လမိုင်းပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် NLD နိုင်ပြီး ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် MNP အနိုင်ရ

0
4694

ရေးမြို့နယ် လမိုင်းမဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုလုံးတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကို NLD မှ အနိုင်ရပြိး ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကို MNP မှ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင် တိုင်းရင်းသား လွှတ်တော်အားလုံးကိုလည်း NLD မှ အနိုင်ရရှိကြောင်း သိရသည်။

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.