ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးဂိတ္ဂယက္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရေျဖရွင္းရမယ့္ ပုစၦာ

0
1034

ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးဂိတ္ဂယက္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရေျဖရွင္းရမယ့္ ပုစၦာ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

မဲခြဲမႈရွံဳးနိမ့္ခဲ့

သထံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ တင္သြင္းသည့္ မြန္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးေကာက္ခံေနသည့္ ဂိတ္စခန္းမ်ား ရုပ္သိမ္းေပးရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၉)ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေထာက္ခံသူႏွင့္ ကန္႔ကြက္သူမ်ား ရွိေနသျဖင့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ အဆုိေထာက္ခံသူ (၁၀)မဲ၊ ကန္႔ကြက္သူ (၁၆)မဲရွိခဲ့သျဖင့္ အဆုိ ရွံဳးနိမ့္ခဲ့ကာ အမ်ား ျပည္သူအၾကားလည္း ေ၀ဖန္မႈျမင့္တက္ခဲ့သည္။

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း (၃၁)ဦးရွိၿပီး ယင္းမဲခြဲသည့္ေန႔တြင္ ကုိယ္စားလွယ္(၄)ဦး ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။

ယင္းေန႔ေဆြးေႏြးမႈတြင္ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က အဆုိကုိ ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးခဲ့ကာ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးကုိ ဂိတ္ျဖင့္ ေကာက္ခံျခင္း၏ အားသာခ်က္ကုိ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ရွင္းျပခဲ့သည္။

“ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးအခြန္ေကာက္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ျပည္သူအေျချပဳျဖစ္ပါတယ္။ အခြန္ထဲမွာ အသန္႔ျပန္႔ဆံုး အခြန္လုိ႔ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ပုိက္ဆံရွိတဲ့ လူတန္းစားကားစီးႏုိင္တဲ့ သူေတြကုိပဲ အခြန္ေကာက္တာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြကုိ တုိက္႐ုိက္ အက်ိဳးျပဳေစပါတယ္။ ပစၥည္းခြန္ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးခြန္ေတြဟာ ျပည္သူေတြကုိ ၀န္ထုပ္ ၀န္ပုိး္မျဖစ္ေစတဲ့ အခြန္ျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ သံုးဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္း၀င္ေငြကုိ ျဖည့္ဖုိ႔အတြက္ ေကာက္ေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးဂိတ္ေတြ ေပၚေပါက္လာ

မြန္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးမ်ားကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလအထိ လမ္းေၾကးေကာက္ခံခြင့္ရရွိထားေသာ ေရႊသံလႊင္ ကုမၸဏီ၊ AK ကုမၸဏီတုိ႔ေကာက္ခံသည့္ Toll Gate ႏွင့္ တြဲလ်က္ေကာက္ခံခဲ့ သည္။ ၂၀၁၇ ေမလမွ စတင္ၿပီး ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီက ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းကုိ ရပ္တန္႔လုိက္သည့္အတြက္ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးေကာက္ခံသည့္ ဂိတ္မ်ား ၿမိဳ႕တုိင္းတြင္ေပၚေပါက္လာရန္ အေၾကာင္းဖန္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္ေအာင္က ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးေကာက္ခံသည့္ ဂိတ္မ်ားကုိ တည္ေဆာက္ရန္ ျပည္နယ္အစုိးရထံတင္ျပခဲ့ၿပီး မြန္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းတြင္ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကး ေကာက္ခံသည့္ ဂိတ္မ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးေကာက္ခံရာတြင္ ကားႀကီးတစ္စီးကုိ (၅၀၀)က်ပ္၊ ကားလတ္တစ္စီးကုိ (၃၀၀)က်ပ္္၊ ကားေသးတစ္စီးကုိ (၂၀၀)က်ပ္ျဖင့္ေကာက္ခံၿပီး ဆုိင္ကယ္မ်ားကမူ ေပးစရာမလုိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ မြန္ျပည္နယ္တ၀ွမ္းၿမိဳ႕၀င္ေၾကးေကာက္ခံသည့္ ဂိတ္ေပါင္း (၁၇)ဂိတ္ရွိၿပီး က်ိဳက္ထုိတြင္ (၁)ဂိတ္၊ ဘီးလင္းတြင္ (၂)ဂိတ္၊ သထံုတြင္ (၁)ဂိတ္၊ ေပါင္တြင္ (၁)ဂိတ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ (၃)ဂိတ္၊ က်ိဳက္မေရာတြင္ (၁)ဂိတ္၊ ေခ်ာင္းဆံုတြင္ (၁)ဂိတ္၊ မုဒံုတြင္ (၃)ဂိတ္၊ သံျဖဴဇရပ္တြင္ (၂)ဂိတ္၊ ေရးတြင္ (၂)ဂိတ္တုိ႔ကုိ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ၿမိဳ႕၀င္ေၾကး မ်ား ေကာက္ခံလ်က္ရွိေနသည္။ ယင္းဂိတ္မ်ားကုိ စည္ပင္၀န္ထမ္းႏွင့္ ေန႔စား၀န္ထမ္းမ်ားက တာ၀န္ယူထားၿပီး တစ္ေန႔ကုိ သံုးဆုိင္ခြဲကာ ေငြေၾကးေကာက္ခံသည္ဟု ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဌာနမွ သိရသည္။
(ပံု – ၁) ၾကည့္ရန္

ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးရရွိမႈအျဖစ္ ယခင္ကထက္စာလွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္း၌ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးေကာက္ခံသည့္ ဂိတ္မ်ားဖြင့္လွစ္ၿပီး ေနာက္ သိသိသာသာ၀င္ေငြရရွိမႈပုိမ်ားလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ – ၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးအျဖစ္ က်ပ္သန္းေပါင္း (၄၁၉.၄၀၈)သန္းရရွိခဲ့ၿပီး ဂိတ္မ်ားဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ – ၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း (၁၁၁၅.၃၅)သန္းရရွိခဲ့သျဖင့္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ကြာျခားခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ပင္ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ ၏ ၀င္ေငြ (၃၀)ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ စည္ပင္သာယာေရးဌာနမွ ေကာက္ခံသည့္ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးမွ ရသည္ဟု ျပည္နယ္စည္ပင္ သာယာေရး၀န္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းျပခဲ့သည္။ (ပံု – ၂ ၾကည့္ရန္)

ယင္းရရွိသည့္ေငြမ်ားထဲမွ (၇၀)ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လမ္း၊ တံတား၊ ေရေပးေ၀ေရး၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ ယာဥ္စက္ယႏၱယား ၀ယ္ယူျခင္းေတြကုိ သံုးစြဲၿပီး (၃၀)ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ၀န္ထမ္းလစာအတြက္အသံုးျပဳသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံထံမွ သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအတြက္ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးမွ တဆင့္ ရန္ပံုေငြမ်ားစြာရရွိေနသလုိ တစ္ဖက္တြင္လည္း ၿမိဳ႕၀င္ေၾကး ေကာက္ခံမႈအတြက္ ၿမိဳ႕အလုိက္စတင္ေကာက္ခံသည့္ေန႔မွစၿပီး အမ်ားျပည္သူအၾကား ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေနခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦး၀င္းျမင့္က ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးေကာက္ခံမႈ မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ မညီက ဖ်က္သိမ္းဖုိ႔ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစုိးရတုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားကုိ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

ထုိအခ်ိန္ကတည္းက မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးေကာက္ခံသည့္ ဂိတ္မ်ား ပိတ္သိမ္းရန္ အေရးဆုိမႈရွိလာေန ေသာ္လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မျဖစ္ခဲ့ေပ။

ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးဂိတ္ျဖဳတ္ရန္ အဆုိတင္သြင္း

အဆုိပါ ကာလမ်ားေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၂)ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ဒုတိယ အႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ပထမေန႔)တြင္ သထံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက မြန္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးေကာက္ခံေန သည့္ ဂိတ္စခန္းမ်ား ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကို တင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆုိတင္သြင္းရသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ က်ိဳက္ထုိမွသည္ ေရးၿမိဳ႕အထိ B.O.T စနစ္ျဖင့္ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ ႏွင့္ AK ကုမၸဏီတုိ႔က လုပ္ပုိင္ခြင့္ရထားၿပီး အေ၀းေျပးလမ္း အသံုးျပဳခေကာက္ခံေနသလုိ ယင္းလမ္းေပၚတြင္ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးအျဖစ္ထပ္မံေပးေဆာင္ရသည့္အတြက္ စိတ္ရွဳပ္စရာ၊ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္စရာ၊ ေ၀ဖန္စရာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ဟု အဆုိရွင္က လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ယင္းအဆုိကုိ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာမင္းစုိးလင္းက ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးရန္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

“ေခတ္နဲ႔မေလ်ာ္ညီေတာ့ဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒါဟာမြန္ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘူး။ တစ္ျပည္လံုးက ခရီး သြားဧည္သည္ေတြလာတဲ့အခါ ၾကန္႔ၾကာမႈေတြ စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္မႈေတြေနာက္ၿပီးရာသီဥတုဒဏ္ေၾကာင့္ ဥပမာ ေႏြရာသီပဲျဖစ္ျဖစ္ မိုးရာသီပဲျဖစ္ျဖစ္ မိုးရာသီကေတာ့အဆိုးဆံုးပဲ။ မိုးရာသီမွာ မိုးရြာေနတဲ့ၾကားမွာ ကား တံခါးဖြင့္ၿပီးေပးရတာ ဘယ္လိုမွသက္ေသာင့္သက္သာမျဖစ္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး ဒါကေကာက္ကို ေကာက္ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ မေကာက္လို႔လဲရတယ္။ အခြန္နဲ႔ရပ္တည္တာမွန္ေပမယ့္ ရဖို႔တစ္ခုတည္းကိုၾကည့္လို႔မရဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒါကိုျပႆနာတစ္ခုကို အေျဖရွာတဲ့နည္းနဲ႔စဥ္းစားရမွာ အစိုးရကဘယ္လိုစီမံခန္႔ခြဲမလဲဆိုတ အေရးႀကီးတယ္။ ပိုက္ဆံရဖို႔တစ္ခုကိုပဲ ၾကည့္ၿပီး ျပည္သူေတြအဆင္ေျပမေျပကို မၾကည့္ဘူးဆိုရင္ Good Government မဟုတ္ဘူး”ဟု အဆုိရွင္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက အဆုိ၏ ဆုိလုိရင္းကုိ ျဖည့္စြက္ရွင္းျပသည္။

အဆုိကုိ စက္တင္ဘာလ(၁၉)ရက္ေန႔မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာခင္ႏုိင္ဦး၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏုိင္ဦး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္ႏွင့္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ဦးခ်စ္တင္တုိ႔က အဆုိႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰ ေက်ာ္ကမူ ဂိတ္ျဖဳတ္သိမ္းျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ကုိလည္းေဆြးေႏြးခဲ့သလုိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံကလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ စည္ပင္၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ကမူ ဂိတ္မျဖဳတ္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

“အဆိုကအရမ္းကိုအႏွစ္သာရရွိတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယူဆတယ္/ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျပည္သူလူထုၾကားမွာ ဒီကိစၥက ဒီအစိုးရလက္ထက္မွာေပၚလာတဲ့ကိစၥ အရင္ကၾကေတာ့ မေကာက္ခဲ့တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အျခား နည္းနဲ႔ ေကာက္ခဲ့တာ အေဝးေျပးလမ္းေပၚမွာ ဂိတ္ေတြဖြင့္ၿပီးေကာက္ခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ ဒီစနစ္က ခရီးသြား ျပည္သူေတြၾကားမွာ ေတာ္ေတာ္ေလးစိတ္ အေႏွာင့္ယွက္ျဖစ္ေနတယ္။ အခြန္ေကာက္ကို အစိုးရကရယူၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈျပန္ေပးရတယ္ဆိုတာလဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔နားလည္တယ္။ သို႔ေသာ္ အခြန္ေကာက္ရယူတဲ့ေနရာမွာ ျပည္သူလူထုစိတ္အေႏွာင့္ ယွက္မျဖစ္ဘဲနဲ႔ ယူတဲ့နည္းေတြမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အဲ့လိုမ်ိဳး က်င့္သံုးေစခ်င္တယ္။ ဒီဟာကို အမ်ားစုကန္႔ကြက္တာ ကၽြန္ေတာ္ကိုနားမလည္ႏိုင္ဘူး။ ဒီဟာေလးကို အစိုးရကေျဖမရွင္းေပးႏိုင္ဘူး ဆိုရင္ အစိုးရရဲ႕ပံုရိပ္ေတြမ်ားႀကီး ထိခိုက္ေစႏို္ုင္တဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္လို႔ အဆုိကုိေထာက္ခံခဲ့သည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠဌ ေဒါက္တာ ေအာင္ႏိုင္ဦးက အဆုိရွံဳးနိမ့္မႈအၿပီးတြင္ ေျပာသည္။

အမ်ားျပည္သူက ဘာေတြေျပာၾက

အဆုိရွံဳးနိမ့္ခဲ့မႈသတင္းမ်ားလည္း အမ်ားျပည္သူအၾကားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ၿပီး မဲရွံဳးနိမ့္မႈအေပၚ ေ၀ဖန္မႈျမင့္တက္ခဲ့သည္။

သံလြင္တုိင္းမ္သတင္းဌာနမွ ႏွစ္ရက္ၾကာေကာက္ခံခဲ့ေသာ အမ်ားျပည္သူသေဘာထားစစ္တမ္းတစ္ရပ္တြင္ ၄၃၈ ဦးမဲေပးခဲ့ၿပီး ဂိတ္မ်ားျဖဳတ္သိမ္းရန္ဆႏၵျပဳသူ ၈၇ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ဂိတ္မျဖဳတ္သိမ္းရန္ ဆႏၵျပဳသူ ၁၃ ရာခုိင္ ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။

ဆႏၵမဲေပးခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ မေခ်ာစုၾကည္က “Vote ေပးရေၾကးဆုိ ပိတ္သင့္ပါတယ္လုိ႔ပဲ ေျဖရမယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ မြန္ျပည္နယ္(၁၀)ၿမိဳ႕နယ္လံုးမွာ အ၀င္ေရာအထြက္ေရာပါ ေပးေဆာင္ရတာထက္ ျပည္နယ္အ၀င္၀မွသာ ဂိတ္ေၾကးထားရွိသင့္တယ္လုိ႔ပဲ ေျပာပါရေစ။ ဒါလဲ ျပည္နယ္အတြက္ လံုေလာက္တဲ့ အခြန္တစ္ခုအျဖစ္ အေထာက္ပံ့ျဖစ္ေစတာပဲ”ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။

ပံုမွန္ခရီးသြားေနသည့္ မတင္ဇာေမာ္ကလည္း “မိုးတြင္းဆိုရင္ တံခါးဖြင့္ၿပီးေပးရတာအဆင္မေျပဘူး။ ၿမိဳ႕ဝင္ ေၾကးေကာက္ေနတာက အရမ္းမ်ားတယ္။ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြဆို ၿမိဳ႕ထဲမွာလာၿပီးေကာက္ေနေတာ့ ကိစၥရွိလို႔ အျပင္ခဏသြားလည္း အသြားအျပန္ေပးေနရတာေတြရွိတယ္။ ၂၄နာရီမဟုတ္ဘဲ ခုဝင္ခုထြက္လည္း ေပးေနရ တယ္။ ဆီေစ်းတက္တာနဲ႔ ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးေပးရတာနဲ႔ ကားေတာင္မစီးခ်င္ေတာ့ဘူး”ဟု ယင္း၏ အေျခအေနကုိ ေျပာသည္။

ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကုိေအာင္ထြန္းက “အခက္အခဲေတာ့ သိပ္မရွိဘူး။ ပုိက္ဆံကေတာ့ ေပးရမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ခဏခဏရပ္ၿပီးေပးရေတာ့ ခရီးသည္ေတြအတြက္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာတာေပါ့။ ဂိတ္ေတြအမ်ားႀကီးမရွိရင္ ေတာ့ေကာင္းတာေပါ့”ဟု ေျပာသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၏ အဆုိတင္သြင္းမႈရွံဳးနိမ့္ခဲ့သျဖင့္ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးဂိတ္ပိတ္သိမ္းမည့္အစီအစဥ္မရွိေနေတာ့ေပ။
ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ထံမွ တစ္စံုတစ္ရာမွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆုိရင္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္မေျဖၾကားခဲ့ေပ။

စည္ပင္ဌာနမွ ေကာက္ခံေနသည့္ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးဂိတ္ ဂယက္ထေနေသာ္လည္း အဓိကတာ၀န္ရွိသည့္ ျပည္နယ္ စည္ပင္၀န္ႀကီးမွ မွတ္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမျပဳျခင္းသည္ ျပည္နယ္အစုိးရအေျဖရွာရမည့္ ပုစၦာကုိ ေ၀၀ါးေနေစခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးဂိတ္ျပႆနာအေျဖရွာ

အမ်ားျပည္သူ၏ ေန႔စဥ္လူေနမႈဘ၀ႏွင့္ တုိက္ရုိက္ဆက္စပ္သည့္ အေျခအေနျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးဂိတ္ျဖစ္ရပ္ အေပၚ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအးဇံက ယခုလုိအေျဖရွာသည္။

“ဒါကိုရပ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေငြလိုတယ္။ အခုနယ္ေတြမွာ သားသတ္လိုင္စင္ေတြေရာင္းေနျပီး အဲ့ဒီကရတဲ့ အခြန္ ကို နဂိုကထက္ပိုေမွ်ာ္မွန္းတယ္။ သူ႔ဆီကတိုးလာတဲ့အခါက်ရင္ ျမိဳ႕ဝင္ေၾကးကို ဖ်က္လိုက္လို႔ရျပီ။ ဒီတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖ်က္လို႔မရဘူး။ ဖ်က္ျခင္းအားျဖင့္ ဝန္ထမ္းလစာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္ကေနေပးမွာလဲ ဥပမာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ စီစဥ္ထားတဲ့ အခြန္ေတြရွိတယ္။ ထပ္ျပီးေကာက္မယ့္အခြန္ေတြရွိတယ္။ အဲ့ဒီအခြန္ေတြထပ္ျဖည့္ ျပီးေတာ့မွ ၁.၂ ဘီလီယံမရရင္ေတာင္ သန္း၇၀၀ေလာက္ျဖည့္လို႕ရမယ္ဆိုရင္ ျမိဳ႕ဝင္ေၾကးေကာက္တာကို ျဖဳတ္ လို႔ရမယ္။ ဒါကိုေျပာတာ သန္း(၇၀၀)ေလာက္ရရင္ လခေပးတဲ့ေနရာမွာ လံုးဝပူစရာမရွိေတာ့ဘူး။ ဒီအဆိုကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က လံုးဝမကန္႔ကြက္ဘူး မွတ္တမ္းတင္ေပးပါေျပာေပ မယ့္ မရဘူး။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္တဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကန္ကြက္ရတာေပါ့”ဟု ေဒါက္တာေအးဇံက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလက ဟသၤာဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္ အေနျဖင့္ လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းကုိ ကုမၸဏီမ်ားအား ေလလံစနစ္ျဖင့္ ျပန္ေပးသြား ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု စည္ပင္၀န္ႀကီးဦးမင္းေက်ာ္လြင္က ေျပာၾကားေၾကာင္း သတင္းတစ္ပုဒ္ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ေသးသည္။ ယခုလုိအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ျပည္နယ္စည္ပင္၀န္ႀကီး၏ မွတ္ခ်က္မရသျဖင့္ ယင္းအေျခအေနကုိ မည္သုိ႔ စီစဥ္မည္ကုိ အတည္မျပဳႏုိင္ခဲ့ေပ။

စစ္ကုိင္းတုိင္းမံုရြာၿမိဳ႕တြင္ မုံရြာစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕က ၿမိဳ႕၀င္ေၾကး ဘီးခြန္းကုိ တစ္ႏွစ္တာေပးေဆာင္ပါက ယာဥ္ရပ္နားခႏွင့္ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိမည္ဟု ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးျဖစ္ရပ္အတြက္ အေျဖရွာသည္။

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္လည္း မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးမွတ္ပံုတင္မဟုတ္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကုိ လက္ရွိအစုိးရသက္တမ္းအတြင္း ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးေကာက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း မႏၱေလးတုိင္းအစုိးရက ေၾကျငာထားသည္။

ထုိနည္းတူပင္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္လည္း ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးေကာက္ခံမႈကုိ ရပ္ဆုိင္းခဲ့သလုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္လည္း ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးဂိတ္ေကာက္ခံမႈကုိ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလကပင္ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ သည္။

အမ်ားျပည္သူေ၀ဖန္မႈျမင့္တက္ေနသည့္အတြက္ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအးဇံကေတာ့ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကး ဂိတ္ေကာက္ခံမႈအေျခအေနကုိ ေျဖရွင္းရန္ ယခုလုိစဥ္းစားထားသည္။

“၃လနဲ႕ ၆လေလာက္ တစ္ခ်က္ၾကည့္လိုက္ရင္ အရပ္ရပ္ အခြင့္ေရးလိုင္စင္ဆီကေန ဘယ္ေလာက္ဝင္မလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တြက္ထားတာကေတာ့ ၀.၇ ဘီလီယံေလာက္ပိုလာရင္ ၂၆ရာခိုင္ႏႈန္းကိုထိန္းထားႏိုင္ျပီးဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမိဳ႕ဝင္ေၾကးေကာက္တာရပ္လိုက္ေတာ့မွာပါ။ ဘယ္ကုမၸလီကိုမွလဲမေပးဘူး။ ကညနမွာလည္း မေကာက္ေတာ့ဘူး။ ေနာက္ႏွစ္ေတာင္မၾကာေတာ့ပါဘူး”ဟု ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရရဲ႕ အေျဖရွာေဖြမႈက လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးဂိတ္ ဂယက္ကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မွာလား … ဆက္လက္ ဂယက္ထေနအံုး မည္လားဆုိတာကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရအံုးမည္။

ေနာင္ခန္႔ေရးသည္။

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.