က်ားတံတားဘိန္းမုန္႔

0
468

က်ားတံတားဘိန္းမုန္႔
++++++++++++++

(တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာအစားအစာအစီအစဥ္)

ေမာ္လၿမိဳင္က ေအာက္လမ္းမႀကီးနဲ႔ က်ားတံတားလမ္းေထာင့္က က်ားတံတားဘိန္းမုန္႔ဆိုရင္ လူေတာ္ေတယ္မ်ားမ်ားသိၾကမွာပါ။

မ်ိဳးဆက္သံုးခုအေမြအႏွစ္လုပ္ငန္းအျဖစ္ လက္ဆင့္ကမ္းလာခဲ့သည့္ က်ားတံတားဘိန္းမုန္႔လုပ္ငန္းကို သံလြင္တိုင္းမ္ရဲ႕ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာအစားအစာက႑အျဖစ္ တင္ဆက္လိုက္ပါတယ္။

က်ားတံတားဘိန္းမုန္႔လုပ္ငန္းကို ေနာက္ထပ္မ်ိဳးဆက္ေတြကို လက္ဆင့္ကမ္းေတာ့မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနတဲ့သူေတြက ေျပာပါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေမာ္လၿမိဳင္က က်ားတံတားဘိန္းမုန္႔ကို ျမည္းစမ္းဖို႔ သတင္းပါးပါရေစ။

႐ိုက္ကူး – ေနာင္ခန္႔

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.