ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

0
11329
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ထောင်စုနှစ်ရည်မှန်းချက် (၂၀၁၅)ခုနှစ်တွင် ပြည့်ပြီးနောက် ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းညွှန်ချက်(၁၆)ချက် ထွက်ပေါ်လာသည်။<!--more-->


လွတ်လပ်မျှတပြီး ကောင်းမွန်စွာတွေးခေါ်မျှော်မြင်နိုင်ကာ ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး တရားရေးဆိုင်ရာ တန်း တူညီမျှမှု၊ မြို့ပြများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစသည်များပါဝင်သော ကုလသမဂ္ဂ၏ ရေရှည်တည်တံ့သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေး ဆိုင်ရာအချက်(၁၆)ချက်အပေါ်တွင် တစ်ကမ္ဘာလုံးက သာတူညီမျှစွာ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ် သည်။
တစ်ဖက်တွင် ပြည်နယ်၏ ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်ကား ဘယ်လိုနည်း။ ဘယ်ပုံနည်း။ အစိုးရသစ်တက်ခါစဖြစ်သည့်အတွက် ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်ကို မစဉ်းစားရသေးစေကာမူ ကိုယ်တာဝန်ယူမည့်ငါးနှစ်သာမက နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ တည်တံ့နိုင်မည့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအမံများ ချမှတ်ရန် ပြင်ဆင်သင့်ပြီဖြစ်သည်။
အဓိကအားဖြင့် တပြေးညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ နောက်ဆက်တွဲတွင် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု၊ ဒေသခံများ ၏ အခွင့်အရေး၊ ပြည်နယ်စီးပွားရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လူငယ်များ၏ ဗလငါးတန်ဖွံ့ဖြိုးမှုများကို ထိထိ ရောက်ရောက်သယ်ဆောင်သွားနိုင်ရန် ပြည်နယ်အဆင့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မဟာဗျူဟာ စီမံချက်များ ချမှတ်တိုင်းတာထားသင့်ပြီဖြစ်သည်။
ဤသို့မှလည်း မှတ်ကျောက်တင်ခံနိုင်ပြီး တာဝန်ယူနိုင်စွမ်းရှိသော အစိုးရဖြစ်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောငါးနှစ်သက်တမ်းတာဝန်ယူသည့် အစိုးရ၏ အခြေအနေဖန်တီးမှုများကို ပြန်လည်လေ့လာရသော ရေရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မဟုတ် တစ်ကိုယ်ရေ တစ်ဝိုင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖြစ်ခဲ့သည်မှာ လက်ရှိအခြေ အနေများကို ကြည့်လျှင် သိသာပါသည်။
ကဏ္ဍအလိုက် တာဝန်ယူမှုရှိနသော ပြည်နယ်အစိုးရအနေဖြင့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ်များရေးဆွဲပြဌာန်းရမည့်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်သည်ဟု တိုက်တွန်းချင်သည်။
မဟာဗျူဟာရေးဆွဲရေးကိစ္စသည် ပြည်နယ်တစ်ခုထဲအတွက်သာလျှင်ဖြစ်ပြီး ပြည်နယ်တွင်း ရင်းနှီးမြုပ် နှံမှုများအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ကဏ္ဍစုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သော်လည်းကောင်း အခရာကျသည်ဖြစ် နေရာ အစိုးရသစ်၏ လုပ်နိုင်စွမ်းအရှိဆုံးကာလဖြစ်သည့် အစိုးရသက်တမ်းကနဦးကာလတွင် စတင်လိုက်ခြင်း အားဖြင့် နိုင်ငံသားတို့၏ လက်သန်းတန်ဖိုးကျေပွန်အောင် ထမ်းရွက်သလိုဖြစ်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဖြစ်စဉ်ကားလွယ်ကူပါသည်။ ရေရှည်တည်တံ့သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ မူဝါဒဖော်ထုတ်ရေးအဖွဲ့ တစ်ခုဖွဲ့စည်းပါ။ အဖွဲ့ဝင်များကို မခန့်အပ်ပဲ လာရောက်လျှောက်ထားပါစေ။ အစိုးရ၏တာဝန်မှာ ထိုအဖွဲ့ကောင်းစွာလည်ပတ်နိုင်ရန် စီမံနိုင်ခွင့်နှင့် ရန်ပုံငွေအချို့သာလျှင်ဖြစ်သည်။
ဒီမိုကရေစီကာလပင်ဖြစ်သည်။ အခြားသောပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများတွင် မရှိသေးသည့် လုပ်ငန်းများ စတင်ခြင်းဖြင့် မိမိတို့ အစိုးရ၏ မှတ်ကျောက်တင်ခံခြင်းအစီအစဉ်ကို စတင်နိုင်ပါရန် လေးနက်စွာ တိုက်တွန်း ချင်ပါသည်။

logo-ios-280x96

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.