သမၼတ၏ မြန္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္၌ သတင္းရယူခြင့္ ကန္႔သတ္ခံရ (႐ုပ္သံ)

0
476

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၄

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ျပည္နယ္ခန္းမတြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ သတင္းရယူခြင့္ ခြဲျခားခံရမႈမ်ားရွိသည္ဟု ေဒသတြင္းသတင္ေထာက္မ်ားက ေျပာသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ သတင္းရယူခြင့္ရွိရန္အတြက္ လံုျခံဳေရးကတ္ျပားမ်ားထုတ္ယူရာတြင္လည္း မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပား၊ဆိုင္ကယ္လိုင္စင္ကတ္ျပားမ်ား ထားရွိခဲ့ရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

သတင္းရယူခြင့္ကန္႔သတ္သည့္ေနရာတြင္ ပုဂၢလိကသတင္းဌာနမ်ားကိုဝင္ေရာက္ခြင့္မျပဳပဲ MRTV ႏွင့္ Skynet သတင္းဌာနတို႔သာဝင္ေရာက္ခြင့္ရသည့္အေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

႐ိုက္ကူး – ေနာင္ခန္႔

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.