ေပါင္းစည္းထားတဲ့ မြန္ပါတီရဲ႕ ေရွ႕ခရီး

0
2013

ေပါင္းစည္းထားတဲ့ မြန္ပါတီရဲ႕ ေရွ႕ခရီး
+++++++++++++++++++++++

ေပါင္းစည္းထားတဲ့ မြန္ပါတီရဲ႕ ေရွ႕ခရီးက ဘယ္လိုရွိလာမလဲ။ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားရဲ႕ အသံမ်ားကို သံလြင္တိုင္းမ္သတင္းဌာနက စုစည္းၿပီး ေဖာ္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ယခုတစ္ပတ္အတြက္ ေပါင္းစည္းေရးအဖြဲ႕ထဲက ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

႐ိုက္ကူး – ေနာင္ခန္႔

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.