ဥပေဒကုိသံုးသပ္ၿပီးမွ စည္ပင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္မည္ဟု မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္၀န္ႀကီးေျပာ

0
1375

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဇူလုိင္ ၁၇

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၂)ရက္ေန႔က အတည္ျပဳျပဌာန္းထားေသာ မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒအား ျပန္လည္သံုးသပ္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဥပေဒပါ စည္ပင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားကုိ မေရြးခ်ယ္ႏိုင္ ေသးေၾကာင္းႏွင့္ သံုးသပ္ၿပီးမွ ျပန္ေရြးခ်ယ္သြားမည္ဟု ဟု ဇူလုိင္(၁၀)ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ မြန္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ေကာ္မတီ၀င္ေတြကုိ ထပ္ၿပီးေတာ့ သီးျခားရန္ပံုေငြနဲ႔ ကုိယ့္ဘက္ဂ်က္နဲ႔ ကုိယ္ရပ္တည္ရမွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ အဲ့ဒါကုိ ေသခ်ာျပန္သံုးသပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ သံုးသပ္ၿပီးရင္ေတာ့ ေကာ္မတီ၀င္ေတြကုိ ျပန္ေရြးခ်ယ္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟုေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္ဥပေဒအသစ္ ျပဌာန္းခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ကာ စည္ပင္သာယာေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီကုိ ေရြးခ်ယ္ရန္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း ထြက္ေပၚေနသည္။

မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္ဥပေဒအရ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည့္ စည္ပင္ေကာ္မတီသည္ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ သြားရမည့္ေကာ္မတီျဖစ္ၿပီး ရန္ပံုေငြအေျခအေနတြကုိ ျပန္လည္စိစစ္ေနျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေသအခ်ာ သံုးသပ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အလ်ဥ္စလုိမေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္ဥပေဒကုိ အတည္ျပဳက်င့္သံုးေနသလားဟုေမးျမန္းျခင္းအေပၚ ၀န္ႀကီးမွ က်င့္သံုး ေနၿပီဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လက္ရွိ အတည္ျပဳထားသည့္ ဥပေဒသည္ ယခင္စည္ပင္ဥပေဒ ျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာ ေရးဥပေဒ အမွတ္( ၇/၂၀၁၅)ျဖင့္ ရုပ္သိမ္းၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခင္ အစုိးရလက္ထက္က ယခင္စည္ပင္ဥပေဒ ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္စည္ပင္ ေကာ္မတီမ်ား သည္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တည္ျမဲေနဆဲ ျဖစ္ေနသည္။
မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္ဥပေဒအသစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္က်င့္သံုးရမည္မွာ အစုိးရအဖြဲ႕၏ တာ၀န္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ဘက္က အတည္ျပဳၿပီးခဲ့ၿပီဟု မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပဳေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေဒၚခုိင္ခုိင္လဲ့ကေျပာသည္။

“ ဒါကေတာ့ အစုိးရဘက္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္အပုိင္းပဲ။ လႊတ္ေတာ္ဘက္က အတည္ျပဳ ေပးၿပီးသြားၿပီ။ ဘက္ဂ်က္က ထည့္ဆြဲလုိ႔ရတာပဲ။ ဒါကုိႀကိဳၿပီးျပင္ဆင္ထားရမွာ။ ဘက္ဂ်က္မရွိလုိ႔ မလုပ္ဘူး ဆုိရင္ က်န္တဲ့တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြကေရာဘယ္လုိလုပ္မလဲ။ အစုိးရဘက္ကလုပ္ရမယ့္အပုိင္းပဲ”ဟု ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္ဥပေဒအသစ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အပိုဒ္(၄)တြင္ စည္ပင္သာယာေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ ပုိမုိျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ဟု ေရးသးထားေသာ္လည္း ျပည္သူပါ၀င္ႏိုင္သည့္ေနရာ ျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားကုိမူ ဥပေဒထြက္ရွိၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသည္ အထိေရြးခ်ယ္ထားႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။

ယခင္စည္ပင္ဥပေဒျဖင့္ေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးထြန္းျမင့္ေက်ာ္ကမူ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲျပန္လုပ္သင့္ၿပီဟု ယခုလုိေျပာသည္။

“ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရနဲ႔ သေဘာတရားအရ ေရြးေကာက္ခံေတြနဲ႔ ဖြဲ႕ထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ဟာ ငါးႏွစ္သက္တမ္းထက္ တာ၀န္သက္တမ္းမပုိသင့္ဘူး။ ေနာက္ေကာ္မတီေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဖုိ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္သင့္ေနပါၿပီ”ဟု ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒတြင္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ကုိ ႀကီးၾကပ္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကုိ ေရြးေကာက္ခံ ငါးဦး၊ အစုိးရခန္႔ ႏွစ္ဦး စုစုေပါင္း (၇)ဦး၊ ယင္းအထဲမွ တစ္ဦးက ဥကၠဌအျဖစ္တာ၀န္ယူကာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိမွာ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္ေဖာ္ျပထားၿပီး ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ကုိ ႀကီးၾကပ္ရန္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီကုိ စည္ပင္၀န္ႀကီးက ဥကၠဌအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥကၠဌမ်ားမွ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ လည္းေကာင္းပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းရမည္ဟု စည္ပင္သာယာေရးလုပ္ငန္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ထားသည္။

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ သက္တမ္းသည္ ေရြးေကာက္ခံအစုိးရအဖြဲ႕၏ သက္တမ္းႏွင့္ တူသည္ ဟု ဥပေဒတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မည္သုိ႔ေသာအခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္မည္မသိေသာ စည္ပင္ ေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မွ ထြက္ေပၚလာေသာ ေရြးေကာက္ခံမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကာလမွာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ေနႏိုင္သည္ဟု စည္ပင္ဥပေဒကုိ ေလ့လာေနသည့္ ကုိေက်ာ္ေဇယ်လြင္က ေျပာသည္။

“ဥပေဒအတည္ျပဳတာက တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ။ အစုိးရက တာ၀န္ယူတာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ။ အခု ၂၀၁၈ ဇူလုိင္လအထိ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲမလုပ္ႏိုင္ေသးဘူး။ ဘယ္အခ်ိန္ေရြးမယ္ဆုိတာလည္းမသိဘူး။ ထားပါေတာ့ ဒီ ၂၀၁၉ ႏွစ္ဆန္းမွ စေရြးမယ္ဆုိရင္ ေရြးေကာက္ခံေတြအတြက္ တာ၀န္ယူရမယ့္ သက္တမ္းက ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ပဲက်န္ေတာ့မယ္။ ဒီအခါမွ သူတုိ႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ တုိင္းတာဖုိ႔ ခက္လာႏိုင္တယ္။ ဆုိေတာ့ စည္ပင္ေကာ္မတီအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမလုပ္ေသးတာဟာ ေရြးေကာက္ခံေတြအတြက္ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္”ဟု ေျပာသည္။

ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ေကာ္မတီမ်ားေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ဆုိင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ အစုိးရအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္သြားရန္ဟု ဥပေဒတြင္ေရးသားထားေသာ္လည္း ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေသးျခင္းမရွိေပ။ ထုိနည္းတူပင္ စည္ပင္ဥပေဒအတည္ျပဳျပဌာန္းမႈ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသည္အထိ နည္းဥပေဒကုိလည္း မထုတ္ျပန္ႏိုင္ေသးေပ။

စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ကမူ နည္းဥပေဒမထြက္ရေသးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယခုလုိေျပာသည္။

“လုိအပ္ခ်က္က နည္းနည္းေလးပဲ ထပ္ျဖည့္ရမွာျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ နည္းဥပေဒကုိ စတင္ဆြဲၿပီး ေတာ့ ဥပေဒခ်ဳပ္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကုိ ရရွိဖုိ႔ တင္ထားၿပီးပါၿပီ။ စည္ပင္နည္းဥပေဒ ထြက္လာၿပီဆုိလုိ႔ရွိရင္ ခပ္စိတ္စိတ္ေလး အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြရွိလာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟုေျပာသည္။

စည္ပင္သာယာေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရ အဖြဲ႕၏ တစ္ခုတည္းေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ ဌာနျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးဌာနတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

အႏိုင္ရအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တက္လာၿပီးေနာက္ပုိင္း မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဌာနကုိ ယခင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမင္းမင္းဦးကလည္းေကာင္း၊ ဦးမင္းမင္းဦး ႏႈတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ ယာယီအျဖစ္ ထုိစဥ္က လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီး၊ ယခုတာ၀န္မႈႏႈတ္ထြက္ခဲ့သည့္ ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္ကလည္းေကာင္း၊ ယခုခန္႔အပ္ ထားသည့္ ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္ေသာ ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ကလည္းေကာင္း အသီးသီးတာ၀န္ယူခဲ့ၾကသည္။

သတင္းႏွင့္ ဓါတ္ပံု – ေနာင္ခန္႔

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.