မော်လမြိုင်မြို့၊ ကမ်းနားလမ်းအပိုင်း(၆) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းလေ့လာသုံးသပ်မှု အစီရင်ခံလွှာ

ကမ်းနားလမ်းအပိုင်း(၆) စီမံကိန်းပြန်လည်လေ့လာစီစစ်ရေးအဖွဲ့၊ မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်
(၂၅.၆.၂၀၁၆)

နိဒါန်း
မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ အပိုဒ်(၂၅၁)အရ၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ တိုးချဲ့ ကမ်းနား လမ်းအဆင့်(၆)စီမံကိန်းလုပ်ငန်းပိုင်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ပထမအကြိမ်၊ မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၁) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန် အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါတင်ပြချက်အပေါ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်

စားလှယ်များ၏ ပြန်လည် ဆွေးနွေးအကြံပြုခဲ့ကြပြီး အဆိုပါ ကမ်းနားလမ်းအဆင့်(၆)စီမံကိန်းအား မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှ အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အညီယင်းအပိုင်း(၆) လုပ်ငန်း စီမံကိန်းကို ပြည်နယ်အစိုးရ၏ ဦးဆောင်မှု ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအပိုဒ်(၂၅၄ /က)အရ၊

တိုင်းဒေသကြီး(သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည်

(က) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှ အခါအားလျှော်စွာ ချမှတ်သည့် အုပ်ချုပ်ရေး ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များကို အကောင်ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည်။ မိမိ၏အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကို သက် ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် သို့ ပြန်လည်အစီရင်ခံရမည်။

ဟု ပြဌာန်းထားပါသည်။ အဆိုပါ ပြဌာန်းချက်များအရမွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ပထမအကြိမ် မွန် ပြည်နယ်လွှတ်တော်အားလုပ်ငန်းပြီးစီးမှုအခြေအနေများနှင့် ထူးခြားမှုအခြေအနေများကိုအခါအားလျှော်စွာ ပြန် လည်တင်ပြခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ အဆိုပါလုပ်ငန်းတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိခဲ့သော စုန်ရေကုမ္မဏီမှ လုပ်ငန်း အခက်အခဲ ကြောင့် မူလသဘောတူခဲ့သောအစိုးရသို့ တင်သွင်းရမည့်ငွေနှင့် မြေပမာဏတို့ကို လျှော့ပေါ့ပေးရန် တင်ပြ တောင်းဆိုခဲ့သဖြင့် မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ(၂၂.၃.၂၀၁၆)ရက်နေ့ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် မူလပေးသွင်း ရငွေ ပမာဏကျပ်သိန်း (၂၅၀၀၀)အစား ကျပ်သိန်းပေါင်း(၁၅၀၀၀)ကိုလည်းကောင်း၊ မူလ ပေးသွင်းရန်မြေပမာဏ (၁.၅)ဧကအစား (ဝ.၇၅)ဧကကိုအား ဖြေလျှော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီး အဆိုပါဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို မွန် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးအား( )နေ့ ရက်စွဲပါစာဖြင့်သာ အသိပေးအကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။

ထိုသို့ မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်များသည် မူလလွှတ်တော်အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ကွဲလွဲမှုများရှိနေကြောင်းနှင့် အဆိုပါစီမံကိန်းလုပ်ငန်းပိုင်းအား မွန်ပြည်နယ် လွှတ်တော်အနေဖြင့် ပြန်လည်လေ့လာ သုံးသပ်ပေးပါရန် တိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကို ချောင်းဆုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒ အမှတ်(၁)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ဦးအောင်နိုင်ဦးမှာ ဒုတိယအကြိမ်မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းဝေးတွင် အရေးကြီးအဆိုတစ်ရပ် အနေဖြင့် တင်သွင်းခဲ့ရာ အဆိုကိုလွှတ်တော်မှ သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါတင်ပြချက်အရ ပြန်လည်စိစစ် သုံးသပ်နိုင်ရေးအတွက် (၂၉.၄.၂၀၁၆)ရက်နေ့ လွှတ်တော်လုပ်ငန်းညှိနှိင်းအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ ကမ်းနား လမ်းအပိုင်း(၆) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအား ပြန်လည်လေ့လာစိစစ်ရေးအဖွဲ့ကို အဖွဲ့ဝင်(၁၁)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေး ဆောင်ရွက်စေ ခဲ့ပါသည်။ စိစစ်ရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် (၉.၅.၂၀၁၆)ရက်နေ့မှ (၅.၆.၂၀၁၆)ရက်နေ့အထိ လေ့လာစိစစ် သွားရန်နှင့် လေ့လာစိစစ်တွေ့ရှိချက်များကို လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှတဆင့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြသွားရန် တာဝန်ပေးဆောင်ရွက်စေခဲ့ပါသည်။

သို့ပါ၍ ကမ်းနားလမ်းအပိုင်း(၆)စီမံကိန်းအား ပြန်လည်လေ့လာစိစစ်ရေးကော်မတီအနေဖြင့် လွှတ်တော်မှ ပေးအပ်သောတာဝန်ကို အတိအကျဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ၊ သတင်းအချက်အလက်ရရှိမှုများ၊ သက်ဆိုင်ရာ ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ တင်ပြဆွေးနွေး ထွက်ဆိုချက်များ အပေါ် ဘက်လိုက်မှုကင်းစွာဖြင့် ပွင့်လင်း မြင်သာစွာ ကြားနားစိစစ်မှုများ၊ မျက်မြင်တွေ့ရှိချက်များ၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ ယခုအစီရင်ခံလွှာ ကို အပိုင်း(၃)ပိုင်းဖြင့် တင်ပြအပ်ပါသည်။

တင်ပြဆွေးနွေးချက်များ၊ ထွက်ဆိုချက်များနှင့် ကွင်းဆင်းလေ့လာတွေ့ရှိချက်များ၊

စိစစ်ရေးအဖွဲ့သည် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ပြည်နယ်လွှတ် တော်သို့ တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူခဲ့သည့် အချက်အလက်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်မြေစာရင်းဦးစီးဌာန ဆိုင်ရာများ၊ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် စုန်ရေကုမ္မဏီနှင့် အခြားကုမ္မဏီများ၊ နယ်မြေခံလူထုတချို့နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမေးမြန်းမှုများ အကြံပြုချက်များ ရယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(က) မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့ အစိုးရအဖွဲ့၏တင်ပြချက်

ပထမအကြိမ်သက်တမ်းရှိ မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် မော်လမြိုင်မြို့၊ ကမ်နားလမ်းအဆင့်(၆) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ပထမအကြိမ် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန် အစည်းအဝေး တွင် တင်ပြခဲ့ ကြပြီး ယင်းလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှ ပြန်လည်ဆွေးနွေးချက်များဖြင့် အတည်ပြုချက် ရယူခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ တင်ပြချက်များအပေါ် ပြန်လည်လေ့လာစိစစ်ရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် ပြန်လည်လေ့လာသုံးသပ် ချက်ကိုအောက်ပါအတိုင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။

၁။ မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် မွန်ပြည်နယ်၏မြို့တော် မော်လမြိုင်မြို့အား မြို့တော်အင်္ဂါရပ်များ အညီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားများ၏ စိတ်ချမ်းမြေ့ကြည်လင်မှုကို ရှေးရှု၍ လည်း ကောင်းမော်လမြိုင်မြို့ ကမ်းနားလမ်းအဆင့်(၆)ကိုညောင်လေးပင်ချောင်းမှ ကျောက်မီးသွေးဆိပ် အထိအရှည်ပေ (၄၆၅၀)ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ကြပါသည်။

၂။ ယခင်အစိုးရမွန်ပြည်နယ်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီလက်ထက်များတွင် အဆင့်(၆) စီမံ ကိန်းကို အကောင်ထည်ဆောင်ရွက်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ပါသော်လည်း အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပါသည်။ ၂၀၁၃ခုနှစ် မွန်ပြည်နယ်အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် “မြေပုံရာဇဝင်နှင့် လမ်းကြောင်းနေရာ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက် မည့် လုပ်ငန်းကော်မတီ” ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးထပ်မံတိုင်းတာတွက်ချက်မှု ဆောင်ရွက်စေခဲ့ပါတယ်။ ထို့သို့ တိုင်းတာ တွက်ချက်မှုများရရေအကျဆုံးအချိန်တွင် မြေဧရိယာအားဖြင့် ဘိုကုန်းရပ်ကွက်တွင် (၆)ဧက၊ မောင်ငံရပ်ကွက် တွင်(၁၀)ဧက၊ ကွင်းရပ်ကွက်တွင်(၅)ဧကစုစုပေါင်း (၂၁) ဧကဟုဖော်ပြခဲ့ကြပါသည်။

၃။ (၁၁.၁၁.၂၀၁၃)ရက်နေ့တွင် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဆောင်မှုဖြင့် မြို့နယ်ကော်မတီအသီးသီးတို့နှင့် ညှိနှိုင်း တိုင်ပင်၍ ကမ်းနားလမ်းအဆင့်(၆)စီမံကိန်းကို ကျူးကျော်သူများ ထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေပဲ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် သွားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီး အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြခဲ့ကြကာ အစိုးရအဖွဲ့မှ မွန်ပြည်နယ်စည်ပင်သာရေးကော်မတီအား လုပ်ငန်းကိုတင်ဒါခေါ်ယူရန် လမ်းညွှန်ပေးခဲ့ပါကြောင်း လေ့လာသိရှိရပါသည်။

၄။ မွန်ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ (၂၀.၄.၂၀၁၄) ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့် သတင်းစာတွင် တင်ဒါခေါ် ယူခဲ့ပြီး တင်ဒါတင်သွင်းသူ(၅)ဦးရှိခဲ့ပါကြောင်းနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သော တင်ဒါစိစစ်ရေး ကော်မတီမှ တင်ဒါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ စုန်ရေကုမ္မဏီကိုရွေးချယ်ခဲ့ကာ ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြ ခဲ့ကြပြီး ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ (၁၁.၂.၂၀၁၅)ရက်နေ့ အစည်းအဝေးမှ အတည်ပြု ခဲ့ပါကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။

၅။ နောက်ဆုံးအပိုဒ်(၁၆)အနေဖြင့်

“ သို့ဖြစ်ပါ၍ မော်လမြိုင်ကမ်းနားလမ်းအဆင့်(၆)စီမံကိန်းအားစုန်ရေကုမ္မဏီမှ ကုမ္မဏီစရိတ် စုစုပေါင်း ကျပ်သိန်း(၆၃၅၄၇)ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မွန်ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ ရံပုံငွေကျပ် သိန်း(၂၅၀၀၀)ထည့်ဝင်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ကျူးကျော်အိမ်းများနစ်နာမှုမရှိစေရေးဆောင်ရွက်ပေးရန် ညှိနှိင်းထားရှိပါ သည်။ ပေါ်ထွက်လာသောမြေများအနက် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ (၁.၅)ဧက အသုံးချမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်မြေ များအားကုမ္မဏီသို့ စီမံခန့်ခွဲခွင့်ပေးရန် ညှိနှိင်းထားရှိကြောင်း တင်ပြပါအပ်သည်။”
ဟုဖော်ပြပါရှိပါသည်။

(ခ) ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ကမ်းနားလမ်းအဆင့်(၆)စီမံကိန်း ပြန်လည်လေ့လာစိစစ်ရေးအဖွဲ့သည် ပြည်နယ်စည်ပင် သာယာ ရေးကော်မတီကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမေးမြန်းရန် လွှတ်တော်ရုံးသို့ဖိတ်ကြားခဲ့ပြီး (၁၇.၅.၂၀၁၆)ရက်နေ့ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းတင်ပြချက်များအရ အောက်ပါအချက်တို့ကို တင်ပြဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

၁။ မွန်ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ပေးအပ် သော တာဝန်များကို တိကျစွာဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းအဆင့်(၆)စီမံကိန်း လုပ်ငန်းပိုင်းတွင် အဓိကပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြခဲ့ကြပါသည်။

၂။ မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ချက်အရ (၂၈.၁.၂၀၁၄)ရက်စွဲအမိန့်ကြေငြာစာဖြင့် (ထို စဉ်က) ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာတိုးတိုးအောင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်၊ ပြည်နယ် စည်ပင် ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအေးဆွေမှ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်၊ ပြည်နယ်စည်ပင် ဒုတိယအင်ဂျင်နီယာမှူးနှင့် အဖွဲ့ဝင် (၈)ဦး ပါဝင်သော တင်ဒါရွေးချယ်စိစစ်ရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီး ၂၀၁၄၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ပါကြောင်း၊ တင်ဒါလျှောက်ထားသည့်ကုမ္မဏီ(၅)ခုအနက်မှ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်း များအရ စုန်ရေကုမ္မဏီကို ရွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့ကြပြီး ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်စည်ပင်ကော်မတီနှင့် စုန်ရေကုမ္မဏီပိုင်ရှင် ဦးမိုးကျော်တို့မှ (၉.၃.၂၀၁၅)ရက်နေ့တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ထိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွင် proposal တွင်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်းပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြရာ ကုမ္မဏီပိုင်ရှင် ဦးမိုးကျော်မှ ငွေ ကျပ်သိန်း(၂၅၀၀၀)နှင့် မြေ(၁.၅)ဧကကို ပေးသွင်းရန် တင်ပြခဲ့သဖြင့် အဆိုပါပမာဏအတိုင်း အတည်ပြုခဲ့ကြပြီး ပြည်နယ်စည်ပင်ကော်မတီနှင့် စုန်ရေကုမ္မဏီတို့အကြားစာချုပ်ချုပ်ဆိုကြရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါကြောင်းသိရှိရပါသည်။

၃။ သို့ဖြင့် (၂.၁၂.၂၀၁၅)ရက်နေ့တွင် ပြည်နယ်စည်ပင်ကော်မတီနှင့် စုန်ရေကုမ္မဏီတို့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြပြီး ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ပြည်နယ်စည်ပင်ဝန်ကြီးနှင့် ပြည်နယ်စည်ပင်ကော်မတီမှ ကော်မတီဝင်များဖြင့် အဖွဲ့ဝင် (၁၀)ဦးပါ “လုပ်ငန်းအရည်အသွေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့” ကို (၁၄.၁.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေး အပ်ခဲ့ပါသည်။ စာချုပ်ပါ ရန်ပုံငွေပေးသွင်းခြင်းကိစ္စအရ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစတင်ချိန်တွင် ရန်ပုံငွေကျပ်သိန်း(၂၅၀၀၀) ၏ ၁၀%ကို ပေးသွင်းစေရန်ဖြစ်ပြီး စုန်ရေကုမ္မဏီအနေဖြင့် လုပ်ငန်စတင်ချိန်တွင် ၁၀%ဖြစ်သော ကျပ်သိန်းပေါင်း (၂၅၀၀)ကိုသာ တင်သွင်းထားသည်ဟု သိရှိရပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ထပ်မံပေးသွင်းရန်ကျန်ရှိသောငွေပမာဏ များကိုလည်း ထပ်မံပေးသွင်းခြင်းမရှိသေးကြောင်း ပြည်နယ်စည်ပင် ကော်မတီမှ တင်ပြခဲ့ကြပါသည်။

၄။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစတင်ချိန်မှ ပြီးဆုံးချိန်အထိညွှန်ကြားချက်အရ လေ့လာစစ်ဆေးနိုင်မှုမရှိသေးကြောင်း နှင့် စုန်ရေကုမ္မဏီအနေဖြင့် မူလတိုင်းတာတွက်ချက်ထားသည့်အတိုင်း၊ ဆောက်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိပဲကမ်းဘက်သို့ ပြောင်း ရွေ့ဆောက်လုပ်မှုကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီသို့ အသိပေးတင်ပြခဲ့ခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်ရယူခဲ့ ခြင်းများ လုံးဝမရှိကြောင်းနှင့် စုန်ရေကုမ္မဏီ၏ အစီအစဉ်ဖြင့်သာ ကမ်းဘက်သို့ရွှေ့ပြောင်း ဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းတင်ပြခဲ့ကြပါသည်။

၅။ ပြည်နယ်စည်ပင်ကော်မတီသည် စာချုပ်ပါသဘောတူညီချက်များအရပိုလျှံမည့်မြေပမာဏ (၁၃.၅) ဧက အားလုပ်ငန်းလက်ခံသူ စုန်ရေကုမ္မဏီအား နှစ်(၃၀)မြေဌားဂရန် အမည်ပေါက်ရရှိရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက် သွားရမည်ဖြစ်ရာ (၂၉.၂.၂၀၁၆)နေ့ ရက်စွဲပါစာဖြင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါသည်။ သို့သော် မြေပိုင်ဆိုင်မှုပြသနာများနှင့် တိုင်ကြားမှုများရှိနေသည့်အတွက် ဆက်လက်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နေရပါသဖြင့် မြေဌာန်းဂရန်ကိုထုတ်ပေးရန်အခက်အခဲရှိနေခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းလက်ခံသူစုန်ရေကုမ္မဏီဘက်မှလည်း နောက် တစ်ရစ်ပေးသွင်းရမည့် ငွေ ၄၅% ကို ယနေ့ထိ ပေးသွင်းခြင်းမရှိသေးကြောင်းတင်ပြခဲ့ကြပါသည်။

၆။ နောက်ပိုင်းတွင် (၉.၃.၂၀၁၆)နေ့ ရက်စွဲဖြင့် စုန်ရေကုမ္မဏီမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးကမ်းဘက်သို့ ရွေ့ဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည့်အတွက် မျှော်မှန်းထားသည့် မြေ(၂၁)ဧကအစား (၁၄.၄၇၃) ဧကသာရရှိခဲ့ရာမူလငွေပေးရန်ငွေ ကျပ်သိန်းပေါင်း(၂၅၀၀၀)အစား ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း(၁၅၀၀၀) ကိုလည်းကောင်း၊ မြေ(၁.၅)ဧကအစား (ဝ.၇၅)ဧကကိုလည်းကောင်း လျှော့ပေါ့ပေးသွင်းခွင့်ပြုပါရန် ပြည်နယ်စည်ပင်ကော်မတီသို့ တင်ပြသနားခံခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြင့် ပြည်နယ် စည်ပင်ဝန်ကြီးအပါဝင် ပြည်နယ်စည်ပင်ကော်မတီများ၊ ခရိုင်မြေစာရင်းမှ ဒုဦးစီးမှူးနှင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တို့ဖြင့် (၈.၃.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ညှိနှိင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ကြပြီး မြေပြင် ကွင်းဆင်းတိုင်းတာစစ်ဆေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။ (၉.၃.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး (၁၀.၃.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ထပ်မံကျင်းပသောညှိနှိင်းအစည်းအဝေးတွင် မြေစာရင်းဦးစီးဌာနမှ တိုင်းတာရေးဆွဲ တင်ပြသော ပုံမြေအရစုစုပေါင်းမြေပမာဏမှာ (၁၄.၄၇၃)ဧကဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် စုန်ရေကုမ္မဏီမှ အသနားခံ တောင်းဆိုသော ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း(၁၅၀၀၀)နှင့် မြေ(ဝ.၇၅)ဧကပေးသွင်းရန် တောင်းဆိုချက်များကိုလိုက်လျှော သဘောတူရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါကြောင်းနှင့် အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်အား ပြည်နယ်စည်ပင်ဝန်ကြီးမှတဆင့် ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့သို့ တင်ပြကာ အတည်ပြုချက်ရယူခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှလည်း (၂၂.၃.၂၀၁၆) ရက်နေ့ပါ စာဖြင့် ကန့်ကွက်ရန်မရှိပါကြောင်းနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရန် အကြောင်းပြန်ကြားခဲ့ပါကြောင်း တင်ပြခဲ့ကြသည်။

၇။ စီမံကိန်းပါ လမ်းမျက်နှာပြင် လုပ်ငန်းခွင်တစ်လျှောက်သည် (RL) အမြင့်မှာ၁၅ပေသာဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းစီမံကိန်းအဆင့်(၆)ကို (၂၇.၃.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် လမ်းဖွင့်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါသော် လည်း လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ တရားဝင်လွှဲပြောင်းအပ်နှံခြင်း မရှိသေးကြောင်းနှင့် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက် သည့် အရည်အသွေးဆိုင်ရာ (QC) စစ်ဆေးမှုကိုလည်း လုပ်ငန်းကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် မစစ်ဆေးရ သေးပါကြောင်းနှင့် အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုသည် အရေးကြီးသည့် ကိစ္စတစ်ရပ် ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြခဲ့ကြပါသည်။

(ခ) ခရိုင်မြေစာရင်းဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်ဦးစီးဌာန

ကမ်းနားလမ်းအဆင့်(၆) ပြန်လည်လေ့လာသုံးသပ်ရေးအဖွဲ့သည် စီမံကိန်းရှိ မြေဧရိယာပမာဏ အခြေ အနေများကို တိကျစွာလေ့လာသုံးသပ်နိုင်ရေးအတွက်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန မှ ခရိုင် အဆင့်၊ မြို့နယ်အဆင့်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များကို (၁၇.၅.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင်ဖိတ်ကြား၍ မေးမြန်းဆွေးနွေး တင်ပြစေခဲ့ ပါသည်။

၁။ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှ စီမံကိန်းအဆင့်(၆)အား မြေစိစစ်ရန်အကြောင်းကြားခြင်းကြောင့် မြေစာရင်းဌာန အနေဖြင့် Mwnual/ Digital နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် တိုင်းတာတွက်ချက်ခဲ့ကြပြီး ပကတိအခြေအနေမှာ စုစုပေါင်း မြေပမာဏာမှာ (၁၄.၄၇၃)ဧက သာရှိပါကြောင်း၊ ထိုဧရိယာတွင် လမ်းဧရိယာပါဝင်ပါကြောင်း၊ စိစစ်တွေ့ရှိချက် များကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထံသို့ တင်ပြခဲ့ပါကြောင်း ဆွေးနွေးဖြေကြားခဲ့ကြပါသည်။

၂။ စုစုပေါင်း ၁၄.၄၇၃ဧကတွင် လမ်းမြေမှ (၅.၈၄၇)ဧက၊ ရေဝင်မြေမှာ(ဝ.၆၂၅)ဧက၊ အာရက်မြေ (ဝ.၀၉၄)ဧက၊ Steel Brother မှာ(ဝ.၁၅၂)ဧက၊ အစိုးရမြေ(၇.၂၈)ဧကနှင့် ရေအောက်မြေမှာ (ဝ.၃၅၉)ဧက များဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြခဲ့ကြပါသည်။

၃။ မြေပိုင်ဆိုင်မှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး တိုင်ကြားသူတစ်ဦးရှိနေပါကြောင်းနှင့် ဥပဒေ၊လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါကြောင်း တင်ပြခဲ့ကြပါသည်။

၄။ မြေစာရင်းရုံးမှ တင်ဒါစိစစ်ရေးကော်မတီတွင် ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိသလို လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှာလည်း ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါကြောင်း တင်ပြခဲ့ကြပါသည်။

(ဂ) စုန်ရေကုမ္မဏီ

ကမ်းနားလမ်းအဆင့်(၆)စီမံကိန်းပြန်လည်စိစစ်ရေးအဖွဲ့သည် လုပ်ငန်းကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် စုန်ရေကုမ္မဏီနှင့် မေးမြန်းဆွေးနွေးမှု ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် (၂၄.၅.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ကုမ္မဏီတာဝန်ခံ ဦးမိုးကျော်အား ဖိတ်ကြား၍ တွေ့ဆုံမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ရာ အောက်ပါအတိုင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။

၁။ ကမ်းနားလမ်းအဆင့်(၆)စီမံကိန်းကို မွန်ပြည်နယ်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ လက်ထက် မှပင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိနိုင်ရေးအတွက် အဆိုပြုခဲ့ပြီး ထိုစဉ်က (၈)ဦးအဖွဲ့ဖြင့် မြေပြင်တိုင်းတာ တွက်ချက်များ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အစိုးရအလွှဲအပြောင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက် လုပ်ငန်း အစီအစဉ် ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပါသည်။

၂။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ပြန်လည်တိုင်းတာတွက်ချက်မှုများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဒေသခံပြည်သူလူထုများ၊ အထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက် တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဆောက်ရွက်ခွင့်ပြုရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ပါကြောင်း တင်ပြခဲ့ပါသည်။

၃။ တင်ဒါစိစစ်ရေးအဖွဲ့သို့တင်ဒါ လျှောက်ထားသည့် ကုမ္မဏီ (၅)ခုအနက် စုန်ရေကုမ္မဏီအားရွေးချယ်ခဲ့ကြပြီး အဆိုပြုချက်တွင် ကျပ်သိန်းပေါင်း (၂၅၀၀၀)ကိုပေးသွင်းရန် ကုမ္မဏီမှသာ အဆိုပြုခဲ့ပါကြောင်း၊ တင်ဒါအောင် ပြီးနောက်ပိုင်း(၉.၃.၂၀၁၅)ရက်နေ့ အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ညှိနှိင်းအစည်းအဝေးတွင် ပေးသွင်းရန် ငွေသားအပြင် မြေ(၅)ကိုပါ ပေးသွင်းရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါသော်လည်း အပြန်အလှန်ညှိနှိင်းမှုဖြင့် ငွေကျပ်သိန်း(၂၅၀၀၀)နှင့် မြေ(၁.၅)ဧက ပေးသွင်းရန် အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

၄။ (၂.၁၂.၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်းလက်ခံသူ စုန်ရေကုမ္မဏီတို့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး စာချုပ်ပါရေးသားဖော်ပြချက်များသည် ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်တို့နှင့် တိုင်ပင်ညှိနှိင်း၍ ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း တင်ပြခဲ့ပါသည်။

၅။ လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်ချိန်တွင် အခက်အခဲများစွာ တွေ့ရှိခဲ့ရပါကြောင်းနှင့် ပေ ၃၀၀ခန့် စုပုံထားသည့် မြေသားများ ရေတိုက်စားမှုကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး မူလဆောင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာမှ ကမ်းဘက်သို့ (၁၆)ပေ ရွှေ့ဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါကြောင်း တင်ပြခဲ့ပါသည်။

၆။ ထိုသို့ ကမ်းဘက်သို့ရွှေ့ဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသဖြင့် မူလခန့်မှန်းထားသည့် လုပ်ငန်းခွင် စုစုပေါင်း(၂၁)ဧက အစား (၁၄)ဧကကျော်သာ ရရှိခဲ့ပြီး လမ်းနယ်နိမိတ်ဧရိယာ(၆)ဧက ကိုသာ ကုမ္မဏီအနေဖြင့် ရရှိခဲ့ပါသဖြင့် စာချုပ်ပါအချက်အရ မူလခန့်မှန်းထားသည့် မြေပမာဏထက် ပိုသည်ဖြစ်စေ လျှော့သည်ဖြစ်စေ၊ ပြန်လည် ညှိနှိင်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသဖြင့် ကုမ္မဏီအနေဖြင့် ငွေနှင့်မြေပမာဏကို လျှော့ပေါ့ပေးသွင်းခွင့်ပြုပါရန် အသနားခံလွှာ ပေးပို့ခဲ့ပါကြောင်း တင်ပြခဲ့ပါသည်။

၇။ လုပ်ငန်းစတင်ချိန်တွင် စာချုပ်ပါအတိုင်း ငွေ ၁၀% ကျပ်သိန်း(၂၅၀၀)ကို ပေးသွင်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ကျန်ငွေများကို အရစ်ကျပေးသွင်းနိုင်ရန် စာချုပ်ပါအတိုင်း သက်ဆိုင်ရာမှ မြေဂရမ် မရရှိသေးခြင်းကြောင့် ငွေနောက်ထပ်ပေးသွင်းခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းအခက်အခဲကြောင့် ကမ်းဘက်သို့ (၁၆)ပေ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကြီးကြပ်စိစစ်ရေးအဖွဲ့သို့ တင်ပြနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါကြောင်း တင်ပြခဲ့ပါသည်။

၈။ ကျောက်မီးသွေးဆိပ်တွင် ကြုံတွေ့နေရသော လှေအဖွဲ့အစည်းများ၏ တင်ပြချက်များကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ စည်ပင်အဖွဲ့အစည်းသို့ ပေးသွင်းရန် မြေ(ဝ.၇၅)ဧက အား သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ် ပါကြောင်းနှင့် လုပ်ငန်းပိုင်းပြီးစီးခဲ့သဖြင့် (၂၇.၃.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ထိုအခမ်းအနားတွင် သက်ဆိုင်ရာသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပြီးဟု မှတ်ယူပါကြောင်း တင်ပြခဲ့ပါသည်။

၉။ စီမံကိန်းအပိုင်းတွင် လမ်းရေကျော်မှုဖြစ်ခဲ့သည်မှာ မှန်ကန်ပါကြောင်းနှင့် ရေနောက်ထပ်မဝင်လာရေး နှင့် ရပ်ကွက်မှ ရေစီးရေလာကောင်းမွန်ရေးအတွက် လိုအပ်သလိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လမ်းကိုလည်း (၉)လက်မ မြှင့်တင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြခဲ့ပါသည်။

(ဃ) ကမ်းနားလမ်းအဆင့်(၆)စီမံကိန်း၏ ပကတိအခြေအနေ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ၊

ကမ်းနားလမ်းအဆင့် (၆) စီမံကိန်းအခြေအနေများကို ပြန်လည်လေ့လာစိစစ်ရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် လေ့လာစိစစ်ချိန်ကာလအတွင်း သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့သလို အများပြည်သူလူထုတို့၏ တင်ပြချက်များနှင့် ပကတိအခြေအနေများကို လေ့လာစိစစ်ခြင်းများလည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၁။ လေ့လာချိန်ကာလအတွင်း (၈/၉.၅.၂၀၁၆)ရက်နေ့များတွင် ရေထချိန်ကာလအတွင်း အဆိုပါကမ်းနား လမ်းတစ်လျှောက် မြစ်ရေတက်ခဲ့ပြီးပြီး လမ်းမပေါ်တွင် ရေများလွှမ်းခဲ့ပါသည်။ ရပ်ကွက်အတွင်းမှ ကလေးသူငယ်များ လမ်းမပေါ်တွင် ရေကစားခြင်းများရှိခဲ့ပြီး မော်တော်ယာဉ်များ ရှောင်တိမ်းမောင်းနှင်ခဲ့ကြ ရပါသည်။ နောက်တစ်ကြိမ် ရေထချိန်ဖြစ်သည့် (၂၃/၂၄.၅.၂၀၁၆) ရက်များတွင်လည်း မြစ်ရေထပ်မံကျော်လွန် ခဲ့ပြီး လမ်းမပေါ်ရေလွှမ်းခဲ့ပြန်ပါသည်။ လေ့လာသူများ၏ တင်ပြချက်အရ လမ်းပိုင်းသည် အခြားကမ်းနားလမ်း ပိုင်းများထက် နိမ့်ကျနေမှုကြောင့် မြစ်ရေကျော်ခြင်းဖြစ်ပြီး မြစ်ရေများသည် လမ်း၏ရေထွက်ပေါက်မှ ပြန်လည်ဝင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

၂။ စုန်ရေကုမ္မဏီမှ မြစ်ရေကျော်ခြင်းကို အမြန်ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရေးအတွက် ကမ်နားနံရံတွင် အုတ်ရိုးများ မြင့်တင်ခြင်းအားဖြင့် လက်ပွတ်တိုက် (အလွယ်နည်း)အားဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် ရေထရက်များတွင် ရေထပ်မံတိုးဝင် ကျော်တက်ခဲ့ပြန်ပါသည်။ ရေကျော်ခြင်းကြောင့် ယာဉ်အသွားအလာ အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး လမ်းမ၏ ကတ္တရာသားများ ပျက်စီးစေခဲ့ပါသည်။ လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ကိုလည်း နိမ့်သည့်နေရာများတွင် ထပ်ပိုးလွှာခင်းခြင်းအားဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသော် လည်း ရေထချိန်တွင် ရေမဝင်ရောက်ရေးကို တားဆီးနိုင်စွမ်းမရှိပါကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

၃။ ကမ်းနားလမ်းအဆင့်(၆) စီမံကိန်းလမ်းတစ်လျှောက်သည် လမ်းမျက်နှာပြင်အားဖြင့် ညောင်လေးပင် ချောင်းမှတဆင့် ကျောက်မီးသွေးဆိပ်ဘက်သို့ လျှောကျနိမ့်ဆင်းသွားသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရပြီး မြစ်ရေကျော်ဝင်သည့်အပိုင်းသည် လမ်းတစ်လျှောက်တွင် အနိမ့်ဆုံးဖြစ်နေသည်မှာ ထင်ရှားပေါ်လွင်ပါသည်။

၄။ ကျောက်မီးသွေးဆိပ်ရှိ မော်လမြိုင်-ချောင်းဆုံ မြစ်ကူးလှေအဖွဲ့မှ စီမံကိန်းပြီးစီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင် ကမ်းကပ်ရာတွင်အခက်အခဲများရှိနေကြောင်းနှင့် ကုမ္မဏီနှင့်ညှိနှိင်းဆောင်ရွက်ပေးပါရန် တင်ပြထားပါသည်။ ထိုအပြင် မြေဌားဂရမ်ထုတ်ပေးမည့်ကိစ္စတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်မြေနေရာတချို့တွင် ကန့်ကွက်မှုများရှိနေကြသိရှိရပြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံသို့ လိပ်မူတိုင်ကြားထားသော ဒေါ်ခင်အုန်းမြင့်၏ ဦးပိုင်အမှတ် (၁၂/ဆ)နှင့် (၁၅) မြေကိစ္စ၏ တိုင်ကြားချက်ရှိနေပါသည်။

လေ့လာသုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကမ်းနားလမ်းအဆင့်(၆) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသည် မော်လမြိုင်မြို့တော်၏ မြို့တော်အင်္ဂါရပ်ကို ပိုမိုလှပစေရေး နှင့် ခရီးသွားပြည်သူလူထုများ စိတ်ချမ်းသာမှုရရှိစေနိုင်သည့် ကောင်းမွန်သော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းကို အသိမှတ်ပြုဂုဏ်ယူပါသည်။

၂။ ရည်ရွယ်ပါအတိုင်း အချိန်မှီအကောင်ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနှင့် အမြန်ပြီးစီးနိုင်ရေးအတွက် အရင်စလိုဆောင်ရွက်ခဲ့ရာတွင် လုပ်ငန်းကြီးကြပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ကုမ္မဏီများအကြား အားနည်းချက်များရှိခဲ့ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

၃။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့ ယင်းစီမံကိန်းအား အတည်ပြုချက်ရရှိနိုင်ရန် တင်ပြခဲ့ပါသော်လည်း လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့်အတိုင်း ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာသည့် အခြေအနေများနှင့် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ကုမ္မဏီအဖွဲ့အစည်းအား ဖြေလျှော့သဘောတူခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းများကို လွှတ်တော်အစည်းအဝေးသို့ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြန်လည် အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း သုံးသပ်မှတ်ချက်ပြုပါသည်။

၄။ စီမံကိန်းအတွက် တင်ဒါစိစစ်ရေးကော်မတီမှ တရားဝင်တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ပြီး အပြိုင်အဆိုင်တင်ဒါလျှောက်ထား ခဲ့သည့် ကုမ္မဏီများမှ တင်ပြအဆိုပြုသော လုပ်ငန်းစီမံချက်အပေါ်မှာသာ ရွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာမည့် အခြေအနေများအပေါ်တွင် ရွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့သည့် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်မည့် ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္မဏီအဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် လုပ်ငန်းအကောင်ထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ရာတွင် တိကျသော တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုများနှင့် အာမခံချက်အပြည့်အဝရယူနိုင်မှုတို့တွင် အားနည်းချက် များ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

၅။ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် စုန်ရေကုမ္မဏီမှ လုပ်ငန်းပြောင်းရွှေ့ဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့ အချိန်မှီတင်ပြခဲ့ခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်ရယူခဲ့ခြင်းမရှိပါလျှက် ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒအလျှောက် ဆောက်ရွက်ခဲ့သည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့အပြင် လုပ်ငန်းအမြန်ပြီးစီးရေးကိုသာ ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး လမ်းမျက်နှာပြင်သည် ရှိသင့်သည့်အတိုင်းအတာအမြင့်ပေထက်လျှော့နည်းခြင်းကြောင့် ရေထရက်များတွင် မြစ်ရေကျော်နင်းဝင်ရောက်ခြင်း ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းဖြစ်ခဲ့ပါကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်ပါသည်။ ထိုအပြင် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ အားနည်းချက်များကို အပေါ်ယံအားဖြင့်သာ ယာယီပြုပြင်ခဲ့သဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် အဆင့်သို့မရောက်နိုင်ကြောင်း မှတ်ယူပါသည်။

၆။ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်းလက်ခံသူ စုန်ရေကုမ္မဏီအကြား သဘောတူချုပ်ဆိုထားသည့် စာချုပ်ပါ ရန်ပုံငွေပေးသွင်းခြင်းကိစ္စတွင် မပြီးမပြတ်နိုင်ပဲ ကုမ္မဏီမှပေးသွင်း ရမည့် ပထမအရစ် ၁၀% သိန်း(၂၅၀၀)ကို သာလက်ခံရရှိခဲ့ပြီး နောက်အရစ်များကို သတ်မှတ်အချိန် အပိုင်းအခြား အလိုက် မပေးသွင်းနိုင်ခဲ့သည်မှာ အားနည်းချက်တစ်ရပ်အဖြစ် မှတ်ယူသုံးသပ်ပါသည်။ ထိုအပြင် အဆင့်(၆) ကမ်းနားလမ်းကို ဖွင့်ပွဲကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသော်လည်း လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဖြင့် (ပြန်လည်စိစစ်သည့် ကာလအထိ) လုပ်ငန်းစီမံကိန်းအား အရည်အသွေးးစစ်ဆေးခြင်းနှင့် တရားဝင်လွှဲပြောင်း အပ်နှံခြင်းမရှိကြောင်း တင်ပြခဲ့ခြင်းမှာ ကုမ္မဏီဘက်မှ တင်ပြချက်များနှင့် များစွာကွဲလွဲနေကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။

၇။ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည့် စုန်ရေကုမ္မဏီမှ စာချုပ်ပါအချက်များကိုအကြောင်းပြု၍ ပြောင်းလဲဆောက်လုပ် ခဲ့သည့်အခြေအနေကြောင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းပိုင်းမှ ထွက်ရှိလာသည့်မြေပမာဏအရ ပေးသွင်းရမည့် ငွေကျပ်သိန်း(၂၅၀၀၀)အစား ကျပ်သိန်းပေါင်း(၁၅၀၀၀)ကိုလည်းကောင်း၊ မြေဧက(၁.၅)ဧကအစား (ဝ.၇၅) ဧကကိုလည်းကောင်း အသနားခံတင်ပြခဲ့ရာ ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ သဘောတူခဲ့ပြီး ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှလည်း ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်မှာ စာချုပ်ပါအချက်များကို လိုသလို အနက်အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူ၍ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြကြောင်း ထင်မြင်သုံးသပ်ပါသည်။ စာချုပ်ပါ –

“စာချုပ်အား ပြန်လည်စေ့စပ်ညှိနှိင်းခြင်း”

” ၁၁။ အပိုဒ်(ဈ)တွင် ” မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် မွန်ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတို့၏ ခွင့်ပြုချက် တစ်စုံတရာမရရှိဘဲ စာချုပ်အချက်အလက်တစ်စုံတစ်ရာကို ပြောင်းလဲခြင်းမပြုရ” ဟုဖော်ပြထားသော်လည်း ဤစာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့် အချိန်တွင် တည်ရှိသည့် အခြေအနေနှင့်မတူညီသော ထူးခြားသည့်အခြေအနေမျိုး ပေါ်ပေါက်လာပါက စာချုပ်ဝင်နှစ်ဦး နှစ်ဖက်ပြန်လည်ညှိနှိင်းဆွေးနွေးပြီး စာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်များကို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဖြည့်စွက်ခြင်းကို စာချုပ်ဝင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုအရ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ယင်းပြင်ဆင် ပြောင်းလဲဖြည့်စွက်ချက်များသည် မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ရရှိမှသာ အတည်ဖြစ်ပြီး ယင်းပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဖြည့်စွက်ချက်များသည် ဤစာချုပ်၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်အဖြစ် မှတ်ယူရမည်။”

ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ သို့သော် စာချုပ်ပါ

” လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ၏ တာဝန်နှင့် အခွင့်အရေးများ”

” ၈။ (င)။ အမှန်တကယ်ပေါ်ထွန်လာမည့် နိုင်ငံတော်က စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသောမြေသည် အဆိုပြုထားသည့် မြေ(၂၁)ဧကထက်များစွာ ပိုနေလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ လိုနေလျှင်သော်လည်းကောင်း တစ်ဖက်ဖက် နစ်နာမှုမရှိစေရေးအတွက် ပြန်လည်ညှိနှိင်းဆောင်ရွက်ပေးရမည်။”

ဟု စာချုပ်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကုမ္မဏီ၏ တောင်းဆိုအသနားခံမှုကို သက်ဆိုင်ရာမှ လိုက်လျှောခဲ့ကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်ပါသည်။

၁၂။ သို့သော် စာချုပ်ပါ အပိုဒ် ၈(င) သည် မြေနှင့်ပတ်သက်သည့် ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်မှုကိုသာ ညွှန်းဆိုခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး ငွေပမာဏနှင့်ပတ်သက်သည့် ရေးသားဖော်ပြချက်များ လုံးဝမပါရှိပါကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကုမ္မဏီ၏ တောင်းဆိုတင်ပြမှုသည် စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းအရ ၈(င)အရသာ မြေနှင့်ပတ်သက်သည့် ညှိနှိင်းမှုကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသော်လည်း ပေးသွင်းရမည့်ငွေပမာဏနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး တဖက်နှင့်တဖက် ညှိနှိင်းခွင့် ပြုနိုင်သည့် ရေးသားဖော်ပြချက်များ သဘောစာချုပ်တွင် လုံးဝမပါရှိကြောင်း လေ့လာ သုံးသပ်ပါသည်။ စာချုပ်အပိုဒ်(၇)ပါ ရန်ပုံငွေပေးသွင်းရမည့် စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း စာချုပ်အပိုဒ် ၈- ဃတွင် ဖော်ပြထားချက် အတိုင်း မဖြစ်မနေ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ရှိပေသည်။

၁၃။ အထူးအားဖြင့် သဘောတူစာချုပ်ပါ သတ်မှတ်ချက်များသည် အပေါ်ယံအမြင်အားဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်ဆောင်ရွက်သူ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကြား လုံးဝတင်းကြပ်စွာချုပ်ဆိုထားခြင်းမဟုတ်ပဲ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူမည်ဆိုပါက အလိုက်အထိုက် ပြန်ဆင်ပြောင်းလဲ ဖြည့်စွက်နိုင်ကြောင်းကို ထူးခြားစွာ လေ့လာ တွေ့ရှိရပြီး ဤကဲ့သို့ သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုဆောင်ရွက်မှုသည် တနည်းအားဖြင့် လုပ်ငန်းတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်သည့် စုန်ရေကုမ္မဏီအား များစွာအခွင့်အလမ်း ပေးထားပါကြောင်း လေ့လာစိစစ်သိရှိရပါသည်။ တင်ဒါကို ယှဉ်ပြိုင်လျှောက်ထားခဲ့ကြသည့် အခြားပြိုင်ဘက်ကုမ္မဏီများအနေဖြင့် များစွာသံသယဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဤကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ချက်များအရ မကျေနပ်မှုများကို များစွာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်ပါသည်။

၃။ အကြံပြုချက်၊ တိုက်တွန်းချက်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကမ်းနားလမ်းစီမံကိန်းအဆင့်(၆) ပြန်လည်လေ့လာစိစစ်ရေးအဖွဲ့သည် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ လွှတ်တော်အားတင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူဆောင်ရွက်ထားရှိမှု၊ လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်ခံ စုန်ရေကုမ္မဏီနှင့် ချုပ်ဆိုထားသောစာချုပ်ပါ အချက်များအရ အောက်ပါအတိုင်း အကြုံပြုချက်၊ တိုက်တွန်းချက် နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှတဆင့် လွှတ်တော်သို့ အတည်ပြုနိုင်ရေးအတွက် တင်ပြအပ် ပါသည်။

၁။ ကမ်းနားလမ်းအဆင့်(၆)စီမံကိန်းအား ပြည်နယ်အစိုးရမှ လွှတ်တော်သို့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အပိုဒ်(၂၅၁) အရ တင်ပြအတည်ချက်ရယူခဲ့ပါသော်လည်း အပိုဒ် ၂၅၄ (က) အရ အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်များကို လွှတ်တော်သို့ အစီရင်ခံလွှာ ပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရသဖြင့် နောက်နောင် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အနေဖြင့် လွှတ်တော်မှအတည်ပြုဆုံးဖြတ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အညီ အကောင်ထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ရာတွင် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ကိစ္စရပ်များကို လွှတ်တော်သို့ အချိန်မှီတင်ပြအစီရင်ခံ သင့်ပါကြောင်း အကြံပြုတိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။

၂။ လုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကို တာဝန်ဆောင်ရွက်သည့် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအဖွဲ့အစည်းမှ ကမ်းနားလမ်းအဆင့်(၆)စီမံကိန်းလုပ်ငန်းပိုင်းအား သတ်မှတ်ထားသည့်ပေအရှည်၊ လုပ်ငန်း အရည်အသွေးနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များကို စစ်ဆေးခြင်းကို တိကျစွာဆောင်ရွက်ရန်နှင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ချုပ်ဆိုထားသည့် သဘောတူညီချက်ပါ အတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရန် တိုက်တွန်း အပ်ပါသည်။

၃။ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့သော စုန်ရေကုမ္မဏီမှ ကမ်းနားလမ်းအဆင့်(၆)စီမံကိန်းရှိ လမ်းပိုင်းအား မြစ်ရေကျော်နင်းဝင်ရောက်မှု မရှိစေရေးအတွက် လမ်းမျက်နှာအမြင့်အား ရေစစ်မျဉ်းအမြင့်(RL) နှင့် လိုက်လျှောညီ်ထွေစွာ လမ်းမျက်နှာပြင်အား ထပ်မံမြင့်တင်ဆောင်ရွက်ပေးရပါမည်။ စုန်ရေကုမ္မဏီမှ တောင်းဆိုချက်အရ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းမှ သဘောတူခွင့်ပြုခဲ့သည့် ပေးသွင်းရန်ငွေကျပ်သိန်း (၂၅၀၀၀)အစား (၁၅၀၀၀)ပေးသွင်းရန် ဆုံးဖြတ်ချက်သည် စာချုပ်ပါအချက်များတွင် ငွေနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ညှိနှိင်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုထားခြင်း လုံးဝမရှိပါသဖြင့် မူလပေးသွင်းရန်ငွေ ကျပ်သိန်းပေါင်း (၂၅၀၀၀) အတိုင်းသာ အပြည့်အဝပေးသွင်းရမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပါသည်။ စုန်ရေကုမ္မဏီမှ လုပ်ငန်းမှပိုလျှံသော မြေပမာဏကို ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့အား ပေးသွင်းရမည့် (၁.၅)ဧကအစား (ဝ.၇၅)ဧက သာပေးသွင်းခွင့်ပြုပါရန် တောင်းဆိုတင်ပြချက်သည် သဘောတူစာချုပ်ပါ အပိုဒ် ၈(င)နှင့် အပိုဒ်(၁၁) ပါ သတ်မှတ်ချက်များအရ လိုက်လျှောနိုင်ပါကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

၄။ ယခုဖြစ်စဉ်ကိုအခြေခံ၍ နောက်နောင် မည်သည့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းမဆို ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် ကုမ္မဏီအဖွဲ့အစည်းများအကြား လုပ်ငန်းအကောင်ထည်ဖော်ဆောင်ရန် သဘောတူညီချက် လက်မှတ်ရေးထိုးရန်လိုအပ်သည့် မည်သည့်ကိစ္စရပ်မျိုးမဆို လွှတ်တော်သို့ အသိပေးတင်ပြဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ အများပြည်သူလူထုတို့အား ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ချပြဆောင်ရွက်ရန် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါကြောင်း သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

နိဂုံးချုပ်
အဖွဲ့အနေဖြင့် လွှတ်တော်မှပေးအပ်သည့်တာဝန်ကို ကျေပြွန်စွာဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ပြန်လည်လေ့လာ သုံးသပ်ခဲ့ရာတွင်လည်းကောင်း၊ အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ရာတွင်လည်းကောင်း အဖွဲ့ဝင်များ၏ အများဆန္ဒ နှင့်အညီ ဘက်လိုက်မှုကင်းရှင်းစွာဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် အစီရင်ခံလွှာအား လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုခြင်း၊ မှတ်တမ်းပြုခြင်းများကို ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှတဆင့် တင်ပြအပ်ပါသည်။

ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦး
(အဖွဲကိုယ်စား)
ကမ်းနားလမ်းအဆင့်(၆) စီမံကိန်း ပြန်လည်လေ့လာစိစစ်ရေးအဖွဲ့

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.