မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္

0
7864

( ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႕မွ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ရက္ေန႕အထိ)

မြန္ျပည္နယ္တြင္ မိုးရြာသြန္းျမဲထက္ ပိုမိုရြာသြန္းႏုိင္ျပီး (၆) ရက္မွ (၈) ရက္ခန္႕ မိုးဆက္လက္ ထစ္ခ်ဳန္းရြာႏိုင္ပါသည္။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႕တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းတစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚ ႏိုင္ျပီး ပိုမိုအားေကာင္းေသာ မုန္တိုင္းငယ္အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိႏို္င္ပါသည္။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တိမ္အသင္႔အတင္႔မွ တိမ္ထူထပ္ေနျပီး က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႕တြင္ တိမ္ထူထပ္ႏိုင္ပါသည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ကရင္ျပည္နယ္တို႕တြင္ ရြာသြန္း ျမဲထက္ပိုကာ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္တို႕တြင္ ရြာသြန္းျမဲခန္႕မိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာႏိုင္ပါသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင္႔ ကယားျပည္နယ္တို႕တြင္ (၃) ရက္မွ (၅) ရက္ခန္႕ မိုးဆက္လက္ထစ္ခ်ဳန္းရြာႏိုင္ျပီး က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ျပည္နယ္တို႕တြင္ (၆) ရက္မွ (၈) ရက္ခန္႕ မိုးဆက္လက္ထစ္ခ်ဳန္းရြာႏိုင္ပါသည္။
logo-ios-280x96
ရင္းျမစ္-ေနျပည္ေတာ္ မိုးေလ၀သႏွင္႔ ဇလေဗဒ ညႊန္ႀကားမႈ ဦးစီးဌာန

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.