အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း မြန္ျပည္နယ္၌ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ကန္ေဒၚလာ သန္း(၆၀၀)ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့

0
886

ေမာ္လျမိဳင္ ေမ ၁၇

ယခုအစိုးရသက္တမ္း(၃)ႏွစ္အတြင္း မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ (၁၄) ခု ၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆၂၂.၄၇၈) သန္းခန္႕ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၿကာင္း မြန္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) မွ ခြင့္ျပဳသည့္လုပ္ငန္း (၁၀)ခုႏွင့္ ျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ လုပ္ငန္း (၄)ခု ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္း ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔က အမ်ားဆံုး လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ျပီး ေရနံနွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ရာဘာအပင္အိုမ်ားကို ေပါင္းခံျပီး က်ိတ္ခြဲကာ အထပ္သားမ်ားျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္မူယာယီရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခြင့္ကိုမျပဳရန္႔ ျပည္နယ္အစိုးရမွ မူဝါဒခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ ရာဘာစက္မႈက႑မွာေတာ့ ယာယီရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခြင့္မျပဳဖို႔ ျပည္နယ္အစိုးရက မူဝါဒခ်မွတ္ထားတယ္ “ ဟု မြန္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီဌာန လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းသိန္းဦးက ေျပာသည္။

ထို႕ျပင္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း၌ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ 2019 invest Myanmar Summint တြင္ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံမွ ျပည္နယ္အတြင္း လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းေလးခုကိုလည္း မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

ယင္းတို႔မွာ က်ိုက္ထိုျမိဳ႕နယ္တြင္ေဆာင္ရြက္မည့္ ကိုရီးယားစက္မႈဇုန္စီမံကိန္း ၊ မုဒံုျမိဳ႕နယ္ရွိ ရာဘာစီးတီး ၊ က်ိုက္ထီးရိုးဇုန္ ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ က်ိဳက္ထုိျမိဳ႕ျပ ဖြ႔ံျဖိဳးေရး စီမံကိန္းတို႔ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဇုန္တြင္ ပါဝင္ေနတာေၾကာင့္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံသူမ်ားအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ (၅)ႏွစ္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မွ ဥကၠဠေနရာျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြ သန္း (၆၀၀၀) ၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅)သန္းအထိ တန္းဖိုးရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အဆိုပါေကာ္မတီမွ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

သတင္း – ေနာင္ခန္႔

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.