ေစ်းသူ/သားမ်ား၏ ဆႏၵၾကိဳတင္မယူဘဲ ေဆာင္ရြက္သည့္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ေစ်းဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း ကန္႔ကြက္ခံရ

0
879

ေမာ္လျမိဳင္၊ ေမ ၂၂

ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ား ၾကိဳတင္ရယူျခင္းမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ေစ်းဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကန္႔ကြက္မႈကို ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ဘ႑ာေငြ က်ပ္သန္း(၁၆၀၀)ေက်ာ္အသံုးျပဳ၍ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္ေစ်းေလးခုႏွင့္ က်ိဳက္မေရာ ျမိဳ႕မေစ်းတို႔ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရႊျမိဳင္သီရိေစ်း ႏွင့္ ျမိဳင္သာယာေစ်းတို႔ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္မည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားအား ပြင့္လင္းစြာ မခ်ျပသည့္အတြက္ ေစ်းဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္မ်ားက ကန္႔ကြက္ေနၾကတာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ မိုးတြင္းေရာက္ခါနီးမွ အန္တီတို႔ကို ၾကိဳတင္အသိမေပးဘဲ ေစ်းဖ်က္မယ္ဆိုေတာ့ အန္တီတို႔ ေတာ္ေတာ္ေလးကို အခက္အခဲျဖစ္ပါတယ္ စည္ပင္နဲ႕ေစ်းသူေစ်းသားေတြက အျမဲေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေနရပါမယ္ အခုက သူတို႔လုပ္ခ်င္ရာလုပ္မယ္ဆိုျပီး အာဏာသံုးျပီး ဖိႏွိပ္တာပါပဲ ဒါေၾကာင့္ အန္တီတို႔ကန္႔ကြက္ပါတယ္ “ ဟု ေရႊျမိဳင္သီရိေစ်းမွ ေစ်းဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္ ေဒၚမိမိထြန္းက ေျပာသည္။

ယင္းေစ်းကို အဆင့္ျမႇင္႔တင္ေနခ်ိန္တြင္ မိုးတြင္းကာလ ေရဝပ္သည့္ေနရာ၌ ယာယီေစ်းသတ္မွတ္ထားျခင္း ၊ ေစ်းအသစ္တြင္ ၄င္းတို႔ဆိုင္ခန္းမ်ား ျပန္လည္ရရွိမည့္ အခ်ိန္ကို ပြင့္လင္းစြာမသိရျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ေရႊျမိဳင္သီရိေစ်းအား ဖ်က္သိမ္း၍ ေစ်းသစ္ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေနတာကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း စာကို ေစ်းဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္ (၁၂၉)ဦးမွ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ၾကီးထံသို႔ ေမလ (၁၃)ရက္ေန႔က ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ ကၽြန္မတို႔ေစ်းအသစ္ကုိ မလိုခ်င္ေတာ့ပါဘူး အေကာင္းအတိုင္းရွိေနတဲ့ ကၽြန္မတို႕ေစ်းအေဟာင္းမွာပဲ ဆက္လက္ေရာင္းခ်င္ပါတယ္” ဟု ေရႊျမိဳင္သီရိေစ်းမွ ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္ ေဒၚေအးေအးစိုးက ေျပာသည္။

အလားတူပင္ ျမိဳင္သာယာေစ်းတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္မ်ားမွလည္း ေစ်းအားအဆင့္ျမႇင့္တင္မည့္ လုပ္ငန္းအား အခ်ိန္ေရႊ႕ဆိုင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားထံမွ သိရသည္။

ၾကိဳတင္အသိေပးထားျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ေစ်းအသစ္တည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက မိုးတြင္းကာလအတြင္း ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမည္ကို စိုးရိမ္၍ အခ်ိန္ေရႊ႕ဆိုင္းေပးရန္ ျပည္နယ္အစိုးရထံ ဧျပီ ၂၆ရက္ေန႔က စာေပးပို႕ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္ဟု ၄င္းတို႔ကေျပာသည္။

“ ေစ်းအသစ္ေတာ့ လိုခ်င္ၾကတယ္ ဒါေပမယ့္ မိုးတြင္းျဖစ္ေတာ့ ေစ်းသူေစ်းသားေတြ ဒုကၡေရာက္မွာစိုးလို႔ အခ်ိန္ေရႊ႕ဆိုင္းေပးေစခ်င္တယ္” ဟု ျမိဳင္သာယာေစ်းမွ ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္ ေဒၚျမျမစန္းက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ကာလျဖစ္သည့္ စက္တင္ဘာလ မကုန္ခင္တြင္ ေစ်းမ်ားအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို အျပီးသတ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနၾကတာလည္း ျဖစ္သည္။

ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ေပၚရွိ ေစ်းမ်ားအားအဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရန္ပံုေငြလႊဲေျပာင္းသံုးစြဲခြင့္ကို ေမလ ၉ရက္ေန႔မွာ က်င္းပသည့္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ တင္ျပခဲ့တာျဖစ္ျပီး ဘီးလင္းျမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေပါင္ျမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔မွလည္း ၄င္းတို႔၏ျမိဳ႕နယ္ရွိ ေစ်းမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဒိုင္းဝန္ကြင္းေစ်းကို ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး တစ္ႏွစ္ႏွင့္ကိုးလ ၾကာျမင့္သည္တိုင္ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားမွာ ဆိုင္ခန္းျပန္လည္မရရွိေသးေပ။

သတင္း – ေနာင္ခန္႔

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.