၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကုမၸဏီ(၆)ခု မွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မည္

0
7468

က်ိဳက္မေရာ စက္တင္ဘာ ၁၉

က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား မိတ္ဆက္ ျခင္းအခမ္းအနားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တင္ဒါေအာင္ကုမၸဏီ(၆)ခုက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ပြဲမွ သိရသည္။

စီမံကိန္းမိတ္ဆက္ပြဲကုိ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေဒၚခင္မ်ိဳး ျမင့္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

တင္ဒါေအာင္ကုမၸဏီမ်ားမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ေနရာမ်ားမွာ ေရပူေကာ့စပ္-ဖာသိမ္အ႐ွည္ေပ(၃၀) ကြန္ကရစ္တံတား၊ ကလိုင္းကႏိူင္-စၾကၤာလမ္းအ႐ွည္ေပ(၂၉)႐ွိ ကြန္ကရစ္တံတား၊ ႀကီးအုပ္-ဖားေပ်ာက္ (ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း)၂/၀.၂မိုင္၊ ႀကီးအုပ္-ဖားေပ်ာက္(ေျမသားလမ္း)၀/၀.၂၈မိုင္၊ ႀကီးအုပ္-ဖားေပ်ာက္ <a href="https://thanlwintimes.com/wp-content/uploads/2016/10/kyaik-ma-yaw-.gif"><img src="https://thanlwintimes.com/wp-content/uploads/2016/10/kyaik-ma-yaw-.gif" alt="kyaik-ma-yaw" width="406" height="259" class="alignleft size-full wp-image-1200" /></a>တံတား (ကြန္ကရစ္)အ႐ွည္(၃၀)ေပ၊ လမုခို-ေအာင္ဗလကုန္း-မ႐င္းကုန္း(ကြန္ကရစ္လမ္း)၁/၀မိုင္၊ ေရတြင္းကုန္း-ခေနာင္လမ္း(ကြန္ကရစ္လမ္း)၀/၂.၂၈၃မိုင္၊ ကလိုင္းကႏိုင္-ဗညားဒလလမ္း(ကတၱရာလမ္း)၀/၄မိုင္၊ ေပါေလာ ကြၽန္း၊မရင္းကုန္း၊ဝါးပ်ံကုန္း၊ဖာသိမ္၊ေကာ့လင္း၊သာယာကုန္း၊ရြာ(၆)ရြာတြင္ စက္ေရတြင္းတူးျခင္း၊ သံကေလာင္၊ ေကာ့ကေလာ့၊ပန္းကံုး၊ကႏိုင္လို၊ၾကာအင္းကုန္း၊ရြာ(၅)ရြာတြင္စက္ေရတြင္းတူးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သြား ရန္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

သတင္း – ကုိထူး

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.