မွန်တွင် NLD မှ အမတ်နေရာ ၄၀ အနိုင်ရ

0
7799

မွန်ပြည်နယ်တွင် လွှတ်တော်သုံးရပ်အတွက် မဲဆန္ဒနယ် ၄၅ နေရာရှိသည့်အနက် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(NLD)က ၄၀ နေရာ၊ မွန်အမျိုးသားပါတီက ၃ နေရာ၊ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီ ပါတီက ၁ နေရာနှင့် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ၁ နေရာ အသီးသီး အနိုင်ရသည်ဟု သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်နှင့် ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲတို့မှ သိရသည်။
မွန်ပြည်နယ်မှ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရစာရင်း
မော်လမြိုင်ခရိုင် ( ခရိုင် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ ရယူသည်)
ပြည်သူ့လွှတ်တော်
မော်လမြိုင်မြို့နယ် – နိုင်သောင်းညွန့် (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
ကျိုက်မရောမြို့နယ် – ဦးစောကျော်ဝင်းမောင် (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
ချောင်းဆုံမြို့ – ဒေါ်ခင်ဌေးကြွယ် (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် – ဦးဉာဏ်ဟိန်း (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
မုဒုံမြို့နယ် – ဦးစောထွန်း
ရေးမြို့နယ် – ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းခိုင် (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
အမျိုးသား လွှတ်တော်
(၁) ဦးအေးမင်းဟန် (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
(၂) ဒေါ်နွယ်နွယ်အောင် (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
(၃) ဦးခင်ဇော်ဦး (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
(၄) ဦးလင်းတင်ဌေး (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
(၅) ဒေါ်မြတ်သီတာထွန်း (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
(၆) ဦးဖေတင် (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
(၇) ဦးနိုင်သီဟ (မွန်အမျိုးသား ပါတီ)
(၈) ဦးမျိုးဝင်း (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
ပြည်နယ်လွှတ်တော်
မော်လမြိုင်မြို့နယ် – မဲဆန္ဒနယ် (၁) – ဦးမင်းထင်အောင်ဟန် (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်) – မဲဆန္ဒယ် (၂) – ဒေါက်တာထိန်လင်း (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
ကျိုက်မရောမြို့နယ် – မဲဆန္ဒနယ် (၁) – ဒေါ်ခင်မျိုးမြင့် (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်) –  မဲဆန္ဒနယ် (၂) – ဦးမင်းအောင်မွန် (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ)
ချောင်းဆုံမြို့နယ် – မဲဆန္ဒနယ် (၁) ဦးအောင်နိုင်ဦး (မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီ) – မဲဆန္ဒနယ် (၂) ဒေါ်ကြည်ကြည်မြ (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် – မဲဆန္ဒနယ် (၁) ဒေါ်တင်အိ (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်) – မဲဆန္ဒနယ် (၂) ဦးထွန်းဌေး (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
မုဒုံမြို့နယ် – မဲဆန္ဒနယ် (၁) ဒေါ်မြသိင်္ဂံမော် (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်) – မဲဆန္ဒနယ် (၂) ဒေါက်တာမင်းကြည်ဝင်း (မွန်အမျိုးသားပါတီ)
ရေးမြို့နယ် – မဲဆန္ဒနယ် (၁) ဒေါက်တာမင်းစိုးလင်း (မွန်အမျိုးသားပါတီ) – မဲဆန္ဒနယ် (၂) ဦးချစ်တင် (အမျိုးသား ဒီမိုရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
သထုံခရိုင် ( သထုံ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ ရယူသည်)
ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ကျိုက်ထိုမြို့နယ် – ဒေါက်တာခင်ဆောင် (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
သထုံမြို့နယ် – ဒေါ်မာမာခိုင် ( အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
ဘီးလင်းမြို့နယ် – ဦးတင်ကိုကိုဦး (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
ပေါင်မြို့နယ် – မိကွန်ချမ်း (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
အမျိုးသားလွှတ်တော်
(၉) ဦးလှမြင့် (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
(၁၀) ဒေါ်သိရိရတနာ (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
(၁၁) ဒေါက်တာဇော်လင်းထွဋ် (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
(၁၂) ဦးစိုးသီဟ (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
ပြည်နယ်လွှတ်တော်
ကျိုက်ထိုမြို့နယ် – မဲဆန္ဒနယ် (၁) – ဝဏ္ဏကျော် (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်) – မဲဆန္ဒနယ် (၂) ဒေါက်တာအေးစံ (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
ဘီးလင်းမြို့နယ် – မဲဆန္ဒနယ် (၁) ဒေါက်တာခင်နိုင်ဦး (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်) – မဲဆန္ဒနယ် (၂) ဦးမင်းမင်းဦး (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
သထုံမြို့နယ် – မဲဆန္ဒနယ် (၁) ဒေါ်ခိုင်ခိုင်လဲ (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်) – မဲဆန္ဒနယ် (၂) ဦးအောင်ကျော်သူ (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
ပေါင်မြို့နယ် – မဲဆန္ဒနယ် (၁) ဦးထွန်းမင်းအောင် (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်) – မဲဆန္ဒနယ် (၂) ဦးဇော်ဇော်ထူး (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
အနိုင်ရ တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ( ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ ရယူသည်)
ဦးရွှေမြင့် (ဗမာတိုင်းရင်းသားရေးရာ) (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
စောအောင်မြင့်ခိုင် (ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရာ) (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
ဒေါ်စံဝင့်ခိုင် (ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားရေးရာ) (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
Dawei Watch မော်လမြိုင်

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.