မော်လမြိုင်မြို့ ဈေးကြိုရပ်ကွက် မဲရုံအမှတ်(၅)ရလဒ် NLD အနိုင်ရ

0
7500

ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်
ကြိုတင်မဲ
နိုင်သောင်းညွန့် NLD – ၅၅ မဲ
ဦးလွင်မိုး USDP – ၃၀ မဲ
မင်းဇေယျာဦး MNP – ၁၁ မဲ
ဦးသောင်းဝင်း (တစ်သီးပုဂ္ဂလ) – ၅ မဲ
ဦးအောင်ကိုကို NDP – ၆ မဲ
ပယ်မဲ – ၄ မဲ
ခိုင်လုံမဲ
နိုင်သောင်းညွန့် NLD – ၁၁၀၀ မဲ
ဦးလွင်မိုး USDP – ၃၇၁ မဲ
မင်းဇေယျာဦး MNP – ၆၄ မဲ
ဦးသောင်းဝင်း (တစ်သီးပုဂ္ဂလ) – ၁၈ မဲ
ဦးအောင်ကိုကို NDP – ၂၉ မဲ
ပယ်မဲ – ၅၃ မဲ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.