ႏုိင္ငံသားေတြ စိတ္၀င္စားသင့္တဲ့ ဘ႑ာေငြနဲ႔ စီမံကိန္းမ်ား

0
1682

ဒီအခ်ိန္မွာ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစုိးရအၾကား ၂၀၁၈ – ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ စီမံကိန္းေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြေဆြးေႏြးေနၾကတဲ့ ကာလျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အသံအထြက္ဆံုးကေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္းလုိ႔ ေျပာရမွာပါ။ ကုိယ္ေတြကေတာ့ မြန္ျပည္နယ္ကုိ တစုိက္မတ္မတ္ေလ့လာေနျဖစ္လုိ႔ ရန္ကုန္တုိင္းနဲ႔ မြန္ျပည္နယ္က နီးစပ္ေနတယ္လုိ႔ ေျပာရမွာျဖစ္တယ္။

ဒါေပမယ့္စိတ္၀င္စားမိတာက အျခားေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးေတြကေရာ ဘာလုိ႔ အသံမထြက္ေနသလဲဆုိတာကုိေပါ့။ ဆင္ျခင္မိတဲ့ အေၾကာင္းသံုးခုကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။

(၁) ဘာမွ ေဆြးေႏြးစရာ မလုိေလာက္ေအာင္ စင္းလံုးေခ်ာေနတာလား
(၂) သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ ေဖာ္ျပမႈက အားနည္းေနလုိ႔လားေပါ့။
(၃) ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈကေရာဘယ္လုိလဲ

(၁) ဘာမွ ေဆြးေႏြစရာမလုိေလာက္ေအာင္ စင္းလံုးေခ်ာေနစရာေတာ့မရွိပါဘူး။ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ ႏွစ္အလုိက္မတူညီတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ ကြဲျပားမႈကေတာ့ရွိမွာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံလုိမ်ိဳး အင္မတန္လုိအပ္ခ်က္ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေငြေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြျပင္ဆင္တဲ့ေနရာမွာ လိုအပ္ခ်က္ကုိ ရွိေနမွာပါ။ အေရးႀကီးတာက ဘယ္လုိမူ၀ါဒကုိ အေျခခံၿပီး ဘ႑ာေငြေတြစီစဥ္တယ္။ ဘက္ဂ်က္ေတြျပင္ဆင္သလဲဆုိတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

(၂) သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ ေဖာ္ျပမႈအားနည္းေနတာကေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဗဟုိနဲ႔ ေ၀းေလ ဖိအားနည္းေလသေဘာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးဧရိယာကေတာ့ မီဒီယာမ်ားတဲ့အတြက္ ဘ႑ာေရးကိစၥ၊ လုပ္ငန္းကိစၥတင္ျပတဲ့အခါမွာ ပုိမုိတင္ျပႏုိင္သလုိ သံုးသပ္ခ်က္ေတြလည္း ဖတ္ရႏိုင္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးေတြရဲ႕ မီဒီယာအားနည္းမႈေတြေၾကာင့္ သတင္းေဖာ္ျပမႈေတြနည္းႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္ေတြနဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးအခ်ိဳ႕က ဘ႑ာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းသတင္းေတြ၊ သံုးသပ္ခ်က္ေတြဆုိရင္ သတင္းစာမ်က္ႏွာေတြအေပၚ ေရာက္ရွိမႈနည္းပါတယ္။

(၃) ႏုိင္ငံသားေတြ ဘယ္ေလာက္စိတ္၀င္စားသလဲဆုိတာကုိက အင္မတန္စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ ကိစၥပါ။ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္ေတြမရွိေတာ့ အတိအက်မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ အစုိးရက ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြက္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းလုပ္ဖုိ႔ ရန္ပံုေငြေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြျပင္ဆင္တဲ့ကိစၥဟာ အဲ့ဒီႏိုင္ငံမွာ ေနထုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအရာေတြဟာ ႏုိင္ငံသားေတြ မျဖစ္မေနေဆြးေႏြးေနသင့္တဲ့ အရာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၀မ္းသာစရာ ကိစၥကေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ကား၀ယ္စီးမယ့္ကိစၥကေတာ့ ျပည္သူေတြအၾကားထဲမွာ ေဟာ့ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ကား၀ယ္စီးျခင္းရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ လမ္းေတြ ဘယ္လုိေဖာက္မယ္ဆုိတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြ၊ တံတားေတြဘယ္လုိေဆာက္မယ္ဆုိတဲ့ ကိစၥေတြ၊ အားကစားက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔လုိတဲ့အရာေတြ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔ အေၾကာင္းျခင္းရာေတြ အျပင္ ဘ႑ာေငြနဲ႔ လုပ္ငန္းရဲ႕ ေက်ာရုိးျဖစ္တဲ့ မူ၀ါဒအေျခခံမႈေတြကုိ ႏုိင္ငံသားေတြ၊ ေလ့လာသံုးသပ္ သူေတြဘက္က က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာဆုိေဆြးေႏြသင့္တယ္လုိ႔ျမင္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံသားေတြဟာ ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္မယ့္ အစုိးရေတြအတြက္ မူ၀ါဒနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ ကတိက၀တ္ေတြ အေပၚအေျခခံၿပီး မဲေပးေရြးခ်ယ္ကာ ႏုိင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေစတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ငါးႏွစ္တာကာလ တာ၀န္ယူမယ့္ အစုိးရေတြရဲ႕ မူ၀ါဒေျပာင္းလဲမႈ၊ ဘ႑ာေငြသံုးစြဲမႈ၊ စီမံကိန္းလ်ာထားမႈေတြကုိ စိစစ္ေမးခြန္းထုတ္ဖုိ႔ လုိေနသလို ကတိျပဳတဲ့မူ၀ါဒအေပၚအေျခခံျခင္းရွိ/မရွိကုိလည္း ေမးခြန္းထုတ္ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အစုိးရေတြျပင္ဆင္တဲ့ ဘ႑ာေငြေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြသာ သိရမွာမဟုတ္ပဲ ႏုိင္ငံသားေတြက သိရမွာျဖစ္သလုိ သတင္းမီဒီယာေတြ၊ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက ေလ့လာအကဲျဖတ္သံုးသပ္ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံသားေတြဟာ ဘ႑ာေရးကိစၥ၊ စီမံကိန္းကိစၥေတြအေပၚမွာ စိတ္၀င္စားမႈနည္းေနသမွ်ေတာ့ အစုိးရရဲ႕ လုိသလုိစီမံမႈကုိ ခံရႏုိင္သလုိ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အေျခခံျဖစ္တဲ့ တာ၀န္ခံမႈနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာေစမႈကုိလည္း ပံုေပၚလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

သင္ဘယ္အရပ္မွာေနထုိင္သလဲ။ သင့္ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က ဘယ္သူလဲ။ ယခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလမွ လာမယ့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ ၂၀၁၈ – ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ ဘ႑ာေငြေၾကးေတြနဲ႔ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေတြကုိ သင့္အစုိးရက ဘယ္လုိျပင္ထားသလဲ ဆုိတာကုိ ေမးခြန္းထုတ္သင့္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိးျပခ်င္ပါတယ္။

ေက်ာ္ေဇယ်လြင္

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.