အတၱရံျမစ္အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ကိုဆက္သည့္ အတၱရံျမစ္ကူး(စံပယ္ဂူ)တံတားကို (၂)ႏွစ္အတြင္းအျပီးတည္ေဆာက္မည္

0
1236

အတၱရံျမစ္အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ကိုဆက္သည့္ အတၱရံျမစ္ကူး(စံပယ္ဂူ)တံတားကို (၂)ႏွစ္အတြင္းအျပီးတည္ေဆာက္မည္

ေမာ္လျမိဳင္ ဇန္နဝါရီ ၁၉

က်ိဳက္မေရာျမိဳ႕နယ္ရွိ အတၱရံျမစ္ကိုျဖတ္၍ အေရွ႕ဘက္ကမ္းနဲ႕အေနာက္ဘက္ကမ္းကိုဆက္ေပးမည့္ အတၱရံျမစ္ကူး(စံပယ္ဂူ) တံတားကို ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္တို႔ ပူးေပါင္း၍ (၂)ႏွစ္အတြင္း အျပီးေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း ဝန္ျကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအးဇံက ေျပာသည္။

ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒအရ အဆိုပါတံတားကို ျပည္ေထာင္စုမွေဆာက္လုပ္ေပးရမွာျဖစ္ျပီး ျပည္ေထာင္စု အေနနဲ႕ တံတားကိုေဆာက္လုပ္ေပးမည္ဆိုပါက ယခုရရွိမယ့္ဘတ္ဂ်က္အေနနဲ ႔ မျဖစ္ႏိုင္ေသးတာေျကာင့္ ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္နဲ႕ပူးေပါင္းေဆာက္လုပ္ရေျကာင္း ဝန္ျကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံကဆိုသည္။

ေဆာက္လုပ္မည့္တံတားအမ်ိဳးအစားမွာ သံမဏိသံေပါင္တံတားျဖစ္ျပီး အရွည္ (၂၁၁၃) ေပရွိမွာျဖစ္သည္။

တံတားေဆာက္လုပ္မယ့္ေနရာမွာ က်ိဳက္မေရာျမိဳ႕၏ အေရွ႕ဘက္ ၂မိုင္၄ဖာလံုခန္႔အကြာ စံပယ္ကူးတို႔ဆိပ္အနီးမွာျဖစ္သည္။

က်ဳိက္မေရာအေရွ႕ဘက္ကမ္းတြင္ ေက်းရြာေပါင္း (၉၇) ရြာႏွင့္ အေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္ ေက်းရြာေပါင္း (၆၁) ရြာရွိျပီး လူဦးေရစုစုေပါင္း (၂၂၄၆၅၅ ) ဦးရွိေျကာင္း သိရသည္။

႐ို္ုက္ကူး -ေနာင္ခန္႔

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.