က်ိဳက္ထီးရိုးရင္ျပင္ႏွင့္ အနီးနားက ထြက္ရွိလာတဲ့မိလႅာေတြကို ေတာင္ေစာင္းတြင္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စည္းကမ္းမဲ့စြန္႕ပစ္ေန

0
675

က်ိဳက္ထီးရိုးရင္ျပင္ႏွင့္ အနီးနားက ထြက္ရွိလာတဲ့မိလႅာေတြကို ေတာင္ေစာင္းတြင္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စည္းကမ္းမဲ့စြန္႕ပစ္ေန

ေမာ္လျမိဳင္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆

မြန္ျပည္နယ္မွာတည္ရွိသည့္ ဆံေတာ္ရွင္က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ဟာ ျပည္တြင္းခရီးသည္မ်ားသာမက ျပည္ပႏိုင္ငံမွဘုရားဖူးခရီးသည္မ်ားအၾကားတြင္မွာပါ ထင္ရွားသည့္ေစတီေတာ္တစ္ဆူပါ။

ဘုရားဖူးရာသီေရာက္လာျပီးဆိုရင္ သိန္းေက်ာ္တဲ့ဘုရားဖူးခရီးသည္ေတြဟာ နွစ္စဥ္လာေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကပါတယ္။

ဘုရားခရီးသည္ေတြမ်ားလာတာႏွင္႔ ေတာင္ေပၚမွာရွိတဲ့သန္႕စင္ခန္းေတြကေန ထြက္ရွိလာတဲ့အညစ္အေၾကးႏွင့္ မိလႅာေတြကို စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ျခင္းမရွိဘဲ က်ီးကန္းပါးစပ္ႏွင့္မုဆိုးေတာင္အၾကားမွာရွိတဲ့ နတ္ေရတြင္းေျမာင္မွာ စည္းကမ္းမဲ့စြန္႔ပစ္ထားတာပါ။

ရင္ျပင္ေတာ္နွင့္အနီးနားေတာင္ေတြမွာရွိသည့္ သန္႕စင္ခန္းေတြကေန နတ္ေရတြင္းေျမာင္ဆီ ပိုက္လိုင္းျဖင့္ သြယ္တန္းျပီး စြန္႔ပစ္ေနတာပါ။

နတ္ေရတြင္းေျမာင္းမွာ စြန္႔ပစ္ေနတာကေတာ့ သိုေလွာင္ကန္နွင့္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေတာင္ေစာင္းမွာပဲ အညစ္ေၾကးေတြကို စြန္႔ပစ္ထားတာပါ။

မိလႅာပိုက္မ်ားမွာ မၾကာခဏေပါက္ျခင္း၊ ယိုစိမ္႔ျခင္းမ်ားရွိေနျပီး နတ္ေရတြင္းေျမာင္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ စီးဆင္းလာေသာေရမ်ားသည္ မိုးေဘာေခ်ာင္းတြင္ အဆံုးသတ္ျပီး အနီးနားတြင္ မိုးေဘာရြာ ၊ ေက်ာက္ဖ်ာ ၊ ဂႏိုင္တိုး ၊ ဇီးေျပာင္း အစရွိတဲ့ရြာေတြရွိေနတယ္လို႕ ေဒသခံေတြက ဆိုပါတယ္။

မိလႅာနွင့္အညစ္ေၾကးမ်ား စြန္႔ပစ္ထားသည့္ေနရာသည္ က်ီးကန္းပါးစပ္ႏွင့္မုဆိုးေတာင္အၾကားတြင္ရွိသည့္ နတ္္ေရတြင္းႏွင့္ ေပ (၂၀၀)ခန္႔သာ ေဝးကြာသျဖင့္ အနံ႔အသက္မ်ားခံစားရသည္ဟု ေဒသခံေတြက ဆိုသည္။

က်ိဳက္ထီးရိုးေတာင္ေတာ္ မိလႅာစြန္႔ပစ္သည့္အေျခအေနနွင့္ပတ္သက္၍ ေဂါပကထံတြင္ အခ်က္အလက္ႏွင့္မွတ္တမ္းမ်ား ျပဳစုထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ၊ မုိးေဘာေခ်ာင္းအတြင္းသို႕မိလႅာပိုက္ၾကီးျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာစြန္႔ပစ္ထားမႈ၏ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္ကို လ်စ္လွ်ဴရႈထားရန္ မသင့္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရိုက္ကူး – ေနာင္ခန္႔

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.