ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္ဦးႏႈန္း ေသဆံုးမႈရွိေန

0
718

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈေၾကာင့္ တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ဦးႏႈန္းေသဆံုးေနသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕၏ စာရင္းအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ယာဥ္အႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားမႈ (၉၁၅)မႈ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း စာရင္းတြင္ ယာဥ္အႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားမႈ (၇၀၉) မႈရွိခဲ့သည္။

ယာဥ္အႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေစသည့္ ယာဥ္မွာ ဆိုင္ကယ္ျဖစ္ၿပီး ကားေၾကာင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈမွာ ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေနသည္။

ဘာေၾကာင့္ မြန္ျပည္နယ္မွာ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားမႈျမင့္တက္ေနသလဲ။

သံလြင္တိုင္းမ္သတင္းေထာက္ ေနာင္ခန္႔က စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

သံလြင္တိုင္းမ္
႐ိုက္ကူး – ေနာင္ခန္႔

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.