ လိုအပ္လာတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီဌာနကုိ စာတင္ရတယ္၊ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ သူကလဲ နာယကအဖြဲ႕ဝင္ထဲမွာပါတာကုိ ဝန္ႀကီးကုိ စာတင္ရတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဒီလိုမ်ိဳး ေဂါပကအဖြဲ႕ဖြဲ႕ေတာ့မယ္၊ စတင္ၿပီးေတာ့ သူကလဲ သေဘာတူတယ္၊ သေဘာတူေတာ့ သဘာဝပတ္ဝန္က်င္းထိန္းသိမ္းေရးဌာနကုိ စာတင္ရတယ္၊ အေၾကာင္းၾကားရတယ္၊ ေဂါပကဖြဲ႕မယ္ဆုိၿပီ သူတုိ႔ကလဲ သေဘာတူတယ္၊ အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္က ၿမိဳ႕နယ္သံဃာ့နာယကအဖြဲ႕က သေဘာထားကုိ ယူဖို႔လိုတယ္၊ ၾသဝါဒစရိယဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕က သေဘာထားကုိ ယူဖို႔လိုတယ္”ဟု ေဒါက္တာေအးဇံက ဆုိသည္။

က်ိဳက္ထီး႐ုိးေဂါပကအဖြဲ႕၏ ၾသဝါဒစရိယဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ ေဂါပကအဖြဲ႕အသစ္ဖြဲ႕ရန္ ဆရာေတာ္ႀကီးတုိ႔ သေဘာတူပါသလား သြားေလွ်ာက္ရၿပီး သေဘာတူခ်က္ရလွ်င္ ပထမဦးဆုံး ႀကီးႀကပ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရေၾကာင္း၊ ႀကီးႀကပ္ေရးအဖြဲ႕က ဆံေတာ္ရွင္က်ိဳက္ထီး႐ုိးေစတီေတာ္ေဂါပက စည္းမ်ည္း စည္းကမ္းအတုိင္း ေဂါပကအဖြဲ႕ ေရြးခ်ယ္ရေၾကာင္း ၎က ေျပာဆုိသည္။

“ဆံေတာ္ရွင္က်ိဳက္ထီး႐ုိးေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕ ျပန္ဖြဲ႕ေပး ေတာင္းဆုိလာတယ္၊ ဘယ္သူေတာင္းဆုိ မွန္းလဲ မသိဘူး၊ တစ္လအတြင္း မလုပ္ေပးလို႔ ဘယ္သူတုိင္မယ္ ဒါကေတာ့ ေျပာေနၾကတာဘဲ၊ ၿပီးခ့ဲတ့ဲႏွစ္က ၿပီးသြားၿပီး ေဂါပကအသစ္ လာေတာ့မယ္၊ ေဂါပကအသစ္ဖြဲ႕မယ္၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ေဂါပကအဖြဲ႕ဖြဲ႕ဖို႔အတြက္ သေဘာတူထားတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ လုပ္ေနတယ္”ဟု ေဒါက္တာေအးဇံက ဆက္လက္ေျပာသည္

ဆံေတာ္ရွင္က်ိဳက္ထီး႐ုိးေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕တြင္ ေၾကညာစာ ကပ္ရၿပီး ေဂါပကအဖြဲ႕ဝင္ ဝင္ေရာက္ေရြးခ်ယ္မည့္သူ၏ အရည္အခ်င္း၊ မဲေပးပုိင္ခြင့္ ဦးေရႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား လက္ခံရေၾကာင္း၊ ေဂါပကအဖြဲ႕ဝင္ ဝင္ေရာက္ေရြးခ်ယ္မည့္သူ၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ ရွိမရွိ စိစစ္ရန္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ေဂါပကအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းျပဳႏုိင္ရန္ ေဂါပကအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ား ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ေၾကညာရမည္ဟု ဆံေတာ္ရွင္က်ိဳက္ထီး႐ုိးေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕ စည္းမ်ည္းတြင္ ပါရွိသည္။
သတင္းႏွင့္ဓာတ္ပံု -သူရိန္

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.