ေမာ္လၿမိဳင္ဂီတဧည့္ခန္း (၂)

0
8023

RHYTHM(စည္းဝါး)

RHYTHM(စည္းဝါး)ကို ၃မ်ိဳး ထပ္မံခြဲ ျခားထားျပန္သည္။

RHYTHM(စည္းဝါး) ၁။TIMMING – နာရီ(စည္းခ်က္)

    ၂။ BARR    - နာရီ(စည္း) ကန္႕သတ္ခ်က္

    ၃။ BEAT    - ရုိက္ခ်က္ဟန္<!--more-->

၁။ TIMMING – အေႏွး၊ အျမန္၊ အကြာ၊ အေဝး၊ ညီမွ်မႈ ရွိရမည္။

၂။ BARR – /—————/————–/————-/

ေဒါင္လိုက္အေခ်ာင္းမ်ားကို BARR(ဘား) ဟု ေခၚသည္။

၃။ BEAT – 1 2 3 4 မွ်ားတံ ေအာက္ဖက္တို႕ျပလွ်င္ အေပၚမွ ေအာက္သို႕ တီးခတ္(ရိုက္ခတ္) ရန္

C CHORD ကို အႀကိမ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ က်င့္၍ ရခဲ့လွ်င္ ပံုစံ(၆)

Am (သို႕) Aminor (ေအမိုင္နာ) CHORD ကို ေလ့က်င့္ၾကည့္ရေအာင္

Am CHORD ကိုလည္း C CHORD ကဲ့သို႕ က်င့္ပါ

CHORD ၂မ်ိဳးကို မိနစ္ ၃၀ ခန္႔ က်င့္ၿပီးပါက C CHORD ကို ဖိႏွိပ္ကိုင္ၿပီး ပါးစပ္မွ 1.2.3.4 (၄)ခါ ရႊက္၍ ၿပီးလွ်င္ Am CHORD သို႔ လက္ကို ေျပာင္းပါ။ CHORD ကို ေျပာင္းကိုင္သည့္အခါတြင္ လက္ ၃ ေခ်ာင္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ဖိမိႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားပါ။ တစ္ေခ်ာင္းဖိၿပီးမွ ေနာက္ ၂ေခ်ာင္း လိုက္ကိုင္တာမ်ိဳး မျဖစ္ပါေစႏွင့္။ C ႏွင့္ Am ကို အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ 1,2,3,4 (၄)ၾကိမ္ ရႊတ္ၿပီးတုိင္း ဗနာက္CHORD ေကာ့ဒ္ တစ္မ်ိဳးကို ေျပာင္းပါ။

ႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေျပာင္းေရႊ႕၍ CHORD ကိုင္ေသာလက္၊ မွန္ကန္စြာ ကိုင္ႏိုင္ၿပီး ဆိုရင္ PLECTRUM(လက္ထရမ္) လက္ခတ္ကိုင္တြယ္ပံုကို ၾကည့္၍ စတင္တီးခတ္ၾကည့္ရေအာင္။  ပံုစံ (၇)

/ 1 2 3 4 / ေဒါင္လိုက္မ်ဥ္း (သို႕) BARR(ဘား) ၂ေခ်ာင္းရဲ႕ အလယ္မွာ အစက္ ၄စက္ (သို႕) 1 2 3 4 ေခၚဆိုမည္ဆိုလွ်င္ စည္း၄ ခ်က္စာရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းစည္း (၄) ခ်က္စာ တစ္ကန္႔ကို One BARR တစ္ဘားဟု သတ္မွတ္ပါ။

လက္ခတ္ကို ကိုင္တြယ္ၿပီး ဂစ္တာႀကိဳး ၆ ေခ်ာင္းစလံုးကို အေပၚဖက္မွ ေအာက္သို႕ ခပ္ဆတ္ဆတ္ တီးၾကည့္ပါ။ ႀကိဳးကို တစ္ေခ်ာင္းျခင္း မဆြဲပါႏွင့္ C CHORD ကို ကိုင္၍ တစ္ခ်က္ျခင္း မွန္မွန္ ဆက္တိုက္ တီးေနပါ။ တီးဝတြင္ အဆင္ေျပမႈ မရွိသလို ျဖစ္ေနပ္မယ္။ စိတ္မပ်က္ပါနဲ႔ ေလ့က်င့္မႈမ်ားလွ်င္ တေျဖးေျဖး အသံထြက္ေကာင္းလာတာ ၾကားရပါလိမ့္မယ္။

%e1%80%b1%e1%80%99%e1%80%ac%e1%80%b9%e1%80%9c%e1%81%bf%e1%80%99%e1%80%ad%e1%80%b3%e1%80%84%e1%80%b9-%e1%80%82%e1%80%ae%e1%80%90%e1%80%a7%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%b7%e1%80%81%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%b8
ဂီတမွဴးဘဏ္စိုး(ေမာ္လၿမိဳင္)

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.