မွန်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်

0
22412

တိုင်းရင်းသားရေးရာမဲဆန္ဒနယ်များ (ဗမာ)

ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သောပါတီဗမာ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ
ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ
အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ဗမာပြည်သူ့ပါတီ

တိုင်းရင်းသားရေးရာမဲဆန္ဒနယ်များ (ကရင်)

ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သောပါတီကရင်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ
အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ
ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ
ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီပါတီ

တိုင်းရင်းသားရေးရာမဲဆန္ဒနယ်များ (ပအိုဝ်း)

ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သောပါတီပအိုဝ်း
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ
အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ခွန်မင်းနိုင်တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း
ခွန်လှဦးတစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.